Anunțuri

Program plăți ajutoare de încălzire
Program plăți ajutoare de încălzire

Primăria Municipiului Dej informează persoanele care și-au depus dosare pentru ajutoare de încălzire, combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru sezonul rece 2023-2024, că plata acestor ajutoare, se va face la casieria Primăriei Municipiului Dej, după următorul program:

22.12.2023 între orele 09:00- 15:00

27.12.2023 între orele 09:00- 15:00

 

.

Program de lucru caserie in data de 29 decembrie 2023
Program de lucru caserie in data de 29 decembrie 2023

ANUNȚ

PROGRAMUL  DE LUCRU AL CASERIEI ÎN DATA DE 29.12.2023

 

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 5389 din 15 decembrie 2023 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023,

încasarea  la casieria instituției a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar  se face până la ora 930 .

 

PRIMAR,

MORAR COSTAN

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Nr.   40823 / 18.12.2023

 

ANEXA NR. 5 G

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

            U.A.T. DEJ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITARE POD PESTE VALEA URIULUI PE DN 1C ȘI AMENAJARE INTERSECȚIE DN 1C - DN 17, ÎN MUNICIPIUL DEJ, JUDEȚUL CLUJ propus a fi amplasat pe Strada Baia Mare / Strada Bistritei (drumul national DN 1C km 61+625) peste Valea Uriului, municipiul Dej, județul Cluj.

            Informaţiile privind proiectul propus / memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Cluj, din Mun. Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobanţilor, Nr. 99, Jud. Cluj, în zilele de Luni până Joi, între orele 9:00 – 16:00, precum și la următoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro, si la sediul titularului U.A.T. DEJ, sediul în Str. 1 Mai, Nr. 2, CP : 405200,  Mun. Dej, Jud. Cluj, Romania,  Telefon: +40 264 – 211. 790, E-mail: primaria@dej.ro, CIF 4349179, de Luni până Vineri între orele 9:00 – 15:00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul si la adresa de e-mail a APM Cluj: office@apmcj.anpm.ro.

 

Primar al Municipiul Dej

Ing. Costan MORAR

 

 

 
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

 În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut că va avea loc ședința ordinară a  Consiliului Local al Municipiului Dej, care va avea loc în data de 20 decembrie  2023, ora 1300   

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru executarea lucrărilor de CONSTRUIRE HALĂ, ITP, BIROURI ȘI ATELIER AUTO, ÎMPREJMUIRE, în Municipiul Dej, Strada Bistriței, Nr. 31A.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 11/29.205 din 27 noiembrie 2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare ajustării prețului contractului de achiziție publică de lucrări  în vederea încheierii actelor adiționale necesare modificării contractului de finanțare  Nr. 3643 din 28 decembrie 2018 și finalizării proiectului: "Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada  Unirii, Strada Dobrogeanu Gherea, Strada Ecaterina Teodoroiu, Strada Avram Iancu, Strada George Coșbuc, Strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, Strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și Gheorghe Șincai), Strada Gheorghe Șincai, Strada 1 Mai (între Strada George Coșbuc și Strada Ion Pop Reteganul), Strada Crângului" ,COD SMIS 121416.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul activității în regim de taxi în Municipiul Dej.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat care expiră pe parcursul anului 2024.

 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării plafoanelor și acordării de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale  S.C. Transurb S.A. Dej pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul pe raza municipiului Dej, respectiv pensionari și persoane care au vârsta legală de pensionare și nu realizează  venituri.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dej.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Dej.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Dej și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Dej.

12. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 14 decembrie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism, protecția mediului și turism,Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Primar,

Morar Costan

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut că va avea loc ședința de îndată a  Consiliului Local al Municipiului Dej , în data de 13  decembrie  2023, ora 1400   

 

Lucrările ședinței se vor desfășura online, cu următoareaORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a

indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului: ”Construire centrală electrică fotovoltaică la nivelul Municipiului Dej, Județul Cluj”.

 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor și depunerea cererii de finanțare a proiectului: ”Construire centrală electrică fotovoltaică la nivelul Municipiului Dej, Județul Cluj”.

 

     3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici actualizați și a Devizului general actualizat în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: ”Modernizare străzi în Municipiul Dej – 37 străzi, județul Cluj”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” conform Contractului de finanțare Nr. 706 din 7 martie 2023.

 

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 12 decembrie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism, protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Primar,

Morar Costan

Eveniment cinematografic la Centrul Cultural ,,Arta"
Eveniment cinematografic la Centrul Cultural ,,Arta"

Vineri, 15 decembrie, ora 18.00, Centrul Cultural ,,Arta" va găzdui proiecția filmului „Unde ești, Adame?” - un film unic despre viața în mănăstirea Dohiariu din Sfântul Munte Athos. Documentarul, produs după ani și ani de filmări în obștea monahală cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, a câștigat numeroase premii la festivaluri internaționale de film și a fost vizionat în proiecții cinematografice exclusive în douăzeci de țări, printre care și România. Memorialul Gherla în colaborare cu Primăria Municipiului Dej vă invită să vă bucurați de privilegiul acestei întâlniri cu ecouri dintr-o viață despre care, aflând, v-ați putea împărtăși cu o clipă de nădejde și liniște.
Filmul este realizat de Alexander Zaporoshchenko și produs de Oleksandr Plyska - care va fi prezent în sala de spectacol și va răspunde întrebărilor publicului 
Intrarea este liberă.

 

Intervenții în zona intersecției străzii 1 Mai cu I.P. Reteganul
Intervenții în zona intersecției străzii 1 Mai cu I.P. Reteganul

Urmare unor defecțiuni apărute la rețeaua de alimentare cu energie electrică Cuzdrioara- Dej este nevoie de o intervenție iminentă pentru a evita întreruperi ale alimentării cu energie electrică a cartierului 1 Mai. În acest sens se va interveni de către Electrica Distribuție în zona intersecției străzii 1 Mai cu I.P. Reteganul prin forare subterană și prin săpătură deschisă pe spatiul verde din zona digului.

Recomandări ISU pentru sezonul rece
Recomandări ISU pentru sezonul rece

 

PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ Privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor ( Zefir, Orizont,Crangului )
PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ Privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor ( Zefir, Orizont,Crangului )

PRIMĂRIA DEJ

ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ

Privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor ( Zefir, Orizont, Crangului )

(LOCURI RAMASE LIBERE DUPĂ LICITAȚIILE ANTERIOARE  )

     Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei Dej, -Serviciul Tehnic, camera 35 începând cu data de 04.12.2023 INTRE ORELE 08,00-12,00.

     Data limită de depunere a ofertelor este  13 .12.2023, ora 10,00.

     Evaluarea ofertelor se va face în data de 14.12.2023, ora 11,00.         

                                                                

Primar

Ing. Morar Costan

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej”
„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej”

Proiecție scurtmetraje la Muzeul Municipal
Proiecție scurtmetraje la Muzeul Municipal

Pentru a preîntâmpina Ziua Naționala a României, Primăria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej, în colaborare cu Grupul de reconstituire istorică „Linia Frontului” din cadrul Asociației „Transylvanian Diggers”, organizează proiecții de scurtmetraj românești, scurtmetraje independente de război sub denumirea ,,Armata Română în cel de al Doilea Război Mondial”.

Proiecțiile vor avea loc Marți, 28.11.2023, la Muzeul Municipal Dej, în sala multimedia, între orele 10:00-13:00. De asemenea doi reprezentanții ai Asociației „Linia Frontului” vor fi prezenți pentru a răspunde la întrebările participanților.

Intrarea este gratuită.

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă  şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 28 noiembrie 2023, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  PARCELARE IMOBILE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE INDIVIDUALE, în Municipiul Dej, Strada Frunzișului.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej, județul Cluj, înscris în Cartea Funciară Nr. 65235 Dej.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej, Strada Unirii, Nr. 40, județul Cluj, înscris în Cartea Funciară Nr. 55179 Dej, cu Nr. cadastral 55179.

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului in suprafață de 273 m.p., situat în Dej,  Strada George Mânzat, Nr.4, către Tătar Bianca Vasilica și Tătar Petru Ioan.

5.  Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 500 m.p. situat în Dej, Strada Țibleșului, Nr. 90, către Toma – Galovits Greti și Neag Claudiu – Augustin.

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Alexandru Vaida Voievod” Cluj, a spațiului în suprafață de 153,03 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan Cicio Pop Nr. 10A, proprietate publică a Municipiului Dej.

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Instituția Prefectului – Județul Cluj, pentru desfășurarea activităților specifice Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, a spațiului în suprafață de 54,17 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan Cicio Pop Nr. 10A, proprietate publică a Municipiului Dej.

 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat care expiră pe parcursul anului 2024.

9.  Proiect de hotărâre privind închirierea chioșcurilor comerciale de tip căsuță din lemn.

10. Proiect de hotărâre privind indexarea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul III al anului 2023.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dej și al Spitalului Municipal Dej.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului”Creșterea calității vieții populației municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din cartierulDealul Florilor” cod SMIS 123139, în cadrul noului Program, aferent perioadei de programare 2021-2027.

14. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru Școală Gimnazială Nr. 1 Dej” cod SMIS 122358, în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord- Vest 2021-2027.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 a proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ în Municipiul Dej – punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej” cod SMIS 123525.

16. Proiect de hotărâre privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează la 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 cu titlul ”Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182 – intersecție Strada Ion Pop Reteganu), Strada Ion Pop Reteganu – Pod Someș – Strada Libertății - Strada Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB S.A.” Cod SMIS 118104, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.

17. Proiect de hotărâre privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează la 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 cu titlul ”Îmbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej” cod SMIS 126369, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.

18. Proiect de hotărâre privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează la 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 cu titlul ”Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej” Cod SMIS 118102, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.

19. Proiect de hotărâre privind suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare încheierii actului adițional pentru actualizarea valorii contractului de finanțare cu numărul 3642/27.12.2018 cu titlul ”Îmbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej” Cod SMIS 126369, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului. 

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de  22 noiembrie 2023  și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 

Maraton de sterilizări gratuite la Dej
Maraton de sterilizări gratuite la Dej

Un nou maraton de sterilizari la Dej, organizat de Asociatia Anima pro Terra in parteneriat cu Primăria Municipiului Dej și Teen for Paws pentru câini femele!!!!!

- 24, 25 și 26 Noiembrie 2023

- Campania se adreseaza municipiului Dej si satelor din jur

- 120 de locuri disponibile

- Programări la 0787 273 338

Sterilizarea este singura metoda umană și eficientă de reducere a populației canine de pe străzi!!!!

GALA DE EXCELENTA A ELEVILOR DEJENI, ediția a II-a
GALA DE EXCELENTA A ELEVILOR DEJENI, ediția a II-a

Asociația „Confluențe Someșene” în parteneriat cu Primăria Municipiul Dej, Consiliul Județean Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează în data de 22 noiembrie 2023, începând cu ora18:00, cea de a doua ediție a Galei Excelenței în Educație.

Evenimentul are loc la Centrul Cultural „Arta” Dej, iar cu această ocazie vor fi premiați elevii cu rezultate excepționale obținute în anul școlar 2022-2023 la examene, concursuri și olimpiade. Pe lângă rezultatele la învățătură vor fi premiați și sportivi din cadrul cluburilor dejene de: karate, tenis, înot  și dans sportiv cu rezultate deosebite în cadrul competițiilor. Premiile sunt acordate pe următoarele secțiuni:

 1. Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute la matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, limba şi literatura română, limbi străine, istorie
 2. Inovaţie și IT – pentru realizări deosebite în domeniul cultural, artistic, tehnic, antreprenorial si IT
 3. Mediu – pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecţiei mediului, ecologiei
 4. Social – pentru contribuţia la binele comunităţii
 5. Sport de echipă – pentru rezultatele de echipă obținute;
 6. Arte, ansambluri – pentru rezultatele obţinute în echipă, la balet, muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie
 7. Arte, individual – pentru rezultatele obţinute la balet, muzică, teatru, film, creaţie literară, pictură, sculptură, fotografie
 8. Media la bacalaureat - pentru rezultate obținute la bacalaureat
 9. Media la capacitate - pentru rezultate obținute la capacitate

Se vor acorda și  premii de excelență ale Asociației Confluențe Someșene și Primăriei Municipiului Dej.

Dezbaterea Dependențele- utopia unei eliberări?, la Centrul Cultural Arta
Dezbaterea Dependențele- utopia unei eliberări?, la Centrul Cultural Arta