Campanie de informare
Autentificare   |  Înregistrare
Campanie de informare
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

Adresa: str. 1 Mai nr. 2
Telefon/Fax: 0264-216140, 
Telefon: 0264-211790 int. 161 - Şef serviciu, 162 - Evidență și Ghișeu unic, 141 - Stare civilă
E-mail:
spcep@dej.ro 

Șef serviciu: Comisar-șef de poliție Pîrv Ioan

Program de lucru cu publicul                      Audienţe
 

Preluări cereri şi eliberări documente 

Luni 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Marţi * 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Miercuri 08.15 - 12.00 13.00 - 18.30
Joi 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Vineri 08.15 - 14.00 
             
La conducerea serviciului       joi
15,00-16,30
La conducerea Primăriei Dej  miercuri
09,00 -12,00
La conducerea D.J.E.P. Cluj aici
La conducerea D.E.P.A.B.D. Bucureşti  
aici
La conducerea Ministerului Afacerilor  Interne (MAI):  
aici
 
* Depuneri cereri şi eliberări paşapoarte simple electronice : Marti 09.30 - 14.30 Ghişeul 4 
Publicaţii căsătorii
În temeiul art. 285 al. (1),(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.
Nr. publicațieData înregistrareData programareOra programareNume soțAdresăJudețNume soțieAdresă 2Județ 2
4249822-aug.-2014 12:00 31-aug.-2014 12:00 12,30COLȚA PAUL-ROBERTDEJClujMUREȘAN NICOLETADEJCluj
4249522-aug.-2014 12:00 31-aug.-2014 12:00 12,15SAVA ADRIAN-AUGUSTINDEJClujASTALÎȘ OANA-MIHAELADEJCluj
4249722-aug.-2014 12:00 31-aug.-2014 12:00 12,00BORA OVIDIU-MARIANDEJClujURIȚESCU ANA-DORAVULCANHunedoara
4249622-aug.-2014 12:00 31-aug.-2014 12:00 11,45CĂPRAR FLORIN-MARIUSDEJClujMĂGUREAN DORINA-LOREDANADEJCluj
4248721-aug.-2014 12:00 30-aug.-2014 12:00 9,00FLOREAN ANDREI-CĂLINDEJClujBUJIȚA IULIADEJCluj
4249121-aug.-2014 12:00 30-aug.-2014 12:00 17,00KORNYEI WALTERORAVIȚACaraș-SeverinPETRUȚIU IOANADEJCluj
4249021-aug.-2014 12:00 30-aug.-2014 12:00 12,00ONOFREIU FLORIN-IOANDEJClujSTANCIU ANAMARIACLUJ-NAPOCACluj
4248921-aug.-2014 12:00 30-aug.-2014 12:00 11,45RUSU RĂZVAN-SORINDEJClujȘUTEU MĂDĂLINA-ILEANADEJCluj
4248821-aug.-2014 12:00 30-aug.-2014 12:00 11,30IONESCU MANUELDEJClujANCA BIANCADEJCluj
4238415-aug.-2014 12:00 24-aug.-2014 12:00 9,00POP ABEL-DANCHIUZA, sat SĂSARMBistrița-NăsăudHOZA MIHAELA-GINETADEJCluj
4238615-aug.-2014 12:00 24-aug.-2014 12:00 11,15MARIAN VASILECUZDRIOARAClujBALLA CSILLADEJCluj
4238515-aug.-2014 12:00 24-aug.-2014 12:00 11,00CÎMPEAN CALUDIU-MARINDEJClujCREMENE CORNELIA-DALIADEJCluj
4238014-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 18.30POP ANDREIFETEȘTIIalomițaILIEȘ ALEXANDRA-SORINADEJCluj
4238214-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 18.15CALINCĂU DACIAN-CRISTIANRETEAGBistrița-NăsăudFLORIAN CLAUDIA-IZABELADEJCluj
4238114-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 17.45ȘERBAN VASILEDEJClujCICEU ANDREEADEJCluj
4237914-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 17.15MUREȘAN EMANUEL-IONDEJClujMĂGUREAN ANDREEA-IOANADEJCluj
4237814-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 17.00MUREȘAN ALEXANDRU-PAVELDEJClujPAPP ROXANA-IULIADEJCluj
4237714-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 13.00BORCA CSABADEJClujKOVACS ERZSEBETNIREȘCluj
4237614-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 12.15VAIDA VLAD-BOGDANDEJClujTECAR ROXANADEJCluj
4237514-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 12.00BOGDAN ADRIANCUZDRIOARAClujBĂLAN ALEXANDRADEJCluj
4237414-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 11.45OLTEANU NICOLAEGURA ȘUȚIIDâmbovițaDOMȘA-STÎNĂ ANDREEA-FLORINADEJCluj
4237314-aug.-2014 12:00 23-aug.-2014 12:00 11.30COTINGHIU RĂZVAN-IONELDEJClujIGNEA CRISTINA - FELICIACOPLEANCluj
4234213-aug.-2014 12:00 22-aug.-2014 12:00 13.30BATORI COSMINDEJClujMÂNZAT LAURA-CRISTINADEJCluj
4236113-aug.-2014 12:00 22-aug.-2014 12:00 11.00FILIP CRISTIANDEJClujMILER ANGELICARĂZBUNENICluj
Anunţuri
DEPUNEREA CERERILOR PENTRU PASAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

Depunerea cererilor şi eliberarea paşaportului simplu electronic se poate face  la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej, ghişeul 4, în zile de marţi, între orele 9,30 - 14,30, conform graficului pe care îl puteţi vedea aici

Pentru mai multe informaţii accesaţi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor simple Cluj .

Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se pot depune numai la Serviciu Public Comunitar de  Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor Simple Cluj.

 
DEPUNERE CERERI PENTRU PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE ŞI A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE

Cererile pentru preschimbarea permisului de conducere  şi a certificatului de înmatriculare a vehiculelor se pot depune numai la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj.

 
PREVEDERI LEGISLATIVE
 • CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE .
Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

  a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
  c) în cazul schimbării domiciliului;
  d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  f) în cazul deteriorării actului de identitate;
  g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  i) în cazul schimbării sexului;
  j) în cazul anulării;
  k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

  În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. b)-j) sau cu cel mult 180 de zile dar nu mai puţin de 15 zile  înainte de producerea situaţiei prevăzute la lit. a) titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

  Nesolicitarea unui nou act de identitate în termenele prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei.

   

  • TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE.

  Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor - conform art.14 alin(8) din OUG 97/2005 republicată.