Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Licitație publică

Municipiul Dej organizează licitaţie publică privind închirierea spațiului in suprafață de 3,5 m.p., situat în Dej, P-TA BOBALNA Nr. 8-10.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 25 - Compartiment Patrimoniu începând cu data de 12 octombrie 2017.

Data limită de depunere a ofertelor: 27 octombrie 2017, ora 10,00.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 30 octombrie 2017, ora 11,00.