Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 17 aprilie 2014, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Interzicerea arderii miriștilor

Primăria Municipiului Dej vă reamintește că este interzis arderea miriștilor și a resturilor de vegetație ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului va fi marcată la Dej

Municipiul Dej va gazdui astăzi, 2 aprilie, manifestări dedicate  Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului. Evenimentul  se va desfășura la Centrul Cultural „Arta”, începând cu ora 14:30 și este organizat de Asociația "Jasminne-copii cu autism-Dej",  Primăria Municipiului Dej în parteneriat cu Şcoala "Mihai Eminescu", Colegiul Național Andrei Mureșanu, Birou Parlamentar- deputat Cornel Itu.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 27 martie 2014, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Acordul de funcționare

Precizări privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață.