Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunt examen promovare in grad profesional

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

Nr. 29225 / 07.12.2017

 

 

A N U N Ț

 

 

Municipiul  Dej,cu sediul in Dej,str.1 Mai nr.2 organizează

EXAMEN în data de 28 decembrie 2017,

pentru promovarea  în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instituției 

 

 

Examenul va consta într-o probă scrisă  care va avea loc la sediul instituției, ora 10, în data de 28.12.2017.

 

 

BILIOGRAFIE :

 

1.Legea 477/2004 –privind Codul de conduită  a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

2. Legea 272/2004- privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.

 

 

Primar,

ing. Morar Costan

 

Rezultate examen promovare