Centru Național de Informare și Promovare Turistică

ANUNT SITE- PREZENTARE PROIECT

Martie 2015

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Dej anunţă lansarea proiectului „CREAREA SI DOTAREA CENTRULUI NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA DEJ”. Contractul a intrat in vigoare in data de 27.02.2015 si a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. Organismul Intermediar pentru Turism este reprezentat de Autoritatea Naţională pentru Turism, prin Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.                                                                                           

Proiectul este cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabila și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivităţii Romaniei ca destinaţie turistică,  Operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea și dotarea unui Centru Național de Informare și Promovare Turistică în vederea dezvoltării turismului și creșterii numărului de turiști în Municipiul Dej și în zonele limitrofe. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Construirea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Dej, in scopul dezvoltarii turismului si cresterii numarului de turisti in municipiu si in zonele limitrofe.
 • Crearea unui web site si a unei baze de date cu informatii turistice complete si actualizate, in scopul cresterii utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica.
 • Crearea si dotarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica cu echipamentele necesare unei bune functionari a  activitatii acestuia, in scopul dezvoltarii turismului in municipiul Dej.
 • Amplasarea a trei firme luminoase, a unui logo Romania volumetric, un catarg si doua borne semnalizatoare, in scopul cresterii vizibilitatii Centrului National de Informare si Promovare Turistica creat.

 

Potentialii beneficiari ai proiectului/ grupul tinta

Beneficiarii proiectului directi si indirecti, din punct de vedere economic, social si cultural sunt:

 • locuitorii municipiului si a zonelor limitrofe care vor beneficia de noi locuri de munca datorita cresterii economice a agentilor si implicit de cresterea nivelului de trai si care isi vor putea dezvolta afaceri in domeniul turismului;
 • turistii din intreaga tara care vor afla despre municipiu, zona, se vor putea informa cu privire la obiective si toata gama de informatii turistice;
 • turistii straini aflati in tara cat si cei care decid sa viziteze Romania, care prin promovarea realizata vor beneficia de informare turistica despre municipiul si zona noastra;
 • populatia tarii prin promovarea valorilor si realizarea vizibilitatii regiunii si implicit prin promovarea tarii ca destinatie turistica pentru turistii straini;
 • ghizii turistici locali, nationali si specializati ce vor fi implicati in realizarea de activitati turistice si carora li se va facilita accesul la informatii;
 • agentii economici din municipiu si din zonele invecinate, care vor inregistra o crestere a veniturilor;
 • institutiile locale, regionale si nationale prin implicarea lor in activitati turistice si prin promovarea municipiului, a zonei, a tarii;
 • autoritatea publica centrala pentru turism prin suportul acordat in oferirea de date turistice statistice actualizate.

Activitatile proiectului

Constructia centrului

Este o activitate care se va desfasura pe durata a 10 luni de implementare, prin care se va realiza constructia propriu-zisa a centrului. Activitatea are urmatoarele subactivitati:

4.1 Elaborarea studiilor topografic si geotehnic

4.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

4.3 Elaborarea studiului de fezabilitate

4.4 Elaborarea proiectului tehnic

4.5 Obtinerea Autorizatiei de construire si inceperea lucrarilor

4.6 Executia constructiei

4.7 Receptia finala

 

Crearea / dezvoltarea web site-ului 

Prin aceasta activitate ce va fi subcontractata, se va crea / dezvolta web site-ul centrului.

5.1 Realizare si dezvoltare web site   

5.2 Testare si optimizare web site

5.3 Administrare web site

 

Crearea bazei de date cu informatii turistice

Prin aceasta activitate ce va fi subcontractata, se va crea baza de date cu informatii turistice, necesara functionarii centrului.

6.1 Realizare cercetare pentru colectarea informatiilor turistice

6.2 Realizare baza de date

 

Dotarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica

In cadrul acestei activitati se va realiza dotarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica cu utilaje – energie regenerabila, utilaje – instalatii termice,  dotari interioare – instalatii, echipamente si dotari de climatizare, siguranta la foc, antiefractie si P.S.I., cu echipamente IT, de comunicatie si software, cu dotari interioare – mobilier si dotari exterioare pentru vizibilitatea centrului. Activitatea contine urmatoarele subactivitati:

7.1 Dotarea centrului cu utilaje – energie regenerabila

7.2 Dotarea centrului cu utilaje – instalatii termice

7.3 Dotarea Centrului cu dotari interioare – instalatii, echipamente si dotari de climatizare, siguranta la foc, antiefractie si P.S.I.

7.4 Dotarea Centrului cu echipamente IT, de comunicatie si software

7.5 Dotarea Centrului cu dotari interioare – mobilier si alte dotari specifice

7.6 Dotarea Centrului cu dotari exterioare pentru vizibilitatea acestuia

 

Valoarea adaugata a proiectului va fi resimtita:                                                

 • in plan economic prin crearea de noi locuri de munca si cresterea atractivitatii zonei pentru turisti si potentiali investitori;
 • in plan social prin imbunatatirea calitatii serviciilor oferite turistilor si cresterea nivelului de viata a locuitorilor municipiului;
 • in plan cultural prin promovarea traditiilor din zona si incurajarea conservarii lor in vederea valorificarii acestora si atragerii de turisti interesati de astfel de actiuni;
 • in plan informational prin cresterea gradului de informare a turistilor care vin dar si a celor care intentioneaza sa vina in judetul Cluj si in municipiul Dej;
 • in plan tehnologic prin cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica prin crearea unui web site si a unei baze de date cu informatii turistice complete si actualizate.

Proiectul are o valoare totală de 629.979,99 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 618.981,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 559.373,30 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 47.228,27 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 12.379,62 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni respectiv din 28 februarie 2015 până în 27 decembrie 2015.

Informații suplimentare se pot obține de la:

Cristian Clinciu

Telefon/fax: 0264 214 742/0264 214 742

E-mail: primaria@dej.ro

 

 

 

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”