Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar - Gestiuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Privind aprobarea prelungirea contractului de finanțare "Modernizare străzi in municipiul Dej ", însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Avertizare hidrologică

Comitetul local pentru situații de urgență, anunță populația Municipiului Dej, ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a prelungit pentru Județul Cluj avertizarea hidrologică cod galben.

Concurs infirmieră

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 2 organizează concurs în data de 20.07.2016, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de infirmieră în cadrul Creșei Săptămânale.

Anunț proiect de HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre Construire sală de educație fizică școlară în cadrul liceului Tehnologic Constantin Brâncuși, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Programe, Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.