Comunicate

Se închide patinoarul

 

Patinoarul artificial din Piaţa Bobâlna se închide. Patinoarul va funcţiona până în data de 16 februarie, inclusiv, în intervalul orar 10:00-21:30, iar începând de luni, 17 februarie va începe demontarea lui.

În prima fază vor fi efectuate operațiunile de dezghețare a suprafeței de gheață a patinoarului artificial, care vor urmate de  demontarea instalațiilor și a podiumului pe care a fost amplasat. Aparatura şi componentele podiumului vor fi dezasamblate şi depozitate pentru a fi montate în sezonul de iarnă 2020- 2021.

”Și în acest an patinoarul artificial pe care l-am amenajat în centrul municipiului, s-a dovedit a fi atractiv. În cele 2 luni de funcționare peste 7000  de persoane au frecventat patinoarul, iar copiii din școlile dejene au putut să își desfășoare orele de sport .”

 

Primar

Morar Costan

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej anunță începerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”.

 Comunicat de presă

Dej 13/11/2018

LANSAREA PROIECTULUI

„Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej anunță începerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Durata de implementare a proiectului este 60 luni în perioada 01.10.2018 – 30.09.2023.

Valoarea totala a proiectului este de 3,489,363.35 lei.

Obiectivul general al proiectului Asigurarea condițiilor optime de funcționare a GAL Dej pentru implementarea în contextul mecanismului de DLRC a unei Strategii de Dezvoltare Locala, care cuprinde un set de măsuri de intervenție integrate si multisectoriale, ce vizează reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, pentru un număr de 1700 de persoane din Municipiul Dej.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 - Îmbunătățirea capacității GAL Dej de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL Rezultatele R1, R2, R3, obținute ca urmare a derulării activității A1 Acțiuni destinate îmbunătățirii capacității GAL DEJ de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL vor contribui la atingerea acestui obiectiv.

2. OS2 – Creșterea nivelului de informare si conștientizare a actorilor locali, a membrilor comunității din teritoriul SDL si a potențialilor beneficiari privind înaintarea masurilor si intervențiilor incluse in SDL pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială .

3. OS3 – Selecția celor mai semnificative proiecte care corespund criteriilor de selecție si priorităților SDL , în conformitate cu obiectivele și indicatorii SDL aferenți, in condiții de transparenta si cu respectarea principiilor nediscriminării si monitorizarea si evaluarea acestora.

Proiect cofinantat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Detalii suplimentare se pot obține de la Lăzăriciu Rodica, Manager Proiect, 0744641451.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Descarcare comunicat

 

Astăzi, 3 iulie, primarul Municipiului Dej a semnat la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord – Vest,  contractul de finanțare a proiectului  ”Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 – intersecție str. Ion Pop Reteganul) – str. Ion Pop Reteganul – pod Someș- str. Libertății- str. Bistriței până la limita administrativ teritoriala a municipiului Dej, inclusiv acces către autobaza Transurb Dej și modernizarea autobazei Transurb S.A.”.

Proiectul depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, face parte din amplul Plan de Mobilitate Urbană, are o valoare de aproximativ 10 milioane euro și are ca obiectiv:

-  modernizarea străzilor 1 Mai, I.P.Reteganul, Libertății și Bistriței,

 - reabilitarea  celor 3 poduri de pe str. Libertății și Bistriței

 - construirea zidului de sprijin situat în zona pădurii din fața gării

 - amenajarea de zone pietonale și trotuare pe o suprafață de 17000 mp

 - achiziționarea a două autobuze ecologice de capacitate mică și 3 autobuze de capacitate medie

-   construcția unei noi autobaze pentru Transurb SA.

-   modernizarea stațiilor de autobuz

-  amenajarea de stații de încărcare pentru autobuzele electrice

- amenajarea de piste pentru biciclete pe o lungime de 5km

- achiziționarea de biciclete în sistem bike-sharing și amenajarea a 3 stații de biciclete.

” Proiectul semnat astăzi se adaugă celor două proiecte: ”Amenajarea zonei pietonale centrale” și ”Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej - străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului” semnate în urmă cu 3 săptămâni.

Valoarea celor trei proiecte din Planul de Mobilitate Urbană se ridică la  27,5 milioane euro,  cota de finanțare nerambursabilă fiind de 98% iar contribuția din bugetul local doar 2%. Toate aceste proiecte vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere, a transportului în comun  prin achiziționarea a 20 de autobuze electrice, modernizarea a peste 15 km străzi, trotuare , amenajarea de piste de biciclete și achiziționarea de biciclete.

Pe lângă cele trei proiecte deja aprobate, Primăria Municipiului Dej a depus tot în Planul de Mobilitate urbană alte două proiecte în valoare de 8,5 milioane euro, care se află în evaluare:

 1. Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de str. Unirii, str. Dobrogeanu Gherea, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Avram Iancu, str. George Coșbuc, str. Regina Maria, str. Mircea cel Bătrân, str. Mărășești (între Mircea cel Bătrân și Gh.Șincai), str. Gheorghe Șincai, Str. 1 Mai (între str. George Coșbuc și str. I.P.Reteganul), str. Crângului ”
 2. "Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ în municipiul Dej - punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej.

 

Primar

Morar Costan

Spitalul Municipal Dej a marcat în aceste zile 156 ani de existenta prin evenimentul  ”Zilele Spitalului Dejean”.

 Prima zi a fost marcată ieri, 21 iunie, printr-un simpozion aniversar, aflat la cea de a V-a ediție, în cadrul căruia au susținut lucrări de specialitate, medici din zonă.

Astăzi în cadrul Zilei porților deschise, managerul spitalului, dr. Mihai Pandrea, a prezentat invitaților noile investiții realizate în acest an: mamograful, ,achiziționat de Primăria Municipiului Dej, care de la 1 iulie, odată cu efectuarea  cursurilor  de specializare, va fi funcțional, precum și dispensarul TBC, noul bloc operator, compartimentele de urologie și ortopedie.

Mă bucur că pe lângă investițiile realizate anterior de Primăria Municipiului Dej în  modernizarea şi echiparea ambulatoriului, achiziționarea unui computer tomograf, aparat radiologic, aparat de respiraţie artificială pentru nou născuţi și reabilitarea mai multor secții ale spitalului, anul acesta pe lângă mamograf vom investi în stația de sterilizare și  urmează depunerea unui nou proiect european privind reabilitarea altor pavilioane ale unității spitalicești.

A fost o plăcere sa fiu alături de conducerea spitalului, cadrele medicale și întregul personal, în acest moment aniversar, pentru a le transmite respectul pentru modul in care își exercita nobila meserie, profesionalismul în desfășurarea actului medical, care a dus la nu mai puțin de 60000 de pacienți investigați și tratați în unitatea medicală.

Scopul nostru comun este acela de a crește calitatea actului medical și de a oferi condiții moderne tuturor celor care trec pragul spitalului.

Felicitări întregului personal al Spitalului Municipal Dej!

 La mulți ani!

 

Primar

Morar Costan

Primăria Municipiului Dej va implementa în perioada următoare două proiecte europene, depuse și finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectele fac parte din amplul Plan de Mobilitate Urbană,  contractele de finanțare au fost semnate astăzi, 14 iunie, de către primarul Municipiului Dej și vizează  reabilitarea centrului istoric, modernizarea de străzi,  achiziționarea de mijloace de transport ecologice dar și de biciclete.

Cele două proiectele din cadrul Planului  de Mobilitate Urbană aprobate sunt următoarele:

 1. „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej”, proiect cu o valoare de peste 7 500 000 euro, se realizează în spațiul public al Pieței Bobâlna, al străzi 1 Mai până la intersecția cu str. George Coșbuc, precum și al Pieței 16 Februarie și constă în :
 • modernizarea infrastructurii rutiere pe o lungime de 715 m
 • amenajarea de zone pietonale și trotuare pe o suprafață de 13170 mp
 • piste de biciclete
 • amenajarea de spații verzi cu gazon, flori, arbuști și arbori
 • achiziționare a 60 biciclete, stații de închiriere biciclete și dezvoltarea unui sistem modern de închiriere
 • achiziționarea a 3 autobuze ecologice
 • modernizarea stațiilor de autobuz
 • amplasarea de mobilier urban
 1. ”Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej - străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului, proiect cu o valoare de aproximativ 10 000 000 euro care constă în:

- modernizarea străzilor: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului, pe o lungime de 10,22 km

- amenajarea trotuarelor și spațiilor verzi aferente

- achiziționarea a 4 autobuze ecologice de capacitate mică și 8 autobuze de capacitate medie

- amenajarea stațiilor de transport

- sistem de management inteligent al traficului și supraveghere video.

” Vorbim despre două proiecte care vor aduce o schimbare majoră la nivelul municipiului prin  transformarea centrului municipiului într-o zonă de relaxare și deschidere către pietoni. A fost o cursă cronometru și o muncă asiduă pentru realizarea și depunerea acestor proiecte, muncă ce va continua pe parcursul implementării lor.

Pe lângă cele două proiecte deja finanțate, tot în Planul de Mobilitate urbană, a fost depus și urmează să semnez săptămâna viitoare  și contractul pentru  proiectul care vizează modernizarea străzilor 1 Mai, I.P.Reteganul, Libertatii și Bistritei inclusiv accesul către autobaza Transurb Dej și modernizarea autobazei Transurb S.A. cu o valoare de aproximativ 10.000.000 euro.

Toate cele trei proiecte au o valoare de aproximativ 27, 5 milioane de euro, cota de finanțare nerambursabilă este de 98% iar contribuția din bugetul local este de doar 2%.”

 

Primar

Morar Costan

Primăria Municipiului Dej, Centrul Cultural ”Arta”, organizează joi, 21 iunie, de la ora 18:00, ” Gala de Balet”, un eveniment inedit pe scena centrului cultural dejean.

Spectacolul, are ca protagoniști balerini ai Operei Naționale Cluj Napoca alături de care vor evolua balerini ai Balet Studio Valentin.

Biletele pot fi achiziționate de la Centrul Cultural” Arta” de luni până vineri între orele  8:00-16:00. Prețul unui bilet pentru adulți este 12 lei , iar pentru copii costul biletului este 6 lei.

 

Primar

Morar Costan

 

Primăria municipiului Dej va implementa în perioada următoare patru proiecte depuse și finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Proiectele, a căror contracte de finanțare au fost semnate ieri, 4 mai, la București de către primarul Municipiului Dej, vizează reabilitarea a trei unități de învățământ preșcolar și a unui pod.

 1. Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, valoare 4.877.496,54 lei
 2. Reabilitarea și dotarea creșei din Municipiul Dej, strada Regina Maria, nr.19, valoare 1900000 lei
 3. Reabilitarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, strada Înfrățirii nr. 30, valoare 2900000 lei
 4. Construire pod peste Valea Jichiș (Salcă) pe strada Slatinei, valoare 1000000 lei.

”Sunt patru proiecte importante pentru municipiul nostru, prin care ne dorim crearea unor condiții moderne, adaptate la cerințele actuale pentru copiii din cele trei unități de învățământ preșcolar și facilitarea accesului de pe strada Slatinei în cartierul Andrei Mureșanu, cartier în continuă dezvoltare. Odată semnate contractele de finanțare urmează realizarea proiectului tehnic și procedurile de licitație în vederea demarării lucrărilor.

Sunt proiecte care vor necesita mult efort și atenție, astfel încât la finalul implementării lor, în anul 2020, obiectivele să fie realizate așa cum ne dorim.”

 

Primar

Morar Costan

Primăria Municipiului Dej, Biblioteca Municipală Dej organizează miercuri, 30 mai de la ora 13:00, vernisajul Salonului anual de desene ale copiilor din municipiul Dej.

Evenimentul cu tema „Anul 1918 în istoria românilor” va avea loc la Galeria de Artă, cu participarea elevilor claselor gimnaziale de la unitățile de învățământ din Dej și Clubul Copiilor.

 

                                                                                                                                Primar

Morar Costan

Primăria Municipiului Dej organizează joi, 3 mai, la Galeria de Artă Dej vernisajul expoziției ” Miracol ascuns ”, semnată de artista Voichița Manu – Cecălăcean. 
Vernisajul expoziției va avea loc la ora 17:00, iar în cadrul ei iubitorii de artă vor putea admira peste 70 de lucrări de pictură.
 Expoziția va putea fi vizitată la Galeria de Artă Dej în perioada 03 mai- 31 mai, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00.  


Primar
Morar Costan
 

 

Primăria Municipiului Dej prin Centrul National de Informare si Promovare Turistică Dej, va organiza vineri 4 mai 2018 de la ora 10.00 în Sala de conferințe a Muzeului Municipal din Dej o întâlnire cu reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), ai agențiilor de turism din cadrul ANAT, ai mass-media precum și operatori de turism din municipiul Dej, reprezentanți ai Centrelor de Informare Turistică din Cluj-Napoca, Dej și zona Dej pentru a pune în valoare potențialul turistic al municipiului.
În cadrul reuniunii de la Dej se vor discuta strategii de promovare reciprocă a patrimoniului turistic, cultural și de cult. Pe agenda evenimentului se află și vizita la Parcul Balnear Toroc, obiectiv ce reprezintă una din atracțiile de interes pentru membrii Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. 
Conferința de la Dej este parte a unei serii de astfel de întâlniri organizate de Consiliul Județean Cluj prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cluj în județul Cluj în perioada 2-5 mai 2018. 


Primar
Morar Costan

 

Primăria Municipiului Dej organizează în data de 19 aprilie la Centrul Cultural ”Arta” spectacole de teatru pentru copii și adulți. 
Primul spectacol care este dedicat copiilor, "FiFi Show",  este programat de la ora 11:00. Spectacolul pus în scena de Teatrul Mic din Sibiu este unul educativ creat sub forma unui concert în care copiii vor avea parte de numere de magie și se vor bucura de prezența mascotelor.
Cel de-al doilea spectacol adresat adulților, tot o producție a  Teatrului Mic din Sibiu va începe de la ora 18.30. Piesa de teatru ” Femeia Ideală” în regia lui Constantin Podu este o parodie a emisiunilor de televiziune din zilele noastre. Actorii Teodora Voineagu, Alexandra Podu, Mircea Rotaru și Alex Hîncu pun în scenă o emisiune de televiziune susținută de doi prezentatori carismatici având șase femei drept invitate pentru a vorbi despre feminitate.
Biletele pot fi cumpărate zilnic de luni până vineri între orele 08.00-16.00 de la Centrul Cultural ”Arta” începând de astăzi, 12 aprilie. 
Prețul biletelor pentru spectacolul ”Femeia Ideală” este de 10 lei, respectiv 15 lei, în funcție de locul în sală.  Pentru spectacolul adresat copiilor prețul unui bilet este de 6 lei.

 

Primar
Morar Costan

 

     

 

 


 

Campanie ridicare mașini abandonate de pe domeniul public

Primăria Municipiului Dej a demarat acțiunea de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public. În cursul zilei de astăzi 27 martie, au fost ridicate autoturisme din diferite zone ale municipiului. 
În prealabil Poliția Locală a trimis somații proprietarilor  mașinilor abandonate cu privire la faptul că acestea ocupă ilegal domeniul public, numărul somațiilor fiind de peste 20.  Autoturismele care nu au fost ridicate de către proprietari, ca urmare a somațiilor, au fost preluate și transportate la SADP. Acțiunea de identificare și ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public va continua.  

Primar
Morar Costan