Proiecte implementate

 • Proiectul ” Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși, Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și  tehnic”,  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și implementat de către MUNICIPIUL DEJ, are o valoare totală de 10,974,304.91 lei.  

         Lucrări în cadrul proiectului

        Modernizarea clădirii Atelier din cadrul Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”, 8 ateliere, 5 cabinete, vestiare pentru elevi, sala profesorală, grupuri sanitare,

        Modernizarea clădirii Centrală termică din cadrul Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”,

        Echiparea clădirii Atelier cu echipamente și dotări specifice specializărilor liceului tehnologic,

         Eficientizarea energetică a clădirii prin echiparea cu aparate de iluminat LED, respectiv prin echiparea cu o microcentrală în condensație cu randament ridicat,

        Utilizarea unor soluții alternative de producere a energiei, prin echiparea imobilului cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice,

        Adaptarea infrastructurii pentru utilizarea de către persoane cu dizabilități (prin amenajarea unei rampe din beton, montarea de uși batante de acces la nivelul parterului, echiparea cu elevator pentru transport pe scări, achiziționarea de bancuri de lucru reglabile, birouri pentru cărucior rulant, scaune evacuare persoane cu dizabilități, dulapuri vestiare.

        Creșterea gradului de confort și siguranță, prin echiparea infrastructurii cu instalații specifice de reziliență la dezastre.  

 • Proiectul ,,Management performant și proceduri administrative simplificate pentru cetățenii Municipiului Dej”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu o valoare totalăde de 3.384.010 lei. În cadrul proiectului au fost realizate proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local prin implementarea în platforma integrată a unui numar de 40 de servicii noi , pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale primăriei, care pot fi găsite pe site-ul primăriei www.primariadej.ro , accesând meniul “Servicii online” sau accesând link-ul: https://serviciielectronice.primariadej.ro/cmsSE/categories.

  • au fost implementate măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale primăriei;

  • au fost implementate aplicatii moderne și performante pentru imbunătățirea activitații anumitor departamente ale primăriei;

  • a fost realizată instruirea a 30 de persoane din cadrul personalului Municipiului Dej, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului;

  • au fost realizate planul CAF si tabloul de bord-sistemul de management strategic (BSC) al primăriei, instrumente moderne de management al calității recunoscute la nivel global pentru administrația publică, fiind instruite 60 de persoane din cadrul instituției pentru aplicarea cu succes a acestor instrumente;

 • ,, Reabilitarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Junior”, un proiect implementat de Primăria Municipiului Dej și finanțat în cadrul  Programului Național de Dezvoltare Locală, are o valoare de 2 900 000 lei, cota de cofinanțare din bugetul local fiind de  aproximativ 200 000 lei.

În cadrul proiectului  a fost construită o nouă clădire compusă din parter și etaj. La parter au fost amenajate  3 săli de grupă,  cabinet medical, birouri, vestiare, grupuri sanitare, depozite,  spațiu aferent centralei termice. La etaj au fost amenajate 3 săli de grupă,  o sală multifuncțională inclusiv pentru servirea mesei, bucătărie,  spălătorie, călcătorie, vestiare, grupuri sanitare, depozite.

De asemenea grădinița a fost dotată cu mobilier și aparatura necesară desfășurării întregii activități, iar în exterior au fost amenajate alei, spații verzi și loc de joacă.

 • "Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, strada Aurora, nr.3" – proiect în valoare de 4.877.000 lei=  1 045 000 EURO 

  - construirea unui nou corp de clădire

  - reabilitarea corpului vechi. De asemenea grădinița a fost dotată cu mobilier și aparatura necesară desfășurării activitații inclusiv iar în exterior au fost amenajate  alei, spații verzi și loc de joacă.

 • „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din str. Fragilor nr.8, municipiul Dej” – Baltă , proiect impementat În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în valoare de 1.027.000 lei.În cadrul proiectului au fost amenajate alei pietonale, locuri de joacă, adresate copiilor de diferite vârste dar și celor cu dizabilități,zonă destinată activităților de fitness în aer liber, zona destinată socializării, a fost amplasat mobilier urban, stâlpi pentru iluminat, cișmele și a fost amenajat spațiul verde iar pe suprafața de 0,7 ha a fost amenajat un lac de agrement.
 • Construire sală de educație fizică școlară pe str. Nicolae Iorga nr. 5, municipiul Dej, județul Cluj

Investitia finanțată de Compania Nationala de Investitii în valoare de peste 1,1 milioane lei. 

 

 • Bazin didactic de înot

Investiția a fost finanțată de Compania Națională de Investiții, cu o valoare de aproximativ 7 mil. lei.

Bazinul are 5 culoare de înot, vestiare, cabine de duș, toate dotările și amenajările necesare funcționării în condiții optime.

 • ,,Reabilitarea, extinderea și dotarea grădinii cu program prelungit Arlechino, în municipiul Dej".

Proiect finanțat prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Contract de finanțare semnat în decembrie 2016 și s-a finalizat în anul 2019, cu o valoare de 2.807.015 lei. La parter au fost amenajate 1 sala de grupă, sala de mese, bucatarie, cabinet medical, birouri, vestiare si grupuri sanitare. A fost refăcută mansarda, a fost recompartimentată fiind amenajate 5 săli de grupă, spălătorie, călcătorie, de asemenea, a fost schimbat mobilierul și aparatura.

 

 • "Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej", cod SMIS 44238

Valoarea in cadrul POR 2007-2013 Axa prioritara 5 in data de 02.10.2012 este in valoare de 618.919 euro si o valoare de 618.919 euro/ euro. Dej de 10.998 euro. Sunt ca scop dezvoltarea turismului, un loc de munca in Municipiul Dej si in zona limitrofe si promovarea zonei.

 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej

 

 • "Modernizare străzi în Municipiul Dej", proiect prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 Domeniul de intervenție 2.1, în valoare de 14.264.961.2771 lei. 23 de străzi, pe o lungime de 26 de km. Un început de an 2014 și un început de an: Nicolae Titulescu, Șomcutului, Infrăților, Varga Katalina, Valea Codorului, Valea Jichișului, Simion Bărnuțiu, B. P. Hașdeu, Teilor, Ciceului, Solidarității, Veseliei, Petru Maior, Iosef Attila, Liviu Rebreanu, N. Stănescu, Traian, Gh.Barițiu, Ion Creangă, Griviței, I.L.Caragiale, Nicolae Iorga, Pinticului. Toate cele 23 de străzi au fost asfaltate, au fost amenajate si accese la proprietati.

 

str. B.P. Hasdeu    

str.B.P. Hașdeu str. Griviței

    

str. I.L. Caragiale

     

str. Ion Creangă                                                                                                 str. Josef Attila

    

str. Nicolae Titulescu                                                                                         str. Petru Maior

    

str. Pinticului                                                                                                         str. Simion Bărnuțiu

    

str. Solidaritații                                                                                                    str. Șomcutului

    

str. Traian                                                                                                             str. Valea Codorului

    

str. Jichișului                                                                                                         str. Varga Katalin

    

str. Veseliei                                                                                                           str. Liviu Rebreanu

    

str. Nichita Stănescu                                                                                         str. Ciceului

    

str. Nicolae Iorga Teilor

str. Gheorghe Barițiu

 

 • "Colegiul Național Andrei Mureșanu, Dej", proiect prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Domeniul de intervenție 3.4, demarat în 2011 și 2014. Cu o valoare de 18.396.697,48 euro, proiectul a constat in reabilitarea corpului vechi si a corpului nou de cladire compus din 15 săli de clasa, 5 laboratoare, 2 cabinete de limbi straine, biblioteca, amfiteatru, sala de sport cu vestiare, cabinet medical.

 

    

Colegiul Național Andrei Mureșanu - colegiul Național Andrei Mureșanu - 2018

        

Colegiul Național Andrei Mureșanu - sali de clasa Colegiul Național Andrei Mureșanu - laborator

 

 •  "Modernizarea și echiparea Ambulatoriu Spital Municipal Dej, jud. Cluj", proiect prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Domeniul de intervenție 3.1, în valoare de 2.100.000 lei, în valoare de 7 cabinete de specialitate: Medicină și Terapie Intensivă, Chirurgie Generală, Explorări Funcționale , Neurologie , Radiologie - Imagistică Medicală, Urologie și Obstetrică-Ginecologie, toate dotate cu aparatură la nivel european.

 

        

    

 

 •  "Modernizarea și modernizarea liceului teoretic "Alexandru Papiu Ilarian" Dej cu un corp de clădire Ds+P+2E și modernizarea terenurilor de sport cu anexe", proiect prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul de intervenție 3.4. Cu o valoare de 1,5 milioane de euro, investitia a 300.000 de euro, cu 3,5 milioane de euro.

 

    

Liceul Alexandru Papiu Ilarian - cladirea Alexandru Papiu Ilarian - cladirea principala

    

Liceul Alexandru Papiu Ilarian - laborator                                               Liceul Alexandru Papiu Ilarian - sala de clasa

 

 •  "Valorificarea potențialului balnear al lacurilor din regiunea N-V", proiect realizat prin programul PHARE 2004, cu o valoare de 5,4 milioane de lei, de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de lei, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de lei, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de lei, o valoare de 2,5 milioane de lei, o valoare de 2,5 milioane de lei, o valoare de 2,5 milioane de lei, o valoare de 2,5 milioane de lei, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane de euro, o valoare de 2,5 milioane

În anul 2017, parcul balnear a fost modernizat prin reamenajarea platformei lacului sărat, construirea unui bazin de 3, pentru adulți, copii și unul cu apă sărată, au fost 3 tobogane și o fostă plaja.

 

    

    

 

 •  Centrul de zi "Familia și copilul"- proiect implementat prin programul USAAID ÎN ANUL 2005. Prin proiectul «Reabilitare, mansardare si dotare Centrul de zi «Familia si copilul»», in 2012, contract de inscriere la inceputul lunii aprilie 2013. Cu o valoare de 350 000 de lei, cu o valoare de 350 000 de lei, mansardarea si dotarea cu mobilierul unui centruui, de ingrijire peste 20 de copii.

 

    

 

 •  Proiectul "Platformă de compostare" realizat prin programul PHARE 2004, cu o valoare de 906.342,85 Euro, finalizat la 30 martie 2009.

Prin proiectul s-a realizat oinfrastructura pentru realizarea selectiva a unui biodegradabil in vederea compostului lor si valorificarea compostului intr-o zona care se afla in afara municipiului Dej, toate acestea invecinate si altele din nordul Transilvaniei, prin 4115 mp in cazul in care s-au construit 3 ha si o locuinta administrativa si s-au rezolvat.

 

 •  "Regionala pentru colectarea, reciclarea si refolosirea constructiilor si demolarilor "proiect realizat prin programul PHARE 2004, cu o valoare de 1.024.600 Euro, finalizat la 30 martie 2009.

O fosta implementare pentru selectivizarea unei locuinte din comuna Dej, comuna invecinate si din comuna si comunele din Nordul Transilvaniei.

În ceea ce-l face pe proiect s-o platformă de 2000 mp în s-au construit o clădire administrativă, o hală și s-au s-au format echipamente.