Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Selecție publică de proiecte culturale

Municipiul Dej organizează selecție publică de proiecte în data de 25 martie 2015 pentru acordarea de finanțare nerambursabilă de la Bugetul local, persoanelor fizice și juridice de drept public și privat pentru acțiuni și/sau programe culturale.

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc marți, 17 februarie 2015, ora 16.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Concurs de recrutare

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant și consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism și amenajarea teritoriului

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 12 februarie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.   

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc joi, 5 februarie 2015, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.