Search

Campanie de informare

Adresa: mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj
Telefon/Fax: 0264-216140, 
Telefon: 0264-211790 int. 161 - Şef serviciu, 162 - Evidență și Ghișeu unic, 141 - Stare civilă
E-mail:
spcep@dej.ro 

Șef serviciu: Comisar-șef de poliție Pîrv Ioan

Program de lucru cu publicul                      Audienţe
 

Preluări cereri şi eliberări documente 

Luni 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Marţi * 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Miercuri 08.15 - 12.00 13.00 - 18.30
Joi 08.15 - 12.00 13.00 - 16.30
Vineri 08.15 - 14.00 
             
La conducerea serviciului       joi
15,00-16,30
La conducerea Primăriei Dej  miercuri
09,00 -12,00
La conducerea D.J.E.P. Cluj aici
La conducerea D.E.P.A.B.D. Bucureşti  
aici
La conducerea Ministerului Afacerilor  Interne (MAI):  
aici
* Depuneri cereri şi eliberări paşapoarte simple electronice : Marti 09.30 - 14.30 Ghişeul 4 

Publicaţii căsătorii

În temeiul art. 285 al. (1),(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătorii

Nr. publicațieData înregistrareData programareOra programareNume soțAdresăJudețNume soțieAdresă 2Județ 2
4335827-sep.-2016 12:00 a.m.06-oct.-2016 12:00 a.m.12,00OPREA MIHAI-IOANDEJClujVAIDA ADELA-CRISTINADEJCluj
4333626-sep.-2016 12:00 a.m.05-oct.-2016 12:00 a.m.13,00MOLDVAN LIVIUDEJClujMEZEI MARIADEJCluj
4332823-sep.-2016 12:00 a.m.02-oct.-2016 12:00 a.m.9,00SĂTMĂREAN TIMOTEIDEJClujNICULAI ANUȚABOBILNA, sat RĂZBUNENICluj
4332323-sep.-2016 12:00 a.m.02-oct.-2016 12:00 a.m.11,15CHIAR DANIELCOROIENI, sat DEALU MAREMaramureșPETRIC BIANCA-LARISADEJCluj
4331922-sep.-2016 12:00 a.m.01-oct.-2016 12:00 a.m.18,00NEAMȚU IONUȚ-OVIDIUCUZDRIOARAClujGAVRIȘ SORINA-MARIADEJCluj
4331322-sep.-2016 12:00 a.m.01-oct.-2016 12:00 a.m.12,00CAMPEAN RĂZVAN-ANDREIDEJClujBOTE REBECA-NICOLETADEJCluj
4331222-sep.-2016 12:00 a.m.01-oct.-2016 12:00 a.m.11,30BIRIȘ GRAȚIANDEJClujPOP IOANACUZDRIOARACluj

Anunţuri

MODIFICARE TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU PENTRU FURNIZARE SERVICII

STIMAȚI CETĂȚENI !

Având în vedere modificările intervenite în Legea nr.117/30.06.1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, vă rugăm să consultați secțiunea "Zonă de maxim interes/Acte necesare" de pe această pagină sau avizierele serviciului, pentru a vă informa cu privire la taxele ce le aveți de achitat în vederea furnizării serviciilor solicitate acestui serviciu.

 
PREVEDERI LEGISLATIVE
  • CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE .

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. b)-j) sau cu cel mult 180 de zile dar nu mai puţin de 15 zile  înainte de producerea situaţiei prevăzute la lit. a) titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Nesolicitarea unui nou act de identitate în termenele prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei.

 

  • TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Extras din Dispoziția șefului S.P.C.E.P. Dej nr.5/28.12.2015

*********************

Art.1

  1. Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor - conform art.14 alin.(8) din O.U.G. 97/2005, republicată.

  2. Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a PersoanelorDej este de 14 zile.

    În cazurile în care se impun verificări ce urmează a fi efectuate de către alte instituții( ex. Poliția, Serviciul pașapoarte,etc.) termenul de 14 zile curge de la data primirii rezultatului verificărilor de la instituțiile abilitate.

  3. Termenul efectiv de soluţionare a cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a PersoanelorDej este de 7 zile.

  4. Termenele prevăzute la alin.(2) și alin.(3) pot fi reduse de către șeful serviciului pentru situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare(ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținere de concursuri/examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.).

    Pentru a obține o astfel de reducere, solicitantul va adresa în scris șefului serviciului un memoriu în care va descrie situația/motivul și va atașa la acesta documente justificative.  

*********************

 
DEPUNEREA CERERILOR PENTRU PASAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

Depunerea cererilor şi eliberarea paşaportului simplu electronic se poate face  la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej, ghişeul 4, în zile de marţi, între orele 9,30 - 14,30, conform graficului pe care îl puteţi vedea aici

Pentru mai multe informaţii accesaţi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor simple Cluj .

Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se pot depune numai la Serviciul Public Comunitar de  Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor Simple Cluj.

 
DEPUNERE CERERI PENTRU PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE ŞI A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE

Cererile pentru preschimbarea permisului de conducere  şi a certificatului de înmatriculare a vehiculelor se pot depune numai  la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Cluj.

Pentru mai multe informații accesați  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj.

 
(C)(R) 2000 - 2016