servicii online
SERVICII ONLINE
Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

RAPORT FINAL privind lista proiectelor sportive selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă
RAPORT FINAL privind lista proiectelor sportive selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

10290 din 27.03.2023

RAPORT FINAL

privind lista proiectelor sportive selectate

pentru a primi finanțare nerambursabilă

 

          Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 19 din data de 20 ianuarie 2023 , a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, stabilește că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și s-au calificat pentru obținerea finanțării nerambursabile din fonduri publice:

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Punctajul obținut

Suma aprobată

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

100 puncte

750.000 lei

2.

Club Sportiv „Vulturii” Dej

 

62  puncte

14.000 lei

3.

Clubul de dans sportiv

”Latino Angels”

58,1 puncte

13.000 lei

4.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

55,3  puncte

13.000 lei

5.

Club Aeromodele „Gloria” Dej

52,35 puncte

5.000 lei

6.

As. Sportivă „Young Boys” Dej

43,18 puncte

5.000 lei

Dezbatere publică în data de 6 aprilie 2023
Dezbatere publică în data de 6 aprilie 2023

Stop incendiilor de vegetație
Stop incendiilor de vegetație

Numai anul trecut am intervenit în județul Cluj la peste 900 de incendii de vegetație uscată, fiind printre județele fruntașe la acest capitol, și din păcate, au fost înregistrate și situații în urma unor astfel de incendii în care s-au soldat cu victime omenești.

Totodată, nu este lipsit de importanță efortul depus de structurile de intervenție profesioniste și resursele alocate pentru stingerea acestor arderi, resurse care ar putea fi dirijate către alte situații în care cetățenii se află în pericol.

De asemenea, nu trebuie omis faptul că aceste arderi necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, și ele soldate cu pierderi de vieți omenești, ca urmare a scăderii vizibilității pe drumurile publice, generată de acoperirea carosabilului cu cantități mari de fum.

Cetățenii sunt obligați să respecte normele privind protecția mediului care interzic arderea vegetației uscate.

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice și de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele juridice, conform alineatului (1) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență 195 din 2005 privind protecția mediului, modificată de Legea nr. 265 din 2006 și completată de Ordonanța de Urgență numărul 38 din 2022.

Un regim sancționator distinct este stabilit pentru arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice, faptă care constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Pentru diminuarea numărului de arderi și implicit a pagubelor rezultate, precum și aplicarea măsurilor coercitive în situația constatării neîndeplinirii obligațiilor de către persoanele fizice și juridice, vor fi intensificate acțiunile în teren desfășurate de personalul inspectoratului pentru situații de urgență, în colaborare cu reprezentanți/specialiști din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Gărzii Naționale de Mediu. Mai mult, personalul inspectoratului pentru situații de urgență desfășoară o serie de acțiuni de informare și conștientizare a populației asupra riscului generat de incendiile de vegetație precum: acțiuni de patrulare în zonele/localitățile unde se preconizează/se înregistrează incendii de vegetație cu implicarea activă a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, diseminarea de materiale de informare preventivă la gospodăriile cetățenești și continuarea campaniilor de informare a populației privind interdicția arderii vegetație uscate.

Pentru preîntâmpinarea unor situații care pot duce la izbucnirea incendiilor de vegetație aveți în vedere următoarele măsuri:

 • Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt!
 • Supravegheați permanent copii pentru a preveni jocul acestora cu focul!
 • Strângeți și depuneți toate resturile numai în locuri special amenajate!
 • Nu aruncați la întâmplare resturi de țigări și chibrituri aprinse!
 • Nu utilizați foc deschis în zonele afectate de uscăciune avansată!
 • Nu efectuați lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii!
 • Asigurați protejarea față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra!
 • Informați-vă și respectați măsurile stabilite de autorități!
 • Anunțați în cel mai scurt timp orice început de incendiu pe care îl observați, la numărul unic pentru apeluri de urgență – 112!
 • Nu vă deplasați prin perdeaua de fum generată de incendiu!
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 28 martie 2023, ora 1400.

 Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbansim – Plan Urbanistic Zonal pentru executarea lucrărilor de  Construire trei corpuri de locuințe semicolective P+2E, amenajări exterioare (parcări), în Municipiul Dej, Strada Pepineriei, Nr. 29.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mircea cel Bătrân, Nr. 5, Bl.N 2, parter, pe care este edificată ”Extindere la parterul blocului” (la Ap.1).
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Piața Bobâlna, Nr. 3, pe care este edificată o “ Extindere locuință”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 11/28.114 din data de  28 decembrie 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Poziției Nr. 52 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, atestat prin Hotărârea de Guvern Nr. 969/2002, conform Anexei.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea documentației cadastrale de parcelare forțată a imobilului cuprins la Poziția Nr. 52 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, atestat prin Hotărârea de Guvern Nr. 969/2002, conform Anexei.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 62 din data de 27 aprilie 2017.
 8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului în suprafață de 3.900 m.p., situat în Municipiul Dej, înscris în C.F. Nr. 64927, Nr. cadastral 64927.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 60 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 14.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 66 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 14, ( Ap. 1).
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ”Transurb” S.A. Dej, din data de 31 martie 2023.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Dej.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr.50201, constatarea dreptului de proprietate a Municipiului Dej, asupra unui teren intravilan situat în Dej.
 14. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.
Continuă intervențiile de frezare pe str. Mircea cel Bătrân și Mărășești
Continuă intervențiile de frezare pe str. Mircea cel Bătrân și Mărășești

Primăria Municipiului Dej anunță continuarea lucrărilor de frezare a părții carosabile în scopul pregătirii suprafaței pentru turnarea primului strat de asfalt.

 • În cursul zilei de astăzi se finalizează lucrările pe strada Mircea cel Bătrân pe porțiunea cuprinsă între: sensul giratoriu din zona Casei Locale de Pensii Dej și sensul giratoriu din strada 1 Mai( zona Bisericii greco- catolice ).
 • În cursul zilelor de vineri, 17 martie și sâmbătă,  18 martie, intervențiile de frezare se vor extinde pe str. Mărășești, pe porțiunea cuprinsă între sensul giratoriu din zona Bisericii greco- catolice și sensul giratoriu din zona Spitalului Municipal Dej.

Pentru derularea în condiții optime și de siguranță a lucrărilor, circulația va fi dirijată.

Conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze în zona intervențiilor, iar pentru evitarea aglomerațiilor în trafic se recomandă să aleagă străzile adiacente acesteia.

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană, reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și str. Gh. Șincai), strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada G. Coșbuc și strada I.P. Reteganul), strada Crângului".

Raport preliminar privind lista proiectelor sportive selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă
Raport preliminar privind lista proiectelor sportive selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 19 din data de 20 ianuarie 2023 , a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, stabilește că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și s-au calificat pentru obținerea finanțării nerambursabile din fonduri publice:

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Punctajul obținut

Suma aprobată

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

100 puncte

750.000 lei

2.

Club Sportiv „Vulturii” Dej

62  puncte

14.000 lei

3.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

58,1 puncte

13.000 lei

4.

Clubul Sportiv Tenis Club Dej

55,3  puncte

13.000 lei

5.

Club Aeromodele „Gloria” Dej

52,35 puncte

5.000 lei

6.

As. Sportivă „Young Boys” Dej

43,18 puncte

5.000 lei

7.

Club Sportiv „Minerul 1947”   Ocna Dej

Neeligibil

 

         

COMISIA:

Albinetz Constantin – președinte

Rus Ovidiu – membru

Postevca Valentin – membru

Rus Laviniu  – membru

Tecar Lucian – membru

Danciu Nicoleta – secretar

37 străzi din Dej vor fi modernizate prin programul ”Anghel Saligny”
37 străzi din Dej vor fi modernizate prin programul ”Anghel Saligny”

Primăria Municipiului Dej și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au semnat contractul de finanțare pentru investiția ,, Modernizare  străzi în municipiul Dej” -37 străzi.

Proiectul, depus de Primăria Dej, este finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și are o valoare de aproximativ 33 milioane lei ( peste 6,6 milioane euro).

Investiția vizează modernizarea a 37 străzi din municipiu: Dobrogeanu Gherea, Vasile Alecsandri, 22 Decembrie 1989, Tudor Vladimirescu, Mihail Kogalniceau, Gheorghe Doja, Ion Luca Caragiale, Corbului, Cărăușilor, Pomilor, Smârdan, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Florilor, Dealul Rozelor, Vidin, Țibleșului, Orizont,  Pepineriei, Cartier 7 noiembrie(Aleea Galaxiei, Aleea Saturn, Aleea Venus, Aleea Jupiter, Aleea Mercur), cartier Griviței(Victor Motogna, George Mânzat, Legătură Vest,  Legătură Est ), Cartier Slatinei, Iederei, Gorunului, Trandafirilor, Zambilelor, Dealul Viilor, Albinei, Huhurez, 1907, Pintic.

În cadrul lucrărilor se va moderniza partea carosabilă, vor fi amenajate trotuare acolo unde permite lățimea străzii, se vor realiza lucrări ce au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor pluviale, se vor construi sau reabilita podețe.

Circulația pe strada Mircea cel Bătrân se închide joi pentru lucrări
Circulația pe strada Mircea cel Bătrân se închide joi pentru lucrări

După finalizarea turnării primului strat de asfalt pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu din strada 1 Mai( zona Bisericii greco- catolice ) și sensul giratoriu din Piața 16 Februarie( zona Judecătoriei Dej), Primăria Municipiului Dej anunță continuarea intervențiilor pe strada Mircea cel Bătrân.

Astfel în cursul zilei de joi, 16 martie, se va interveni prin frezarea părții carosabile pe strada Mircea cel Bătrân pe porțiunea cuprinsă între: sensul giratoriu din zona Casei Locale de Pensii Dej și sensul giratoriu din strada 1 Mai( zona Bisericii greco- catolice ).     

Pentru derularea în bune condiții și eficiență a lucrărilor circulația pe strada Mircea cel Bătrân va fi închisă în data de 16 martie, în intervalul orar 09:00-20:00.

Conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze autoturismele în zona restricționată și să utilizeze pentru deplasare străzile adiacente acesteia.  

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană, reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și str. Gh. Șincai), strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada G. Coșbuc și strada I.P. Reteganul), strada Crângului".

Orașe înfrățite