Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 13 decembrie 2017, ora 15,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădire și teren pentru Asociația Viitorul Copiilor Ramsau Dej.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat, care au termen de valabilitate 31 decembrie 2017 și care expăiră pe parcursul anului 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inscrierii în C.F. a bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Dej, conform Anexei.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de reabilitare drumuri necesar la faza P.U.Z./DTAC pentru obiectivul de investitie "Exploatare minieră de sare gemă din perimetrul Nireș, incinta de suprafață" acord solicitat de Consiliul Judetean, beneficiar investitie S.C. SALZBERGWERK RESSOURCEN UND INVESTITIONEN S.R.L

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 131/2017 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor imobile, proprietate publică a Municipiului Dej, in care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului Bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, cu modificările și completările care au apărut în structura acestuia până la data de 31 octombrie 2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inființării ECO URBAN DEJ S.A. avand ca unic actionar Municipiul Dej.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrjite situate în intravilanul Municipiului Dej.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dej pe anul 2017.

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de decembrie 2017, după ora 16,00.