Modernizare și extindere clădire principală Liceul Al. Papiu-Ilarian

 

 

Modernizare si extindere cladire principala

Liceul Alexandru Papiu Ilarian cu un corp de cladire

D+P+2E si modernizare teren sport cu anexe

        Aplicatia a fost depusa in anul 2008 in cadrul programului de finantare Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de interventie 3.4. -  Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. Dupa verificarile efectuate in etapele de evaluare, aplicatia fiind considerata eligibila, in data de 25 martie 2010 a fost semnat contractul de finantare . In data de 26 martie 2010 a inceput propriu zis implementarea proiectului.

Bugetul proiectului este de aproximativ 6,5 mil. Ron  din care 98% reprezinta finantarea din partea Guvernului Romaniei si a Uniunii Europene, iar 2% contributia Municipiului Dej.

Obiectivul general al proiectului ‘’Modernizare si extindere cladire principala Liceul Alexandru Papiu Ilarian cu un corp de cladire D+P+2E si modernizare teren sport cu anexe’’, il constituie imbunatatirea infrastructurii educationale si logistice a liceului Alexandru Papiu Ilarian in scopul asigurarii unui proces educational la standarde europene si a imbunatatirii participarii populatiei scolare la procesul educational.

Stadiul Activitatilor proiectului, la 18 luni de la semnarea contractului de finantare  :

Activitatea 1: a fost finalizat proiectul tehnic, s-au obtinut avizele necesare si s-a eliberat autorizatia de constructie.

Activitatea 2: contractarea constructorului. Pe durata a sase luni, echipa de implementare a proiectului a intocmit caietul de sarcini ,a lansat si finalizat licitatia deschisa - procedura de achizitii publice necesara incheierii contractului de executie a obiectivului, concluzionata cu parafarea contractului de lucrari de executie la data de 22.12.2010 cu firma S.C.STONECO SRL din Baia Mare

Activitatea 3: contractarea inginerului. Echipa de proiect a intocmit caietul de sarcini, a lansat si finalizat licitatia deschisa, procedura de achizitii publice pentru contractarea asistentei tehnice , finalizata cu parafarea contractului de asistenta tehnica in data de 15.07.2010 ,cu firma S.C. ECOTEK PROJECTS S.R.L. din Cluj-Napoca.

Activitatea 4: predare amplasament. In data de 20.01.2011 a avut loc procedura de predare de amplasament, finalizata cu intocmirea si semnarea procesului verbal aferent. Au fost prezenti reprezentanti ai beneficiarului ,constructorul ,proiectantul, dirigintele de santier si reprezentanti ai detinatorilor de utilitati.  

Activitatea 5: organizarea de santier. In data de 14.01.2011, in conformitate cu legislatia in vigoare a fost achitata cota legala aferenta notificarii datei inceperii lucrarilor catre Inspectoratul de Stat in Constructii Cluj .

Activitatea 6: lucrari de constructii

In data de 24.01.2011 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru constructor si dirigintele de santier .  

( reabilitare corp cladire principala liceului, extindere cladire principala, modernizare teren de sport cu anexe, dotari). S-au  efectuat lucrari de inlocuire a tamplariei ferestrelor si usilor existente cu tamplarie si geam termopan, lucrari de aplicare sistem termoizolant de exterior pentru cladire, lucrari de fatadizare, si lucrari interioare de reabilitare prin inlocuirea tencuielilor existente si vopsitorie. De asemenea, sunt in desfasurare lucrari de extindere prin construirea unui corp de cladire in care vor functiona: doua laboratoare de informatica mari si doua laboratoare de informatica mici; doua laboratoare de fizica – unul de mecanica, termodinamica si unul de electricitate, optica; un laborator de chimie; un laborator de biologie; un cabinet de educatie muzicala; un cabinet de educatie plastica, un cabinet de educatie tehnologica; un cabinet de educatie artistica sub forma de amfiteatru; un cabinet de educatie religioasa, un cabinet metodic; un cabinet medical cu dotarile necesare si un centru de informare si documentare. Fiecare dintre aceste laboratoare si cabinete vor fi dotate corespunzator, cu mobilier, echipamente IT, truse de specialitate  

Conform graficului de execuite se afla de asemenea in desfasurare lucrarile de modernizare ale terenului de sport, care vor avea ca rezultat: 2 terenuri de sport ,unul pentru volei si un teren de sport acoperit cu suprafata sintetica, o tribuna ce va contine 130 de locuri, pe o suprafata de 80.00 mp, sistem de iluminat(nocturna), un podium de premiere.

La 18 luni de la semnarea contractului de finantare gradul de indeplinire a lucrarilor de reabilitare a cladirii principale a liceului este de 94,34% , stadiul lucrarii fiind aproape de finalizare .Preconizam ca la data inceperii anului scolar - 12 septembrie, lucrarile de reabilitare ale cladirii principale vor fi finalizate.  Va fi  intocmit si un proces verbal de receptie partiala pentru aceasta lucrare.

Gradul de realizare a lucrarilor la obiectul 2 –Modernizare teren de sport cu anexe este in prezent de 51,34% in conformitate cu graficul de executie.

La obiectul 1-Extindere cladire principala, stadiul de indeplinire a lucrarilor este in prezent de 22,86% 

Activitatea 7: intalniri operative ale unitatii de implementare a proiectului. Activitatea se desfasoara pe toata perioada de implementare a proiectului, 32 de luni. Aceasta activitatea consta in coordonarea procesului de implementare, monitorizarea privind executia lucrarilor si monitorizarea privind indeplinirea indicatorilor asumati.

In data de 25.01.2011 a fost achizitionat prin procedura de achizitie directa serviciul de audit financiar pe proiect cu firma G5 CONSULTING S.R.L. din Dej. Vor fi intocmite doua rapoarte de audit financiar ,unul la momentul in care AM POR ramburseaza 50 % din valoarea contractului de finantare ,iar celalat la momentul intocmirii ultimei cereri de rambursare.

Activitatea 8: activitati de promovare si vizibilitate a proiectului. Prin procedura de cerere de oferte ,in data de 27.10.2010 a fost incheiat contractul de servicii de publicitate si promovare cu firma S.C.VIZUAL S.R.L. din Agnita. In data de 06.01.2011 a fost emis ordinul de incepere a serviciilor de promovare. Activatile de promovare au demarat cu emiterea unui comunicat de presa si o conferinta de presa prilejuita de debutul lucrarilor de constructii, realizarea a 2 panouri temporare amplasate pe toata durata executiei lucrarilor, unul in curtea interioara a investitiei localizata in P-ta Lupeni ,iar celalalt in P-ta 22 Decembrie in vecinatatea drumului european E576. Simultan cu demararea lucrarilor pe site-ul primariei va fi prezentat permanent stadiul proiectului, care a fost si va fi actualizat periodic. Vor fi organizate conferinte de presa, ale caror comunicate de presa vor fi publicate in doua cotidiene cu circulatie regionala si nationala, iar spre sfarsitul perioadei de implementare a proiectului va fi organizat, tot in scopul promovarii proiectului, un turneu de volei, baschet si minifotbal, in Dej si in 4 localitati diferite din tara: Zalau, Bistrita, Targu Mures, Ocna Mures si in strainatate, in localitatea Debreczin – Ungaria.

Activitatea 9: teste tehnologice, transfer de expertiza, predarea constructiei. Aceasta activitate cuprinde pregatirea receptiei la terminarea lucrarilor, efectuarea receptiei, teste tehnologice, transfer de expertiza de predare a constructiei.

Activitatile vor fi implementate de intreaga echipa a proiectului formata din sef UIP, director financiar, consultant tehnic si secretar si vor avea ca scop indeplinirea indicatorilor asumati in cererea de finantare.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene

Date de contact: BENEFICIAR

Gabriel Teodorescu, Șef Unitate de Implementare Proiect, tel.: 0264/214742, fax: 0264/214742, e-mail: gabriel.teodorescu@dej.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.


Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro