Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

De luni se închide patinoarul

Patinoarul artificial din Piaţa Bobâlna se închide luni, 20 februarie. Deschis în data de 7 decembrie, patinoarul va funcţiona şi pe parcursul weekendului care urmează, în intervalul orar 10:00-22:00, iar începând de luni 20 februarie va începe demontarea lui.

Afișare acte normative

Subsemnata Pop Cristina secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi, 16.02 la afișarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Dej din data de 30.03.2017.

Ziua Brâncuşi va fi celebrată vineri la Dej

Primăria Municipiului Dej şi Muzeul Municipal Dej organizează vineri, 17 februarie 2017, manifestări dedicate Zilei Brâncuşi. Evenimentul va debuta la ora 13:00 la Galeria de Artă Dej şi va fi marcat printr- o expoziţie de artă plastică, în cadrul căreia expun lucrări elevii instituțiilor de învățământ dejene. Expoziția va rămâne deschisă pentru public până în data de 2 martie 2017.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuită pe o perioada de 20 ani către Serviciul de Ambulanta al Județului Cluj, a Echipamentului pentru dotare Stația Ambulanta Dej , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.