Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Dej. propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publica a spațiului in suprafața de 60,42 mp din imobilul situat in Dej, str.1 Mai nr.3, aparținând domeniului public al Municipiului Dej, cu destinația vânzare de carte ,însoţit de Raportul compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre a Primarului municipiului Dej , proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Dej.

Teren de minifotbal în Şomcutul Mic

Primăria municipiului Dej a finalizat un teren de minifotbal în localitatea Şomcutul Mic. Demarată în a doua jumătate a anului 2015, investiţia are valoarea de 126 806 lei. Terenul de minifotbal are o suprafaţă de 400 metri pătraţi, este acoperit cu gazon artificial şi are amenajată şi o parcare aferentă.

A fost instalat postul de transformare subteran în Parcul Mic, lucrările continuă în zona centrală

Proiectul " Creşterea Siguranţei în Alimentarea cu Energie Electrică a zonei centrale a municipiul Dej" este în plină desfăşurare, în cadrul lui în cursul zilei de ieri, 17 martie, fiind amplasat în Parcul Mic, postul de transformare subteran. Postul va asigura un spor de putere pentru zona centrală, de la el fiind distribuite cabluri suplimentare de alimentare cu energie electrică pe trei laterale ale parcului, prin traversări ale străzilor.

Concurs infirmieră

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 2 organizează concurs în data de 04.04.2016, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de infirmieră în cadrul Creșei Săptămânale.

Acord de funcționare

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.25/24.02.2005 modificată prin H.C.L. nr.21/29.01.2016 privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață Primăria Municipiului Dej vă informează că: