Finanțare nerambursabilă în baza legii 350/2005

RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI DEJ PENTRU ANUL 2020

 

 

 

Având în vedere Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Comisia de selecție, înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 852 din data de 28 martie 2019, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, publică Raportul anual privind beneficiarii finanțărilor nerambursabile, denumirea proiectelor și rezultatele acestora.

Ținând cont de evoluția pandemiei de Coronavirus la nivel național sumele inițiale destinate proiectelor culturale și sportive din fonduri nerambursabile au fost  reduse cu 50%, iar unele proiecte nu s-au putut finaliza.

 

A. Lista asociațiilor sportive care au primit

                       finanțare nerambursabilă in anul 2020

 

 

Nr.

crt.

Denumirea beneficiar

Denumire proiect

Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită

Rezultate

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

Susținerea și promovarea sportului de performanță

 

450.000 lei

Finalizat

2.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

Sprijinirea activității  activității sportive –fotbal

_

Nefinalizat

3.

A.C.S. Fotbal Club ,,SOMESUL”Dej

Performanta sportiva in fotbalul dejean , catalizator al mișcării sportive de masă

11.700

Finalizat

4.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

Tradiție și contemporaneitate în aeromodelism

          _

Nefinalizat

5.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

Susținerea performanțelor clubului Latino Angels

          _

Nefinalizat

 

6.

Clubul Sportiv Vulturii Dej Arte marțiale

Promovarea sportului de performanță  Taekwon-do I.T.F. si sporirea bazei materiale

4.700 lei

Finalizat

7.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

Promovarea tenisului de masă de performanță

          _

Nefinalizat

8.

Adventure Team – Club tenis de câmp Dej

ASI in tenis

          _

Nefinalizat

 

 

B. Lista asociațiilor culturale care au primit

finanțare nerambursabilă in anul 2020

 

Nr.

crt.

Denumire beneficiar

Denumire proiect

Valoarea finanțării de la bugetul local

cheltuită

Rezultate

1.

Asociația culturala Astra Dej

Cultură, tradiții, istorie si educație  la confluența Someșurilor

 

     

          _

Nefinalizat

2.

Asociația culturala Kadar Jozsef Dej

Zilele maghiarilor dejeni, ed. VIII.

Ziua Copiilor și Concursul de poezie PETOFI SANDOR – Ed. A XXII-a

 

          _

Nefinalizat

3.

Asociația Civila a Maghiarilor dejeni

Cultură Vie

5.400 lei

Finalizat

4.

Fundația „ Andrei Mureșanu ”

Cultură și civilizație pe valea Someșului

_

Nefinalizat

5.

Asociația Rotary Club Dej

Concert aniversar – 12 ani de la înființarea Asociației Rotary Club, Concert liric

_

Nefinalizat

6.

Asociația Sfinții Apostoli Luca si Andrei

Atelier de creație Pintic

_

Nefinalizat

7.

Asociația culturala Aranyeso

Festivalul internațional al dansului popular – ediția a XIX-a

           _

Nefinalizat

 

Raport anual proiecte 2020

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

 

RAPORT FINAL privind lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

 

         Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 119 din data de 27 februarie 2017, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, și-a reluat activitatea de evaluare a proiectelor și a stabilit că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și au obținut finanțări nerambursabile din fonduri publice.

         Ținând cont de evoluția pandemiei de Coronavirus la nivel național sumele inițiale destinate proiectelor culturale și sportive din fonduri nerambursabile au fost  reduse cu 50%, iar unele proiecte desfășurate de Primăria Municipiului Dej, precum Zilele Orașului, Festivalul SAMVS, Toroc Fest și altele au fost reduse cu 100%. Menționăm faptul că în funcție de evoluția situației sanitare și de restricțiile privind desfășurarea activităților culturale și sportive la nivel național fondurile stabilite pot fi diminuate.

 

PROIECTE SPORTIVE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Suma aprobată

Punctaj

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

500.000 lei

89,60

2.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

13.000 lei

47,80

3.

A.C.S. Fotbal Club „Someșul” Dej

13.000 lei

48

4.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

12.000 lei

47

5.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

9.000 lei

46,50

6.

Clubul Sportiv „Vulturii” Dej Arte marțiale

6.000 lei

43,82

7.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

6.000 lei

41,27

8.

Aventure Team – Club tenis de câmp Dej

4.000 lei

40

 

                  

 

PROIECTE CULTURALE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Suma aprobată

Punctaj

1.

Asociația Culturală ”ASTRA” Dej

8.000 lei

68,27

2.

Asociația Culturală  ”Kadar Jozsef”

8.000 lei

67,96

3.

Asociația Civilă a Maghiarilor Dejeni

6.000 lei

58,65

4.

Fundatia „Andrei Muresanu” Dej

5.000 lei

58,77

5.

Asociația „Rotary Club”

4.000 lei

58

6.

Asociația ”Sfinții Apostoli Luca și Andrei” Dej

3.000 lei

45,15

7.

Asociația Culturală „Aranyeso”Dej

3.000 lei

45,06

 

 

 

COMISIA:

Albinetz Constantin – președinte

Rus Ovidiu - membru

Danciu Nicoleta – membru

Postevca Valentin – membru

Chirilă Gavril – membru

Tecar Lucian – membru

 

Danciu Nicoleta – secretar

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

Nr. 15090  din 22.07.2020

                                                          APROB,

                                                           PRIMAR

                                                          ing. MORAR COSTAN

 

 

 

RAPORT PRELIMINAR privind lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

 

         Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 119 din data de 27 februarie 2017, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, și-a reluat activitatea de evaluare a proiectelor și a stabilit că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și s-au calificat pentru obținerea finanțării nerambursabile din fonduri publice.

         Ținând cont de evoluția pandemiei de Coronavirus la nivel național sumele inițiale destinate proiectelor culturale și sportive din fonduri nerambursabile au fost  reduse cu 50%, iar unele proiecte desfășurate de Primăria Municipiului Dej, precum Zilele Orașului, Festivalul SAMVS, Toroc Fest și altele au fost reduse cu 100%. Menționăm faptul că în funcție de evoluția situației sanitare și de restricțiile privind desfășurarea activităților culturale și sportive la nivel național fondurile stabilite pot fi diminuate.

 

PROIECTE SPORTIVE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Suma aprobată

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

500.000 lei

2.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

13.000 lei

3.

A.C.S. Fotbal Club „Someșul” Dej

13.000 lei

4.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

12.000 lei

5.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

9.000 lei

6.

Clubul Sportiv „Vulturii” Dej Arte marțiale

6.000 lei

7.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

6.000 lei

8.

Aventure Team – Club tenis de câmp Dej

4.000 lei

 

                  

 

PROIECTE CULTURALE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Suma aprobată

1.

Asociația Culturală ”ASTRA” Dej

8.000 lei

2.

Asociația Culturală  ”Kadar Jozsef”

8.000 lei

3.

Asociația Civilă a Maghiarilor Dejeni

6.000 lei

4.

Fundatia „Andrei Muresanu” Dej

5.000 lei

5.

Asociația „Rotary Club”

4.000 lei

6.

Asociația Culturală ”Aranyeso” Dej

 

3.000 lei

7.

Asociația ”Sfinții Apostoli Luca și Andrei” Dej

3.000 lei

 

 

Termenul de depunere a contestațiilor este de 3 zile de la aducerea la cunoștință a rezultatelor, iar termenul de rezolvare a contestațiilor este în termen de 5 zile lucrătoare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 51/1998.

 

COMISIA:

Albinetz Constantin – președinte

Rus Ovidiu - membru

Danciu Nicoleta – membru

Postevca Valentin – membru

Chirilă Gavril – membru

Tecar Lucian – membru

 

Danciu Nicoleta – secretar

 

 

Anunț cu privire la proiectele sportive si culturale cu finanțare nerambursabilă potrivit Legii nr. 350 din 2005

Autoritatea Contractantă - Municipiul Dej - în conformitate cu prevederile Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a Hotărârii nr. 11 din 17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, alin. (4) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020:

MUNICIPIUL DEJ PRECIZEAZĂ:

în legătură cu anunțurile de participare pentru concursul de proiecte, organizat în cadrul programelor anuale privind proiectele culturale, de tineret și sport pentru anul 2020:

Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea Coronavirusului SARS-CoV-2 şi ţinând cont de suspendarea activităților culturale și sportive pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, Municipiul Dej a hotărât ca:

  • Perioada de selecție și evaluare a proiectelor 1 aprilie 2020 - 8 aprilie 2020 se suspendă până la încetarea stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020;
  • În funcție de evoluția situației legate de epidemia de Coronavirus SARS-CoV-2, vom reveni cu alte precizări.

                                                         

 

 

                                                            PRIMAR,

                                                       MORAR COSTAN

 

 

RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI DEJ PENTRU ANUL 2019

 

Având în vedere Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Comisia de selecție, înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 852 din data de 28 martie 2019, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, publică Raportul anual privind beneficiarii finanțărilor nerambursabile, denumirea proiectelor și rezultatele acestora:

 

B. Lista asociațiilor sportive care au primit

finanțare nerambursabilă

 

 Nr.

 crt.

Denumirea beneficiar

Denumire proiect

Valoarea finanţării de la bugetul local cheltuită

Rezultate

 1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

Sprijinirea echipei de volei masculine-2018

 

1.080.000 lei

Finalizat

 2.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

Susținerea activității fotbalistice pe anul 2018

18.000 lei

Finalizat

 3.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

Susținerea performanțelor sportivilor clubului Latino angels

16.200 lei

Finalizat

 

 4.

Clubul Sportiv ”Budokan Ryu” Dej

Anul competiţional 2018 -Karate WUKF

15.300 lei

Finalizat

 5.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

Tradiție și contemporaneitate în aeromodelism

22.500 lei

Finalizat

 6.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

Promovarea tenisului ca sport de masă la seniori şi juniori

10.800 lei

Finalizat

 7.

Clubul Sportiv Vulturii Dej Arte marțiale

Promovarea și practicarea Taekwon-do în rândul copiilor și tinerilor. Participarea la competiții și organizarea campionatului național de Taekwon-do-Dej 2018

10.800 lei

Finalizat

 8.

Organizația Națională Cercetașii României-

Filiala Dej

,,Nainte spre Marea Unire”

8.100 lei

Finalizat

 9.

Fotbal Club ,,SOMESUL”

Promovarea fotbalului ca sport de masă le seniori și juniori

18.000

Finalizat

 10.

Fotbal Club „MECSOM”

Susținerea și promovarea sportului de performanță

6.000

Nefinalizat

        

 

B. Lista asociațiilor culturale care au primit

 finanțare nerambursabilă

 

 Nr.

 crt.

Denumire beneficiar

Denumire proiect

Valoarea finanţării de la bugetul local

Rezultate

 1

Fundatia „Andrei Muresanu” a Colegiului National A. Murersanu Dej

Muzeul Colegiului National Andrei Muresanu – simbol al traditiei si performantei in educatie la 100 de ani de invatamant romanesc in municipiul Dej

 

7.600 lei

Finalizat

 2

Asociatia culturala Astra Dej

Cultură, tradiții și istorie la confluența Someșurilor

 

14.400 lei

Finalizat

 3

Asociatia culturala Kadar Jozsef Dej    

Zilele maghiarilor dejeni, ed. VII.

Ziua Copiilor și Concursul de poezie PETOFI SANDOR – Ed. A XXI-a

14.400 lei

Finalizat

 4

Asociatia Civila a Maghiarilor dejeni    

Cultură Vie

10.800 lei

Finalizat

 5

Asociatia culturala Aranyeso

Festivalul internaţional al dansului popular – Ed. A XVII-a

 

7.200 lei

Finalizat

 6

Asociatia Rotary Club Dej

Concert aniversar – 11 ani de la înființarea Asociației Rotary Club, Concert liric

4.500 lei

Finalizat

 7

Asociatia Sfintii Apostoli Luca si Andrei

Atelier de creaţie Pintic 2019

4.500 lei

Finalizat

 8

Asociatia Marsala Life

Hai la joacă pe săturate

 

1.000

Finalizat

 

 9

Asociatia Emanuel Dej

Tabăra de vară – Bucuria copiilor

 

2.700 lei

Finalizat

 10

Liga Tinerilor Creștini Ortodocși

Tineri pentru tineri – Tabere de vară

5.400

Finalizat

 11

Asociația Școlii „Mihai Eminescu” Dej

File de jurnal: Cărările clipei spre totdeauna...

6.000

Nefinalizat

 

 12

Clubul Copiilor Dej

Împreună prin arta – Concurs National de Fotografie și Film, ediția a IX-a 2019

2.500

Nefinalizat

 

 

 

 

COMISIA:

Albinetz Constantin – membru

Rus Ovidiu – membru

Postevca Valentin – membru

Chirilă Gavril – membru

Tecar Lucian – membru

 

 

Danciu Nicoleta – secretar

 

RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI DEJ PENTRU ANUL 2018

Având în vedere Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Comisia de selecție, înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 119 din data de 27 februarie 2017, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, publică Raportul anual privind beneficiarii finanțărilor nerambursabile din fonduri publice :

 

B. Lista asociațiilor sportive care au primit

finanțare nerambursabilă

 

 Nr.

 crt.

 Denumirea beneficiar

 Denumire proiect

 Valoarea finanţării   de la bugetul local  cheltuită

 Rezultate

 1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

Sprijinirea echipei de volei masculine-2018

 

797.400 lei

Finalizat

 2.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Fotbal

Susținerea activității folbalistice juvenile și seniori

153.000 lei

Finalizat

 3.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

Susținerea activității fotbalistice pe anul 2018

18.000 lei

Finalizat

 4.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

Susținerea performanțelor sportivilor clubului Latino angels

14.400 lei

Finalizat

5.

Asociația Sportivă Viile Dejului - fotbal

Promovarea fotbalului ca sport de masă la seniori şi juniori

8.500 lei

Nefinalizat

 

6.

Clubul Sportiv ”Budokan Ryu” Dej

Anul competiţional 2018 -Karate WUKF

14.400 lei

Finalizat

7.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

Tradiție și contemporaneitate în aeromodelism

9.900 lei

Finalizat

8.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

Promovarea tenisului ca sport de masă la seniori şi juniori

9.000 lei

Finalizat

9.

Academia de Fotbal Paul Papp Dej

Promovarea fotbalului ca sport de masă la copii şi juniori

18.000 lei

Finalizat

10.

Asociația Sportivă ”Mecsom” Dej

Cupa ,,Someș” în Anul Centenarului

12.600 lei

Finalizat

11.

Clubul Sportiv Vulturii Dej Arte marțiale

Promovarea și practicarea Taekwon-do în rândul copiilor și tinerilor. Participarea la competiții și organizarea campionatului național de Taekwon-do-Dej 2018

5.400 lei

Finalizat

12.

Organizația Națională Cercetașii României-

Filiala Dej

,,Nainte spre Marea Unire”

5.400 lei

Finalizat

        

 

B. Lista asociațiilor culturale care au primit

 finanțare nerambursabilă

 

Nr.

crt.

Denumire beneficiar

Denumire proiect

Valoarea finanţării de la bugetul local

Rezultate

1

Asociatia parintilor din Colegiul National A. Murersanu Dej

Pe urmele Marii Uniri pentru România 100

9.000 lei

Finalizat

2

Asociatia culturala Astra Dej

Cultură, tradiții, istorie și economie la Centenarul Marii Uniri

 

14.400 lei

Finalizat

3

Asociatia culturala Kadar Jozsef Dej    

Zilele maghiarilor dejeni, ed. VI.

Ziua Mamelor; Concurs poezie și proză P.Șandor

14.400 lei

Finalizat

4

Asociatia Civila a Maghiarilor dejeni    

Cultură Vie

10.800 lei

Finalizat

5

Asociatia culturala Aranyeso

Festivalul internaţional al dansului popular

 

7.200 lei

Finalizat

6

Asociatia LAPI Dej

 

Obiceiuri şi tradiţii în spaţiul european

7.200 lei

Finalizat

7

Asociatia Rotary Club Dej

 

Concert aniversar 100 de ani de la Marea Unire

4.500 lei

Finalizat

8

Asociatia Sfintii Apostoli Luca si Andrei

Atelier de creaţie Pintic 2018

4.500 lei

Finalizat

9

Asociatia Parintilor , Elevilor si Profesorilor de la Scoala Nr. 1 Dej

Poarta Someşului şi Marea Unire

3.600 lei

Finalizat

10

Asociatia Marsala Life

Târgul lui Moş Crăciun

 

0 lei cheltuit

(Acordat 3500 lei)

Nerealizat

 

11

Asociatia Emanuel Dej

Împreună studiind vom realiza lucruri mărețe

 

2.700 lei

Finalizat

12

Asociatia Roiama Dej

Schimburi culturale și artistice cu artiști din Belgia

 

2.250 lei

Finalizat

 

 

 

 

COMISIA:

Albinetz Constantin – membru

Danciu Nicoleta – membru

Postevca Valentin – membru

Chirilă Gavril – membru

Tecar Lucian – membru

 

 

Mereuță Elena – secretar