Anunțuri

Anunț dezbatere publică
Anunț dezbatere publică

MUNICIPIUL  DEJ, DIRECȚIA TEHNICĂ, SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

            În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță

DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI

 Cu privire la documentațiile:

1. Planului Urbanistic Zonal  - Parc industrial – MG TEC GRUP S.A. – ACTUALIZAT privind soluția de captare a apei tehnologice. Inițial PUZ-ul de înființare PARC INDUSTRIAL - MG TEC GRUP SA  a fost aprobat prin HCL nr. 138/31.10.2017

 

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, luni, 9 martie 2020, ora 12.

Documentația tehnică și referatul Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej, pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 09.03.2020, ora 10.

 

Licitație parcări
Licitație parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor AMENAJATE situate în cartier Dl. Florilor (locuri rămase libere după licitaţii)

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 04 martie 2020.

Data limită de depunere a ofertelor: 13 martie 2020, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 16 martie 2020, ora 1100.

 

Informații utile
Informații utile

Informații utile în actualul context epidemiologic 

HCNSU nr. 2

HCNSU nr. 3 si PO 

OMS nr. 313

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 03.03 -07.03.2020
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 03.03 -07.03.2020

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 03.03 -07.03.2020.

MARȚI - 03.03.2020

ORA 16:00  LIFE OF THE PARTY( ”SUFLETUL PETRECERII” FILM, COMEDY, A.P. -12 ANI,  110  MIN.)

                         

MIERCURI - 04.03.2020

ORA 16:00    SPY (”SPIOANA” , ACTION/COMEDY, A.P. -12 ANI ,  115 MIN.)    

 

JOI-05.03.2020

ORA 16:00  GOING IN STYLE ( ”JAF CU STIL”, COMEDY/CRIME, A.P. -12 ANI ,  100 MIN.)          

 

VINERI - 06.03.2020

ORA 16:00  JASON BOURNE ( ”JASON BOURNE” FILM ,ACTION,  N.-15 ANI ,  120  MIN.  

    

SÂMBĂTĂ- 07.03.2020

ORA 11:00     GRUFFALO ȘI PRIETENII SĂI ( FILM ANIMAȚIE , DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 110 MIN)

 

 

ORA 16:00  FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD ( ”ANIMALE FANTASTICE, CRIMELE LUI GRINDELWALD”, FILM, ADVENTURE/FANTASY  , N.-15 ANI ,  128 MIN.)     

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Anunț finanțare nerambursabila în baza Legii 350/2005 - Sport
Anunț finanțare nerambursabila în baza Legii 350/2005 - Sport

A N U N Ț   D E    P A R T I C I P A R E

 

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2020 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractului si valoarea :

Sport: 1.141.000 lei

 

3.       Durata proiectelor : 31 decembrie 2020

4.       Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 27 martie 2020

5.       Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C.

6.       Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 1 aprilie 2020, ora 10:00, Primăria Municipiului Dej.

7.       Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 1 aprilie – 8 aprilie 2020.

 

Întreaga documentație se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, Secțiunea Informații publice: Finanțare nerambursabilă în baza legii 350/2005.

 

Primar,

Morar Costan

Anunț finanțare nerambursabila în baza Legii 350/2005 - Cultura
Anunț finanțare nerambursabila în baza Legii 350/2005 - Cultura

A N U N Ț   D E    P A R T I C I P A R E

 

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație și social.

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2018 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractului si valoarea :

Cultură, educație, social: 93.000 lei

 

3.       Durata proiectelor : 31 decembrie 2020

4.       Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 27 martie 2020

5.       Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C.

6.       Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 1 aprilie 2020, ora 10:00, Primăria Municipiului Dej.

7.       Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 1 aprilie – 8 aprilie 2020.

       

Întreaga documentație se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, Secțiunea Informații publice: Finanțare nerambursabilă în baza legii 350/2005.

 

Primar,

Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 25.02 -29.02.2020
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 25.02 -29.02.2020

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 25.02 -29.02.2020.

MARȚI - 25.02.2020

ORA 16:00  DAD,S ARMY( ”ARMATA TATĂLUI” FILM, COMEDY/WAR, A.P. -12 ANI,  100  MIN.)

                         

MIERCURI - 26.02.2020

ORA 16:00    ENTURAGE (”ANTURAJ” , DRAMA/COMEDY, A.P. -12 ANI ,  100 MIN.) 

 

JOI-27.02.2020

ORA 16:00  ABSOLUTELY ANYTHING ( ”ABSOLUT TOTUL”, COMEDY/SCI-FI, A.P. -12 ANI ,  100 MIN.)                  

 

VINERI - 28.02.2020

ORA 16:00  THE DICTATOR ( ”DICTATORUL” FILM , COMEDY, N.-15 ANI ,  100  MIN. 

    

SÂMBĂTĂ- 29.02.2020

ORA 11:00     HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 ( FILM ANIMAȚIE , 3D  DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 113 MIN)

 

 

ORA 16:00  AN AFFAIR TO REMEMBER ( ”O AVENTURĂ DE NEUITAT”, FILM, MUSICAL/ROMANCE  , A.G. ,  110 MIN.)

 

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Anunț vânzare fier prin licitație
Anunț vânzare fier prin licitație

NR. 4662/ 20.02.2020  

ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATIE

       Primăria Municipiului Dej , scoate la vânzare prin licitație in conformitate cu H.G.841/1995 actualizata , următoarelor deșeuri :

 

 • DESEU FIER 0,55 LEI / KG –preț de pornire la licitație -aprox. 65 tone
 • DESEU FONTA 0,55 LEI / KG –preț de pornire la licitație -aprox. 8 tone

Deșeurile provin din casări si implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabila pentru imobile proprietatea Municipiului Dej.

Relații despre deșeurile scoase la vânzare pot fi obținute la numărul de telefon 0264/211790 , interior 121, persoana de contact fiind d-na Danciu Nicoleta.

Cota de cheltuieli de participare este de 50 lei.

Licitația va avea loc la sediul Municipiului Dej, str. 1 Mai nr.2, cam.25, in data de 06.03.2020, ora 11.

La licitație poate participa orice persoana juridica potențial cumpărătoare, care prezinta pana la data licitației următoarele documente:

 

 • Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberata de casieria Municipiului Dej;
 • Copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului si codul de înregistrare fiscala pentru persoanele juridice, din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile;
 • Copie după autorizația de mediu pentru deșeurile licitate.

 

Taxa de mediu va fi reținuta prin stopaj la sursa si achitata de către ofertantul declarat câștigător.

 

Documentul semnat poate fi vizualizat aici .

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” în perioada 2 martie – 15 mai 2020.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are în vedere lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” în perioada 2 martie – 15 mai 2020.

Pentru asistență tehnică în ceea ce privește identificarea terenurilor forestiere și elaborarea dosarului tehnic, potențialii beneficiari se pot adresa experților de la centrele județene APIA, precum și experților Gărzii Forestiere (GF), atât în perioada premergătoare sesiunii (lunile decembrie, ianuarie și februarie) cât și pe parcursul acesteia. Cu toate acestea, potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Dosarul tehnic nu poate fi depus la GF, în vederea avizării, mai târziu de 30 aprilie 2020.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament,

Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul1)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat.

 

  Praguri de   degresivitate (ha)

  Ajustare a   nivelului   plății

  Exemplu: Plata anuală pentru un angajament aferente Pachetului 1 de   5.600 ha

  100 - 500

  100%

  500 ha x 38 euro x 100%

  500 ha x 38 euro

  19.000 euro/an

  500,01 - 1000

  85%

  500 ha x 38 euro x 85%

  500 ha x 32,3 euro

  16.150 euro/an

  1000,01 - 5000

  65%

  4.000 ha x 38 euro x 65%

  4.000 ha x 24,7 euro

  98.800 euro/an

  > 5000

  50%

  600 ha x 38 euro x 50%

  600 ha x 19 euro

  11.400 euro/an

  TOTAL

  5.600 ha

 

  145.350 euro/an

 

Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici  și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.

Informații detaliate privind condițiile de accesare a schemei de ajutor de stat pot fi obținute la centrele județene ale APIA, precum și prin consultarea Ghidului solicitantului și a documentelor de implementare aferente sesiunii 3, publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.

Pași de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin*

Elaborarea dosarului tehnic,

Obţinerea avizului GF pentru dosarul tehnic.

* Potențialii beneficiari se pot adresa experților APIA și GF pentru asistență tehnică în ceea ce privește identificarea terenurilor forestiere și elaborarea dosarului tehnic începând cu data publicării Ghidului solicitantului (GS) pe site-ul APIA (GS a fost aprobat și este publicat pe site-ul APIA).

2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor

Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA,

Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA,

Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea cererilor de sprijin depuse  depășește alocarea financiară a sesiunii).

3. Etape aferente implementării angajamentului

Depunerea anuală a cererilor de plată (pentru sesiunea 3 cererea de sprijin reprezintă cerere de plată pentru anul 1 de angajament),

Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/GF a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament,

Plata către beneficiar.

Expoziție de tehnici mixte - Brâncuși în viziunea copiilor
Expoziție de tehnici mixte - Brâncuși în viziunea copiilor

Ziua Națională Constantin Brâncuși

 

Primăria Municipiului Dej organizează, miercuri, 19 februarie 2020, activități dedicate Zilei Naționale Constantin Brâncuși.

În incinta Muzeului Municipal Dej, în sala multimedia va rula, între orele 09:00- 13:00, documentarul „Constantin Brâncuși. Coloana sau lecția despre infinit”, creație premiată de Uniunea Cineaștilor din România în anul 2001, la categoria „Film mărturie”. Proiecția filmului se adresează profesorilor și elevilor dejeni, care vor participa organizat la acest eveniment cultural, dar și dejenilor iubitori de artă. Filmul este o producție Cinepub în regia și scenariul lui Laurențiu Damian. Firul documentarului se concentrează pe momentul octombrie 1996, atunci când „Coloana fără sfârşit” a fost demontată. După patru ani de expertize tehnice, lucrările de restaurare au fost iniţiate în toamna anului 2000 şi finalizate la începutul iernii. Documentarul surprinde acest proces, probabil unic, în contextul mai larg al operei şi personalității lui Constantin Brâncuși.

 La ora 14: 00, în incinta Muzeului Municipal va fi deschisă o expoziție de tehnici mixte intitulată: ,, Brâncuși în viziunea copiilor’’ediția a II-a. Lucrarile sunt  create de micii artiști de la Clubul Copiilor Dej, coordonați de dna. profesor Loredana Tomșa.

 

Primar

Morar Costan

 

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 02-03-2020
ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 02-03-2020

NR.  4047  din  14.02.2020 

MUNICIPIUL  DEJ,

DIRECȚIA TEHNICĂ,

SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

            În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță

DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI

 Cu privire la documentațiile:

1. PUD -  DEMOLARE CONSTRUCTII, CONSTRUIRE PIATA AGROALIMENTARA, SPATIU COMERCIAL, AMENAJARI, ACCESE SI LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE SI TOTEM, RACORDURI SI BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, Dej, str. Crangului, nr.23, solicitant MUNICIPIUL DEJ

2. PUD - CONSTRUIRE ANSAMBLU COMERCIAL SI DE SERVICII, SISTEMATIZARE VERTICALA, AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE DE PUBLICITATE, IMPREJMUIRE SI OPERATIUNI CADASTRALE, Dej, str. Valcele, nr. 2B, solicitant SC KAUFLAND ROMANIA SA

3.OPORTUNITATE PUZ - EXTINDERE CLADIRE EXISTENTA CU UN CORP S+P+E+M,       Dej, str. 22 Decembrie 1989, nr.5-7, solicitant SC SPERA SRL

 

Scopul elaborării documentațiilor de urbanism  este de a reglementa modul de construire al construcțiilor menționate.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, luni, 2 martie 2020, ora 12.

Documentația tehnică și referatul Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej, pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 02.03.2020, ora 10.

PRIMAR

MORAR COSTAN

 

Documentul semnat poate fi vizualiazat aici .

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 11.02 -15.02.2020
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 11.02 -15.02.2020

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 11.02 -15.02.2020.

MARȚI - 11.02.2020

ORA 16:00  LA LA LAND (  FILM ,COMEDY/MUSIC/, A.P. -12 ANI ,  122  MIN.)

                         

MIERCURI - 12.02.2020

ORA 16:00   LABOR DAY (”ULTIMELE ZILE DE VARĂ” , DRAMA/ROMANCE, A.P. -12 ANI ,  110 MIN.)        

 

JOI-13.02.2020

ORA 16:00  KEEPING UP WITH THE JONESES ( ”ȚINEȚI PASUL CU FAMILIA JONES”, ACTION/COMEDY, A.P. -12 ANI ,  110 MIN.)            

 

VINERI - 14.02.2020

ORA 16:00  PAN ( ”PAN, AVENTURI ÎN ȚARA DE NICĂIERI” FILM , ACTION/FANTASY, A.G. ,  110  MIN.      

    

SÂMBĂTĂ- 15.02.2020

ORA 11:00     ASTERIX, DOMENIUL ZEILOR( FILM ANIMAȚIE ,  DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 90 MIN)

 

 

ORA 16:00 MALEFICENT ( FILM, ADVENTURE/FAMILY , A.P. -12 ANI ,  97 MIN.)      

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  13  februarie  2020, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului TARȚA DOREL IOAN.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2020.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Spitalului Municipal Dej în anul 2020.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej- Activitate Economică în anul 2020 .
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului unității de învățămînt Grup Școlar Someș Dej în anul 2020.
 6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI”- S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip –“ Construire bază sportivă Tip 1” din municipiul Dej, județul Cluj.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției „Proiectare și execuție lucrări de canalizare menajeră Șomcut”, județul Cluj, Municipiul Dej.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției „Proiectare și execuție lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală” necesare obiectivului de investiții:” Locuițe pentru tineri, destinate închirierii, județul Cluj, Municipiul Dej, str.Fericirii, nr.1.”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale pentru obiectivul de investiții” Străzi și rețele de utilități Parc Industrial, Str.Leon Birnbaum și strada Henri Coandă.”
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale pentru obiectivul de investiții” Parcare subterană pe două nivele în clădirea CT8, str.Ecaterina Teodoroiu, Bl.R4.”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.13 din Regulamentul Activității în regim de taxi sau în regim de închiriere în raza administrativ-teritorială a Municipiului Dej.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă totală de 20.000 lei ca urmare a producerii incendiului din data de 29.01.2020.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul"Creșterea calității vieții populației Municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor" COD SMIS 123139.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea calității vieții în Municipiul Dej prin construirea și dotarea Centrului social recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona acestuia, Cod SMIS 123479.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic zonal și a Regulamentului de urbanism aferent Zona Strada Sărata de Jos, în vederea schimbării destinației zonei din I.D. 1 c – Subzona unităților  productive și de servicii nepoluante în L 7 – Subzona locuințelor individuale mici cu maxima P + E niveluri.
 17. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 7 februarie  2020 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU CONCESIONARE TEREN
LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU CONCESIONARE TEREN

Primăria municipiului Dej, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că organizează LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU CONCESIONARE TEREN

                                

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 2, judeţul Cluj, tel. 0264211790, fax 0264212388, e-mail: primaria@dej.ro, cod fiscal 4349179.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: „Teren destinat construirii unui Spaţiu comercial și parcări auto”, în suprafaţă de 8339 mp, situat în Municipiul Dej, str. Crângului, nr. 23, jud. Cluj, bun proprietate publică,

conform HCL 134/15.11.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare de la camera nr. 38 .

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Primăria municipiului Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj.

 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100 lei în contul concedentului: RO17TREZ21721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Dej, cod fiscal al concedentului: 4349179 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/02/2020, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20/02/2020, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Dej, Strada 1 Mai, nr. 2, județul Cluj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare originale.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20/02/2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Dej, Strada 1 Mai, nr. 2, județul Cluj

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, telefon: 0264 596111, fax 0264595844, e-mail tr-cluj-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31/01/2020.

 

 

 

P R I M A R,

          Ing. Morar Costan     

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 04.02 -08.02.2020
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 04.02 -08.02.2020

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 04.02 -08.02.2020.

MARȚI - 04.02.2020

ORA 16:00  LONDON HAS FALLEN ( ”COD ROȘU LA LONDRA” FILM , ACTION/THRILLER, A.P. -12 ANI ,  100  MIN.)

                         

MIERCURI - 05.02.2020

ORA 16:00   FREE STATE OF JONES (”LIBERTATE CU ORICE PREȚ” , DRAMA/ACTION, N. -15 ANI ,  134  MIN.)    

   

JOI-06.02.2020

ORA 16:00  THE LOBSTER ( ”HOMARUL”, DRAMA/COMEDY, A.P. -12 ANI ,  114  MIN.)     

     

VINERI - 07.02.2020

ORA 16:00  THE LAST WITCH HUNTER ( ”ULTIMUL VÂNĂTOR DE VRĂJITOARE” NFILM , ACTION/FANTASY, A.P. -12 ANI ,  102  MIN.    

  

 SÂMBĂTĂ- 08.02.2020

ORA 11:00     MARY POPPINS REVINE( FILM ,  DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 125 MIN

ORA 16:00  LAND OF MINE ( ”RĂZBOIUL DE DUPĂ RĂZBOI” WAR/DRAMA/HISTORY, A.P. -12 ANI ,  97 MIN.)    

                         

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!