Anunțuri

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de  27 ianuarie  2023, ora 1300

  Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.1 din 5 ianuarie 2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej- Activitate economică.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Spitalului Municipal Dej.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar al Liceului Tehnologic Someș Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației acordată de Municipiul Dej echipei de fotbal F.C. ”Unirea” Dej, în calitate de membru asociat.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Contractului de finanțare cu valoarea rezervei de implementare constituită în cadrul proiectului: ”Creșterea calității vieții populației Municipiului Dej prin construirea și dotarea Centrului cultural recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din Cartierul Dealul Florilor, cod SMIS 123139.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Contractului de finanțare cu valoarea rezervei de implementare constituită în cadrul proiectului:Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul DejCod SMIS 112513.
 9. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul urmare prevederilor art.19 din OUG 64/2020 completată și modificată prin OUG 99/2022 și respectiv OUG 117/2022” Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii publice în Zona urbană Marginalizată din municipiul Dej” SMIS 155498.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor proiectului urmare prevederilor art.19 din OUG 64/2020 cu completările și modificările ulterioare, pentru proiectul: “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau  excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii publice în  Zona urbană Marginalizată din municipiul Dej” cod SMIS  155498.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul ”Agro Transilvania” Cluj S.A. în vederea exercitării dreptului de acționar.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiștilor în suprafață de 588,57 ha, aflate în proprietatea privată a Municipiului Dej, județul Cluj.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației de urbanism – PLAN URBANISTIC ZONAL- pentru executarea lucrărilor de construire Corp C1- Bloc de locuințe S+P+3E+ETAJ RETRAS, Corp C 2 - BLOC DE LOCUINȚE S+D+P+3E+ETAJ RETRAS, CORP C 3 - SPAȚII SERVICII ȘI PARCARE AUTO – demisol și terasa carosabilă, amenajări exterioare și branșamente utilități, amenajări exterioare (parcări) în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 61/A.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Dej.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale S.C. Transurb S.A. Dej pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul pe raza Municipiului Dej, respectiv pensionari și persoane care au vârsta legală de pensionare și nu realizează venituri.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Dej și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile precum și aprobarea procedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite las nivelul Municipiului Dej pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestică
 18. Soluționarea unor probleme ale Administrației Publice locale.

 

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 20 ianuarie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări susținute ale vântului, cantități importante de apă în zona montană
 

      La munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și în nord-vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55...75 km/h.
     În zona montană se vor acumula cantități de precipitații în general de 25...40 l/mp. Acestea vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m mixte.
    Notă: Temporar va ploua și în restul teritoriului, în special în jumătatea de vest, unde se vor acumula cantități de apă ce vor depăși local 20...25 l/mp.
    Din seara zilei de miercuri (18 ianuarie), la început în regiunile vestice, apoi treptat și în zonele de munte, vântul va slăbi în intensitate.

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 19 ianuarie  2023, ora 1300

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexă privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul Renovare energetică moderată a clădirii publice corp C1 din cadrul Spitalului Municipal Dej.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii proiectului, inclusiv anexă privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul Renovare energetică moderată a clădirilor publice corp C1, corp C2, corp C6 și corp C8 din cadrul Liceului Tehnologic “ Constantin Brâncuși” Dej.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pe anul școlar 2023-2024.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 18 ianuarie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport

Evenimente dedicate Micii Uniri, la Dej
Evenimente dedicate Micii Uniri, la Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej (MMD) organizează vineri, 20 ianuarie 2023, începând cu ora 10:00, evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române din ianuarie 1859.

Evenimentele se vor desfășura în cadrul Muzeului Municipal Dej, de la ora 10:00, prin deschidere a unei mici expoziții de fotografii și documente dedicată Unirii Principatelor Române, ce va putea fi văzută în holul Librăriei MMD.

Tot de la ora 10:00 în Sala Multimedia a MMD va rula minidocumentarul, producție a TVR, „Unirea Principatelor Române din 1859”. Minidocumentarul este al doilea episod din proiectul „Unirile Românilor”, proiect dedicat Centenarului Marii Uniri, în care Radu Găină şi echipa lui își propun un documentar dedicat Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859.

Totodată de la ora 12:00, tot în Sala Multimedia a MMD se va derula un simpozion cu tematica „Micii Uniri”, simpozion prezentat de către prof. Albinetz Constantin.

Un nou proiect finanțat prin PNRR la Dej
Un nou proiect finanțat prin PNRR la Dej

Proiectul ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS la nivelul Municipiului Dej”,  depus de Primăria Municipiului Dej, a fost finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)-Componenta C10 –Fondul local.

În valoare de peste 2,9 milioane lei( 595.000 euro), investiția va consta în implementarea unui sistem de digitalizare a parcărilor publice((smart-parking), respectiv : identificarea locurilor de parcare, achitarea acestora, rezervarea unui astfel de loc in cadrul unei deplasări, inclusiv soluții de taxare a calatorilor din transportul public (e-Ticketing).

ÎN ATENȚIA CETĂTENILOR CARE DEȚIN PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ, ALE CĂROR CONTRACTE AU EXPIRAT LA DATA DE 31.12.2022
ÎN ATENȚIA CETĂTENILOR CARE DEȚIN PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ, ALE CĂROR CONTRACTE AU EXPIRAT LA DATA DE 31.12.2022

Ambulatoriul spitalului municipal va fi dotat cu aparatură de peste 15 milioane lei
Ambulatoriul spitalului municipal va fi dotat cu aparatură de peste 15 milioane lei

 

Proiectul ,, Dotarea unității de asistență medicală ambulatorie a Spitalului Municipal Dej”, a fost finanțat prin PNRR. Proiectul depus de Primăria Municipiului Dej, are o valoare de 15,5 milioane lei( 3,1 milioane euro) și vizează dotarea  celor 13 cabinete de specialitate care funcționează în cadrul  ambulatoriului spitalului dejean.

 LABORATOR RADIOLOGIE

- Aparat Rezonanță magnetică 1.5 Tesla 16 canale ,tub 60 cm (RMN)

- Computer tomograf cu 16 slice și injectomat cu cap dublu

 OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

- Ecograf Power Doppler 4 D

- Aspirator chirurgical

- Electrocauter

- Cardiotocograf

 DERMATOVENEROLOGIE

- Radiocauter

- Cabina fototerapeutica 28 lampi UVB 311

-Aparat cu tehnologie avansată a plasmei in scopuri medicale

- Aspirator de fum cu LED

- Laser CO2 chirurgical și fracțional

- Aparat de tratament fotodinamic

-Aparat fototerapie țintită tip Excimer

- Ecograf cutanat

- Videodermatoscop

- Dermatoscop

PNEUMOLOGIE

- Spirometru

 ORL

-Stație de lucru unit ORLcare cuprinde: unitate de aspirație, irigare auricualară, timpanometrie, reflexe, lampă frontală cu suport, camera ORL, monitor, integrare management endoscopie, endoscoape, fibroscop nazo-laringian, modul lumina led, scaun pacient, scaun doctor

 OFTALMOLOGIE

- Ecobiometru

- Autokeratorefractometru

- Aparat fotocoagulare laser pol posterior

- Aparat tratament laser pol anterior (YAG, SLT)

- Aplanotonometru

- Câmp vizual computerizat

- Lentilă examinare pol posterior tip VOLK

- Electrocardiograf

- Ecograf doppler cu sonde pediatrica

 GASTROENTEROLOGIE

- Sistem complet endoscopic pt gastroscopii și colonoscopii cu sistem de insuflare CO2

- Mașina de spălat endoscop

 ENDOCRINOLOGIE

- Ecograf doppler cu sonda liniară, cu elastografie și kit biopsie

 EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

- Electrocardiograf

- Spirometru

 AMBULATOR - REUMATOLOGIE

- Osteodensitometru cu ultrasunete

- Ecograf doppler cu sonda liniara, cu elastografie si kit biopsie

 AMBULATOR UROLOGIE

- Uretroscop flexibil cu litrotritie laser

 AMBULATOR INTERNE

- Ecograf doppler color

- Electrocardiograf

Continuă distribuirea de pachete cu ajutoare alimentare către persoanele cu handicap
Continuă distribuirea de pachete cu ajutoare alimentare către persoanele cu handicap

Primăria Municipiului Dej anunţă continuarea procesului de distribuire a pachetelor cu ajutoare constând în produse alimentare, către persoanele cu handicap.

În acest sens persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu au beneficiat de pachetele alimentare pe parcursul anului 2022, se pot prezenta, cu actul de identitate  și certificatul de încadrare în handicap,  la depozitul situat la subsolul pieței Agroalimentare din zona centrală, zilnic de luni până vineri, între orele 09:00-12:00.

Pachetele cu produse alimentare sunt distribuite în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate( POAD), derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțat de Uniunea Europeană.

 

 

De astăzi se pot plăti taxele și impozitele locale
De astăzi se pot plăti taxele și impozitele locale

Primăria Municipiului Dej informează contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, că începând cu data de 9 ianuarie, se pot plăti impozitele și taxele locale, aferente anului 2023, precum și restanțele din anii precedenți.

Impozitele și taxele locale pentru anul în curs, au două scadențe de plată: 31.03.2023, respectiv 30.09.2023, cu excepţia taxelor pe clădire şi teren, care au scadenţă data de 25 a lunii următoare.

Pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale la clădiri, terenuri și mijloace de transport, până la data de 31.03.2023, se acordă o bonificație în procent de 10%, atât în cazul persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice.

Taxele și impozitele locale pot fi achitate utilizând următoarele variante:

- la casieria Primăriei Municipiului Dej de luni până vineri, între orele 08:00- 16:00, plată numerar sau cu cardul;

- electronic pe site-ul primăriei www. primariadej.ro - Servicii online - Plăți - Primaria Municipiului Dej , operațiune care poate fi realizată doar de către utilizatori autentificați și verificați;

 - electronic, prin aplicația mobilă Municipiul Dej-Servicii electronice;

- electronic prin Sistemul Național Electronic de Plată "ghiseul.ro", modalitate pentru care este nevoie de înregistrare pe site-ul www.ghiseul.ro;

Instrucțiuni exacte pentru înregistrarea unui cont și informațiile necesare privind plata prin mijloace electronice a taxelor și impozitelor locale se găsesc accesând link-ul  Impozite și taxe - Primăria Municipiului Dej .

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 05 ianuarie, ora 14 – 06 ianuarie, ora 12
Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului, viscol la altitudini de peste 1700 m

             În intervalul menționat, la munte vântul va avea intensificări, cu viteze de 70...90 km/h, iar în zona înaltă (la peste 1700 m), rafalele vor depăși 100…120 km/h și temporar va ninge viscolit.
            Local în Transilvania, temporar vor fi intensificări, cu viteze în general de 55...70 km/h.
          Notă: Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45...55 km/h, se vor semnala local și în restul teritoriului.

ANUNȚ privind declanșarea procedurii de expropriere
ANUNȚ privind declanșarea procedurii de expropriere

ANUNȚ 

Privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor care constitue coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții - Amenajare parcare strada Carpați, în Municipiul Dej, judetul Cluj.

Documente :

Anexa nr 1 - HCL nr 161-2022

Proces-verbal indeplinire formalitati de publicitate

Sinteze valori si justificari raport evaluare - anexa 4

 

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 5 ianuarie  2023, ora 1300

 Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej- Activitate Economică.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 4 ianuarie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Comunicat de presă proiect „REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII PUBLICE ÎN ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ DIN MUNICIPIUL DEJ” SMIS 155498
Comunicat de presă proiect „REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII PUBLICE ÎN ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ DIN MUNICIPIUL DEJ” SMIS 155498

Ziua Victoriei Revoluției va fi marcată joi la Dej
Ziua Victoriei Revoluției va fi marcată joi la Dej

Primăria Municipiului Dej şi Garnizoana Dej, organizează  joi, 22 decembrie, manifestări  dedicate Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii.

Evenimentul se va desfășura de la ora 10:00, la Monumentul Eroilor  Revoluției din  Piața 16 Februarie și va fi marcat printr-un ceremonial militar religios.

În semn de aleasă prețuire pentru eroii Florin Oșan și Kovacs Laszlo se va intona Imnul de Stat al României, se va oficia o slujbă de pomenire, va susține o alocuțiune, privind importanța zilei, primarul municipiului Dej, se vor depune coroane și va defila garda de onoare.

 

De luni se distribuie pachetele cu produse alimentare de la Uniunea Europeană
De luni se distribuie pachetele cu produse alimentare de la Uniunea Europeană

Primăria Municipiului Dej anunţă că de luni, 19 decembrie, demararează procesul de distribuire a pachetelor cu ajutoare constând în produse alimentare, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate( POAD), derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțat de Uniunea Europeană.

 Produsele vor fi distribuite către categoriile de persoane defavorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, astfel:

1. membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. membrii familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Pachetele se eliberează beneficiarilor, pe baza documentului de identitate şi pot fi ridicate de la depozitul situat la subsolul pieței Agroalimentare din zona centrală, zilnic de luni până vineri, între orele 09:00-12:00.