Staţia de reciclare

Stația de reciclare

reciclare”Staţia regională pentru colectarea, reciclarea şi refolosirea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări”  a fost implementată printr-un program Phare (/2004/016-772.04.01.04.01.01 „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”), beneficiind de un buget total de 1.024.600 Euro din care 914.600 contribuţie Phare şi 110.000 euro contribuţie locală. De asemenea, în cadrul Stației de reciclare funcționează și ” Platformă zonală de compostare a deşeurilor organice”. Proiectul ” Platformă zonală de compostare a deşeurilor organice” a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare /2004/016-772.04.01.04.01.01 „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”, beneficiind de un buget total de 906.342,85 Euro din care 786.342,85 contribuţie Phare şi 120.000 euro contribuţie locală.
Prin proiectul propus s-a intenţionat să se creeze şi operaţionalizeze o parte a infrastructurii absolut necesare pentru realizarea colectării selective a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări în zonă.
Proiectul se adresează populaţiei din municipiul Dej, comunelor învecinate precum şi oraşelor şi comunelor din Nordul Transilvaniei.

Ce se înţelege prin deşeuri de construcţii?
Sub termenul de “deşeuri de construcţie şi demolări” sunt cuprinse toate materialele produse sau
utilizate în cadrul lucrărilor de demolare sau alte munci de construcţii.
 
Ce se poate recicla?
  • materiale din pietriş;
  • lucrari de zidărie;
  • beton, ciment, cărămizi,
  • mortar, ipsos
  • resturi de materiale de constructii,
  • moloz.
Ce se recuperează?
Deşeurile de construcţii reprezintă o mare parte din deşeurilor de aglomerări.

Contact

Str. Sălciilor F.N.