Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Consultare publica in cadrul proiectului „Sprijin pregătitor pentru înființare GAL Dej și realizare SDL”

         

 

Dej 13/11/2017

Privind consultarea publica organizata in data de 14.11.2017

Referitor la proiect

"Sprijin pregătitor pentru înființare GAL <<Dej>> și realizare SDL"

 

Municipiul Dej în parteneriat cu S.C. LVA TRAINING CAMP SRL şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca Filiala Dej anunţă consultarea publica ce va avea loc in data de 14.11.2017 la sediul Primariei Dej, Sala Mare , ora 14:00, in contextul implementarii proiectului mentionat mai sus, in scopul realizarii Strategiei de dezvoltare locala pentru persoanele marginalizate vizand urmatoarele obiective :

- delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) şi declararea Zonelor Urbane Marginalizate (ZUM) din teritoriu.

    - identificarea actorilor locali care doresc sa spijine incluziunea sociala în

vederea intensificarii participarii membrilor comunitatii la actiuni de interes public local.

  • participarea activa a tuturor membrilor comunitatii si identificarea liderilor

locali (persoane resursa) care sa contribuie la acordarea de sprijin de catre comunitate in formularea unor planuri simple de actiune pentru atingerea obiectivelor strategiei si facilitarii legaturii dintre furnizorii de servicii si firmele locale;

  • identificarea problemelor comunitatii marginalizate si a solutiilor de rezolvare a acestora.

    In cadrul intalnirii se va realiza declararea ZUM din teritoriu, precum si prezentarea bazei de microdate care sta la baza Studiului de referinta.

Proiect cofinantat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.