Organizare

Cadrul legal de organizare și funcționare

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Dej:

  1. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată

  3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare

  4. Legea nr. 53 privind Codul muncii

  5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

  6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţie publică

  7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

  8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

  9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Documente

 TitluMărime Descriere
Organigrama 2016258,38 KBDescarcăOrganigrama din 2016
Codul etic și de integritate al primariei municipiului Dej43,51 KBDescarcăCodul etic și de integritate al primariei municipiului Dej
Dispozitia 908 din 08.09.2014399,71 KBDescarcăDispoziția pentru aprobarea codului etic
Regulament Intern Primaria Dej340,28 KBDescarcăRegulament Intern Primaria Dej 2013
Organigrama 20131,02 MBDescarcăOrganigrama 2013
Organigrama 2010150,95 KBDescarcăOrganigrama 2010
Contract colectiv de muncăUnknownDescarcăContract colectiv de muncă între Primăria Dej şi angajaţi
Regulament de organizare şi funcţionare761,42 KBDescarcăRegulament de organizare şi funcţionare 2008
Organigrama 2008120,43 KBDescarcăOrganigrama 2008

Contact

Str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj,
CF: RO4349179
Telefon: (+40)264-211790 Fax: (+40)264-212388
www.primariadej.ro, e-mail: primaria@dej.ro

Program cu publicul

Luni - Vineri: 8.00 - 16.00