Anunțuri

Din 3 iunie Parcul Balnear Toroc își așteaptă doritorii de relaxare
Din 3 iunie Parcul Balnear Toroc își așteaptă doritorii de relaxare

Primăria Municipiului Dej anunță că începând din 3 iunie Parcul Balnear Toroc este pregătit să îi primească pe toți cei care își doresc să se relaxeze bucurându-se de facilitățile bazei de agrement: lacul sărat, bazinele pentru adulți și copii, tobogane, plajă, terasă. 
Pentru acest sezon tarifele sunt următoarele:
 -Copiii cu vârstă de până la 10 ani, însoțiți de adulți, beneficiază de gratuitate.
 -Adulți și copii peste 10 ani- 35 lei
 -Tarif redus după ora 16:00 ( de luni până vineri)- 25 lei
 -Accesul la tobogane este gratuit pe perioada de funcționare a acestora, fiind inclus în prețul biletului de intrare.
 -Abonament- 300 lei / lună/15 intrări, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și sărbătorile legale.
Baza de agrement va fi deschisă după următorul program: 
- luni- intervalul orar 12:00- 20:00
- marți –duminică - intervalul orar 09:00- 20:00.
 Mai multe informații se pot obține la telefoanele 0736107377 sau  0731497833.

Toate prețurie și tarifele pot fi vizualizate accesând linkul de mai jos.

Prețuri și tarife la Parcul balnear Toroc 2023

Dezbatere publică în data de 26 iunie 2023
Dezbatere publică în data de 26 iunie 2023

NR. 17557 din 31.05.2023


MUNICIPIUL DEJ,
SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , anunță


DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI


Cu privire la documentațiile :
1. P.U.D. – LOCUINȚĂ parter, GARAJ și MAGAZIE, str. Burebista, nr. 46, beneficiar
MĂGUREAN PETRU
2. P.U.Z. – PARCELARE IMOBILE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE
INDIVIDUALE, str. Frunzișului , solicitant ROȘCA ROXANA
3. P.U.Z. – ZONĂ LOCUINȚE, zona Mulatău, solicitant LĂCĂTUȘ MAFTEI
Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, luni 26.06.2023, ora 12.
Documentațiile tehnice și referatele Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.
Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej , pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 26.06.2023, ora 10


PRIMAR
MORAR COSTAN

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 30 mai  2023, ora 1400 .

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local, al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listei de investiții, Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 60 din data de 30 aprilie 2020.
 4. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuială proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu.
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA ”VIITORUL COPIILOR RAMSAU” – Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Dej.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei scheme  de ajutor de minimis denumită “Ajutor de minimis pentru diminuarea arieratelor bugetare în Municipiul Dej”, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate Bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai Municipiului Dej.              
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pentru obținerea Autorizației de construire și a timbrului de arhitectură pentru S.C. Arc Parc Industrial S.R.L.
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ”Transurb” S.A. Dej, din data de 31 mai 2023.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 56 din data de 27 aprilie 2023, privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pe terenul situat în Municipiul Dej, Strada Victoriei Nr. 1, pe care este edificat ”Spațiu comercial”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  pe Strada Lucian Blaga Nr. 2, Municipiul Dej.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu – pentru executarea lucrărilor de construire ”Clădiri comerciale – Parter, Amenajare incintă, Amplasare semnalistică, Totem publicitar și Împrejmuire, în Municipiul Dej, Strada Libertății Nr. 4/A.
 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale de pe Lista de priorități, întocmită de către Comisia constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 72 din data de 19 iulie 2012 și completarea cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 73 din data de 15 iulie 2021.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cantității estimate de 931,30 metri cubi masă lemnoasă, lemn de foc, pe anul 2023, din trupul de pădure Cetan, Jichiș și  Bungăr.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor la Parcul Balnear Toroc.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ”Îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Ocna Dejului și Viile Dejului, din Municipiul Dej”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului  ”Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Străzile:  Înfrățirii,  Varga Catalina, Valea Codorului, Valea Jichișului, Nicolae Titulescu și Șomcutului și modernizare infrastructură străzi din zona urban – funcțională - Pintic”.
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special  în Adunarea Generală a Asociaților clubului sportiv FOTBAL CLUB ”UNIREA” DEJ  din data de 31 mai 2023.
 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de Criterii – Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Dej.
 20.  Soluționarea unor probleme ale adminstrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 25 mai  2023 și pe suport de hârtie  către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Restricții de circulație pe strada George Coșbuc pentru lucrări la carosabil
Restricții de circulație pe strada George Coșbuc pentru lucrări la carosabil

Primăria Municipiului Dej anunță că începând cu data de 23 mai, ora 08:00, se intervine cu lucrări pentru modernizarea părții carosabile pe strada George Coșbuc.

Pentru derularea în condiții optime și în siguranță a lucrărilor, circulația pe strada George Coșbuc va fi închisă în perioada 23 mai, ora 08:00- 26 mai, ora 22:00.

Conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze în zona restricționată și să utilizeze pentru deplasare străzile adiacente acesteia .

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe parcursul lucrărilor și vom face tot ce este posibil astfel încât lucrările să fie finalizate în timp cât mai scurt și în funcție de condițiile meteorologice.

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană, reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și str. Gh. Șincai), strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada G. Coșbuc și strada I.P. Reteganul), strada Crângului".

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 16 mai  2023, ora 1400

          Lucrările se vor desfășura on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a terenurilor ce fac obiectul Proiectului Cod S.M.I.S. 137488 ”Creșterea calității vieții în Municipiul Dej  prin decontaminarea și ecologizarea sitului poluat istoric Dej – Nord”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului ”Renovare energetică moderată a clădirii publice Corp C 1 din cadrul Spitalului Municipal Dej C 5 – B 2”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului ”Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din Cartierul Dealul Florilor, Municipiul Dej.1.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Genertală  Ordinară a Acționarilor Societății ”Tetarom” S.A. din data de 30 mai 2023, ora 10.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală a Societății Centrul ”Agro Transilvania” Cluj S.A. din data de 30 mai 2023, ora 10.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 15 mai  2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Noaptea Europeană a Muzeelor ediția 2023
Noaptea Europeană a Muzeelor ediția 2023

Primăria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej, organizează Noaptea Europeană a Muzeelor ediția 2023. Evenimentul din acest an va avea loc Sâmbătă, 13 mai 2023, între orele 17:00 și 00:00. Intrarea este GRATUITĂ!

Evenimentul este realizat în colaborare cu Asociația de reenactment istoric Terra Dacica Aeterna, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej, CNIPT Dej și LTCOR Dej. Ca în fiecare an sălile de expoziție ale Muzeului vor fi animate prin diverse activități după următorul program:

Etaj (Sălile de expoziție permanentă a MMD):

De la ora 17:00 – 00:00 - „Dacia romană, arme și armuri. Istorii antice”, un proiect de reconstituire istorică vie prin Asociația Terra Dacica Aeterna. Vizitatorii vor interacționa în fiecare sală de expoziție cu reenectatori ce dau viață unor personaje din Dacia romană. Se prezintă într-un mod interactiv stilul de viață, armurile, armele, tacticile de luptă, relațiile, chiar viața privată a romanilor și dacilor.

Parter (Sala de conferință):

Ora 18:00 și ora 20:30 – „Aspecte ale vieții romane pe limesul de nord al Daciei”, un proiect al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Dej în colaborare cu Asociația Terra Dacica Aeterna și Muzeul Municipal Dej. Realizat sub forma unei scurte piese de teatru, proiectul, înscris în cadrul concursului național „Cultură și civilizație”, prezintă o întâmplare inedită de care au parte doi legionari romani pe granița de nord a Daciei romane.

Ora 19:00 – Vernisajul Expoziției de Pictură semnată de către artistul Daniel Man, profesor de arte vizuale și absolvent al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, cu masterul în pictură. Acesta a participat doar la expoziții colective (Fabrica de Pensule; Galeria Launloc; Centrul de Cultură Urbană Casino; Liceul de Artă Corneliu Baba, Bistrița Năsăud; Bienala Albastră, Brașov; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei; Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”), expoziția de la Muzeul Municipal Dej fiind prima sa expoziție personală și va fi prezentată de către curatorul Catrinescu Kassandra.

Parter (Sala Multimedia):

Ora 22:00 – Proiecția filmului „Sfântul Luca al Crimeei”, un proiect al LTCOR Dej.

 

 

INTRAREA LA TOATE ACTIVITĂȚILE MUZEULUI ESTE GRATUITĂ.

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare a impactului asupra mediului
Anunț public privind decizia etapei de încadrare a impactului asupra mediului

Proiecții de filme și documentare în 9 și 10 mai,la Muzeul Municipal Dej
Proiecții de filme și documentare în 9 și 10 mai,la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej marchează Ziua Europei și Ziua Independenţei Naţionale a României prin proiecții dedicate celor două evenimente, în zilele de 9 și 10 mai.

Marți, 9 mai 2023, pentru a marca Ziua Europei și pentru a conștientiza eforturile construcției Uniunii Europene, în sala multimedia a Muzeului, între orele 08:00-16:00, participanții la activitățile Școlii Altfel și nu numai, vor viziona documentarul „Generațiile UE. Istoria Europei pe scurt”, un proiect al Comisiei Europene. Documentarul marchează cele mai importante momente care au condus la Uniunea Europeană de astăzi fiindcă în fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Data marchează aniversarea momentului istoric reprezentat de „Declarația Schuman”, care a propus ideea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care ar face ca războiul dintre națiunile Europei să fie de neconceput. Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

Miercuri, 10 mai 2023, tot în sala multimedia a Muzeului, elevii, profesorii și toți cei care vor trece pragul muzeului, vor viziona filmul „Deșteptarea României”, parte a unui serial TV dedicat Independenței României."Deșteptarea României" (regia Gheorghe Vitanidis") este prima parte a acestui serial TV și este urmat de "Trecerea Dunării" (regia Doru Năstase), "Tricolor pe Grivița" (regia Doru Năstase), "Epopeea sanitarilor" (regia Gheorghe Vitanidis"), "Asalt la Rahova" (regia Sergiu Nicolaescu), "Căderea Plevnei" (regia Sergiu Nicolaescu), "Victoria" (regia Gheorghe Vitanidis"), "Întoarcerea eroilor" (regia Gheorghe Vitanidis").Serialul este consacrat Războiului de Independență, după un scenariu bazat pe ciclul de romane ale lui Paul Anghel intitulat "Zăpezile de acum un veac".

În 1877, la 9 mai, ministrul de Externe de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu, declara în Camera Deputaţilor: “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”.

A doua zi, pe 10 mai, independenţa a fost proclamată din nou şi votată de către Camerele reunite, după care a fost promulgată de către domnitorul Carol I şi publicată în Monitorul Oficial.

 

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ SUB SEMNĂTURA LUI DANIEL MAN
EXPOZIȚIE DE PICTURĂ SUB SEMNĂTURA LUI DANIEL MAN

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej organizează Expoziția de Pictură sub semnătura artistului Daniel Man. Expoziția este deschisă în Sala de Conferințe a Muzeului Municipal Dej începând de luni, 8 mai 2023, și rămâne deschisă vizitatorilor până luni, 15 mai 2023. Vernisajul expoziției va avea loc Sâmbătă, 13 mai 2023, de la ora 19:00, în cadrul evenimentului european Noaptea Muzeelor ediția 2023.

INTRAREA ESTE GRATUITĂ!

Daniel Man (n. 1990) este profesor de arte vizuale și absolvent al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, cu masterul în pictură. Acesta a participat doar la expoziții colective (Fabrica de Pensule; Galeria Launloc; Centrul de Cultură Urbană Casino; Liceul de Artă Corneliu Baba, Bistrița Năsăud; Bienala Albastră, Brașov; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei; Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”), expoziția de la Muzeul Municipal Dej fiind prima sa expoziție personală, deschisă publicului în cadrul evenimentului de Noaptea Muzeelor, Sâmbătă, 13 Mai.

Temele care îl preocupă pe artist variază între interpretări filosofice, literare și istorice. Pornind de la Cetatea Ideală a lui Platon, tema sa de cercetare cuprinde o vastă explorare a unei reprezentări sincere de a reda aplicabilitatea unei ordini sociale, propuse de către unul dintre primii mari gânditori. Lucrările de început, realizate între 2016-2017, care se bazează pe tema Cetății Ideale, se concentrează pe o amprenta stilistică evidențiată prin structuri antropice deconstruite, făcând referire la ceea ce rămâne în urma unei societăți ruinate. Cele mai noi lucrări ale artistului, realizate între 2018-2023, redau evoluția viziunii sale, lăsând să se înțeleagă tot mai mult o nevoie de figurativ, de substitut ideologic și de forță pe cât decreatoare, pe atât de distructivă.

Compozițiile pe care le abordează Daniel Man abundă în reprezentări ale ordinii create de om, inițial redate figurativ, apoi fracturate prin linii și mișcări discontinue și dezordonate.

MUNICIPIUL DEJ în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEJ” județul Cluj.
MUNICIPIUL DEJ în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEJ” județul Cluj.

 

Descărcați anunțul în format PDF

NR. 14461/ 2 / 04.05.2023

 

ANUNȚ PUBLIC

 

MUNICIPIUL DEJ în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEJ” județul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul Municipiului Dej din Dej, str. 1 Mai, Nr. 2, camera 23, cod 405200, în zilele de luni - vineri între orele 900 – 1300, din data 05.05.2023.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, blocul 9B, cod 400609,tel. 0264 -410722;0264-410720, fax 0264 – 410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro ,după următorul program: luni-joi, între orele 900-1400 și vineri, între orele 900-1300.

 

 

PRIMAR

ING. MORAR COSTAN

Depunere solicitare de emitere acord de mediu pentru “Construire locuinta unifamiliala si imprejmuire”
Depunere solicitare de emitere acord de mediu pentru “Construire locuinta unifamiliala si imprejmuire”

ANUNȚ PUBLIC

                                                                                                                                                    05.05.2023

CONTIS ALEXANDRU RADU si CONTIS GABRIELA IOANA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE” propus a fi amplasat in municipiul Dej, str Valcele, nr 42 D, judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, strada Calea Dorobantilor, nr 99 si la sediul CONTIS ALEXANDRU RADU, in Municipiul Dej, strada Dealul Rozelor, nr 5, ap 19, judetul Cluj, in zilele de luni-joi orele 09:00-14:00 si vineri intre orele 09:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, strada Calea Dorobantilor, nr 99, judetul Cluj.

Campanie de colectare deșeuri electrice la Dej
Campanie de colectare deșeuri electrice la Dej

ECOTIC Transilvania împreună cu GreenWEEE și Primăria Municipiului Dej, organizează în perioada 8 -10 mai, campania de preluare a deșeurilor electrice de la domiciliul cetățeniilor, sub denumirea "ORASE CURATE"- Dej.

Locuitorii din Dej  sunt rugați să sune la numerele de telefon 0747.326.842 sau 0749.326.842 pentru a plasa o comandă de preluare de la domiciliu a deșeurilor electrice (minim 10 kg).

Pe perioada campaniei, se vor oferi premii instant: 1 BEC led la 10 kg de deșeuri electrice predate.  Regulamentul și detaliile campaniei sunt disponibile pe www.ecotic.ro.

MUNICIPIUL DEJ în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEJ” județul Cluj.
MUNICIPIUL DEJ în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEJ” județul Cluj.

Descărcați anunțul în format PDF

 

NR. 14461 /1 / 04.05.2023

 

ANUNȚ PUBLIC

 

MUNICIPIUL DEJ în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G nr.1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru „STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI DEJ” județul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul Municipiului Dej din Dej, str. 1 Mai, Nr. 2, camera 23, cod 405200, în zilele de luni - vineri între orele 900 – 1300, din data 05.05.2023.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, blocul 9B, cod 400609,tel. 0264 -410722;0264-410720, fax 0264 – 410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro ,după următorul program: luni-joi, între orele 900-1400 și vineri, între orele 900-1300.

 

 

PRIMAR

ING. MORAR COSTAN

                                                                                

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Complex Sportiv Dej - Etapa II
Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Complex Sportiv Dej - Etapa II

Descărcare anunț în format PDF

MUNICIPIUL  DEJ

Nr. 14432 din 04.05.2023

           

ANUNŢ PUBLIC

 

                MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului( continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru ” REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE COMPLEX SPORTIV DEJ” în municipiul Dej, strada Nicolae Titulescu, nr.16, județul Cluj.

                Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la următoarea adresă web: http://anpm.ro.

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

                                     

 

Primar,

  MORAR COSTAN

 

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Sala Sporturilor Dej - Etapa II
Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Sala Sporturilor Dej - Etapa II

Descărcare anunț în format PDF

MUNICIPIUL  DEJ

Nr. 14442 din 04.05.2023

           

ANUNŢ PUBLIC

 

                MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului( continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru ” REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE SALA SPORTURILOR DEJ” în municipiul Dej, strada Nicolae Titulescu, nr.16, județul Cluj.  

                Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la următoarea adresă web: http://anpm.ro.

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

               

 

Primar,

  MORAR COSTAN