Search
Contact
Str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, CF: RO4349179
Telefon: (+40)264-211790
Fax: (+40)264-212388
www.primariadej.ro, e-mail: primaria@dej.ro

Secțiile de votare

Program cu publicul

Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

VedereVedere noaptea
Comunicate, anunțuri
S-a redeschis târgul de animale
27.04.2016

Primăria Municipiului Dej anunţă redeschiderea târgului de animale de pe strada Sălciilor. În această perioadă târgul este deschis zilnic, inclusiv sâmbătă ,iar persoanele care achiziţionează miei, au posibilitatea să îi sacrifice în cadrul punctului de sacrificare autorizat din incinta târgului. În cadrul obiectivului au fost realizate lucrări de modernizare prin amenajarea unui punct de sacrificare cu dotările necesare, a fost reamenajat pavilionul administrativ, cabinetul medicului veterinar, suprafaţa a fost împrejmuită şi amenajate grupuri sociale.

Declanșare etapă de încadrare
21.04.2016

Primăria Municipiului Dej, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru "Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Dej", în Dej, județul Cluj. Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul APM Cluj, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, și la sediul proiectantului Loc. Dej, str. 1 Mai nr. 2, camera 23, jud. Cluj din data 20.04.2016 între orele 8-14, precum și pe site-ul instituției. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 12.05.2016, la APM Cluj, Cluj Napoca, str. Dorobanților nr. 99, cod 400609, fax. 0264-410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.

Licitație publică pentru închirierea pășunilor
20.04.2016

Primăria Municipiul Dej organizează licitație publică pentru închirierea pășunilor, proprietate privata a Municipiului Dej

Ședință CL
20.04.2016

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 28 aprilie 2016, ora 13,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

Anunț proiect HCL
18.04.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publica textul complet al privind aprobarea P.U.D. pentru "RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENURILOR ȘI SUPRAFEȚELOR DEGRADATE, NEUTILIZATE DIN PĂDUREA BUNGĂR, MUNICIPIUL Dej", însoțit de Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Dej, Nota informativă a secretarului Municipiului Dej și de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Toate anunțurile
 
Harta Dejului
 
Trasee trafic greu
(C)(R) 2000 - 2016