Sesizează o problemă

Ordonanța nr.27/ 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, reglementează activitatea de soluționare a petițiilor. Prin petiție se întelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.
Petițiile adresate conducerii Primăriei Municipiului Dej se primesc și se înregistrează de către Compartimentul de Informații pentru Cetățeni din cadrul instituției noastre. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit actelor normative care privesc activitatea de petiţionare.
Conform Ordonanţei nr. 27/2002, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează. Este recomandat ca scrisul să fie lizibil, iar conținutul să fie clar și concis. În redactarea unei cereri de audiență la conducerea instituției, pe lângă datele de identificare, este bine ca solicitanții să menționeze un număr de telefon la care pot fi contactați și să descrie, pe scurt, obiectul audienței.
Autoritățile şi instituțiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Pentru soluţionarea petițiilor primite de la o altă autoritate sau instituţie publică, curge un nou termen de 30 de zile. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. Dacă petiţia este greșit îndreptată (petentul nu ştie care este autoritatea competentă să îi rezolve cererea), instituţia care a primit-o trebuie să o trimită în termen de 5 zile autorităţilor şi instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.
În cazul în care un petiționar adresează mai multe petiţii, sesizand aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns. Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o noua petiție cu același conţinut, aceasta se claseaza la numărul inițial, făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.