Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Concurs pentru post vacant de salvator

Municipiul Dej – Activitate Economică, cu sediul în Dej, str. 1 mai, nr. 2 organizează concurs în data de 27.08.2014 ora 10, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de salvator din cadrul Parcului balnear Toroc.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 10 iulie 2014, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Licitație publică

Municipiul Dej organizează licitație publică privind vânzarea unui imobil, construcție și teren aferent, proprietate privată a Municipiului Dej, situat în Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu Nr. 20-22, cu destinația de locuință.

Concurs de recrutare

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni.