Campanie de informare
Autentificare   |  Înregistrare
Campanie de informare
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej

Adresa: mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj
Telefon/Fax: 0264-216140, 
Telefon: 0264-211790 int. 161 - Şef serviciu, 162 - Evidență și Ghișeu unic, 141 - Stare civilă
E-mail:
spcep@dej.ro 

Șef serviciu: Comisar-șef de poliție Pîrv Ioan

Program de lucru cu publicul                      Audienţe
 

Preluări cereri şi eliberări documente 

Luni 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Marţi * 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Miercuri 08.15 - 12.00 13.00 - 18.30
Joi 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Vineri 08.15 - 14.00 
             
La conducerea serviciului       joi
15,00-16,30
La conducerea Primăriei Dej  miercuri
09,00 -12,00
La conducerea D.J.E.P. Cluj aici
La conducerea D.E.P.A.B.D. Bucureşti  
aici
La conducerea Ministerului Afacerilor  Interne (MAI):  
aici
* Depuneri cereri şi eliberări paşapoarte simple electronice : Marti 09.30 - 14.30 Ghişeul 4 
Publicaţii căsătorii
În temeiul art. 285 al. (1),(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.
Nr. publicațieData înregistrareData programareOra programareNume soțAdresăJudețNume soțieAdresă 2Județ 2
4143205-mai.-2016 12:00 a.m.14-mai.-2016 12:00 a.m.18,00FARCAȘ SIMION-ADRIANDEJClujMURYA DIANA-IOANADEJCluj
4143805-mai.-2016 12:00 a.m.14-mai.-2016 12:00 a.m.11,30FEDERIGA AUGUSTIN-CĂTĂLINDEJClujTODEAN LORENA-GABRIELACĂȘEIU, Cluj
4143105-mai.-2016 12:00 a.m.14-mai.-2016 12:00 a.m.11,00ANCA DRAGOȘ-ALEXANDRUDEJClujTRIF ANDREEA-LILIANAJICHIȘU DE JOS, sat CODORCluj
4142104-mai.-2016 12:00 a.m.13-mai.-2016 12:00 a.m.11,30PETREAN ALIN-CRISTIANCLUJ-NAPOCAClujRUS ANA-MARIAJICHIȘU DE JOS, sat CODORCluj
41393.1629-apr.-2016 12:00 a.m.08-mai.-2016 12:00 a.m.9.00PETER DANIELDEJClujTODEAN TIMEEA/IOANADEJCluj
4138428-apr.-2016 12:00 a.m.07-mai.-2016 12:00 a.m.18,00BĂIEȘ SORIN-VASILEDEJClujFLORESCU DIANA-MARIACĂȘEIU, sat URIȘORCluj
4138828-apr.-2016 12:00 a.m.07-mai.-2016 12:00 a.m.12,30GHERMAN VITALIECLUJ-NAPOCAClujTRÂMBIȚAȘ STANCADEJCluj
4134428-apr.-2016 12:00 a.m.07-mai.-2016 12:00 a.m.12,00ESZLARY ZOLTAN-FLORINDEJClujSUCIU MARIANATINCA, sat GURBEDIUBihor
Anunţuri
DEPUNEREA CERERILOR PENTRU PASAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

Depunerea cererilor şi eliberarea paşaportului simplu electronic se poate face  la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej, ghişeul 4, în zile de marţi, între orele 9,30 - 14,30, conform graficului pe care îl puteţi vedea aici

Pentru mai multe informaţii accesaţi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor simple Cluj .

Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se pot depune numai la Serviciul Public Comunitar de  Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor Simple Cluj.

 
DEPUNERE CERERI PENTRU PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE ŞI A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE

Cererile pentru preschimbarea permisului de conducere  şi a certificatului de înmatriculare a vehiculelor se pot depune numai la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj.

 
PREVEDERI LEGISLATIVE
  • CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE .

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. b)-j) sau cu cel mult 180 de zile dar nu mai puţin de 15 zile  înainte de producerea situaţiei prevăzute la lit. a) titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Nesolicitarea unui nou act de identitate în termenele prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei.

 

  • TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Extras din Dispoziția șefului S.P.C.E.P. Dej nr.5/28.12.2015

*********************

Art.1

  1. Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor - conform art.14 alin.(8) din O.U.G. 97/2005, republicată.

  2. Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a PersoanelorDej este de 14 zile.

    În cazurile în care se impun verificări ce urmează a fi efectuate de către alte instituții( ex. Poliția, Serviciul pașapoarte,etc.) termenul de 14 zile curge de la data primirii rezultatului verificărilor de la instituțiile abilitate.

  3. Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a PersoanelorDej este de 7 zile.

  4. Termenele prevăzute la alin.(2) și alin.(3) pot fi reduse de către șeful serviciului pentru situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare(ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținere de concursuri/examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.).

    Pentru a obține o astfel de reducere, solicitantul va adresa în scris șefului serviciului un memoriu în care va descrie situația/motivul și va atașa la acesta documente justificative.  

*********************