Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

Contact

Str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, CF: RO4349179
Telefon: (+40)264-211790
Fax: (+40)264-212388
www.primariadej.ro, e-mail: primaria@dej.ro

Program cu publicul

Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

Comunicate, anunțuri

Anunț proiect CL
23.09.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Dej, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Secretar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Ședință CL
22.09.2016

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 30 septembrie 2016, ora 15,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ORDINE DE ZI:

Anunț proiect HCL
22.09.2016

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Dej şi serviciile subordonate, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Birou Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Dejul participă la Ziua Curăţeniei Naţionale
22.09.2016

Primăria Municipiului Dej se implică în proiectul Let's do it România, prin participarea la Ziua Curăţeniei Naţionale, eveniment care se va desfăşura în data de 24 septembrie 2016.

Licitație parcări
22.09.2016

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate pe str. TOMIS intre blocurile Z și V.

Toate anunțurile