Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 16 mai  2023, ora 1400

          Lucrările se vor desfășura on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a terenurilor ce fac obiectul Proiectului Cod S.M.I.S. 137488 ”Creșterea calității vieții în Municipiul Dej  prin decontaminarea și ecologizarea sitului poluat istoric Dej – Nord”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii publice Corp C 1 din cadrul Spitalului Municipal Dej C 5 – B 2”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului ”Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din Cartierul Dealul Florilor, Municipiul Dej.1.
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Genertală  Ordinară a Acționarilor Societății ”Tetarom” S.A. din data de 30 mai 2023, ora 10.
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală a Societății Centrul ”Agro Transilvania” Cluj S.A. din data de 30 mai 2023, ora 10.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 15 mai  2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.