Anunț privind proiectul ”Întocmirea D.A.L.I. și D.T.A.C. pentru îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Dealul Florilor, Sfântu Petru, 1 Mai, și Triaj din Municipiul Dej”

Anunț privind proiectul ”Întocmirea D.A.L.I. și D.T.A.C. pentru îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Dealul Florilor, Sfântu Petru, 1 Mai, și Triaj din Municipiul Dej”


Nr. 23273/31.07.2023

 

                                                     ANUNȚ

 

”MUNICIPIUL DEJ –PRIN BIROU PROGRAME cu sediul în județul Cluj, municipiul Dej, strada 1 Mai, nr. 2, pentru proiectul ”Întocmirea D.A.L.I. și D.T.A.C. pentru îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Dealul Florilor, Sfântu Petru, 1 Mai, și Triaj din Municipiul Dej” situat in intravilanul municipiului Dej, județul Cluj, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului si fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat –in municipiul Dej, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 Cluj –Napoca, cod 400609, tel. 0264410722, fax. 0264410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-1400, precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

 

 

PRIMAR

ING. MORAR COSTAN

 

Fișierul în format pdf poate fi descărcat de pe linkul urmator ANUNT 31.07.2023