Instituții

LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Adresa: str. N. Iorga, nr. 5, Dej, 405200, jud. Cluj
Telefon/fax: 0264-206291
E-mail: gscbrancusidej@yahoo.com
Web: http://www.gscbrancusidej.ro

          Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”  își are începuturile la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin deschiderea solemnă, la 16 septembrie 1883, a Şcolii de Ucenici Industriali şi Comerciali din Dej, unitate școlară cu aproximativ 40 de elevi înscrişi.
         De-a lungul timpului, unitatea școlară a avut mai multe denumiri printre care și „Liceul Industrial nr.1”sau „Grup Şcolar de Construcţii”, „Grup Școlar Industrial Construcții – Montaj”. La 1 iunie 1974, în urma Hotărârii Consiliului de Miniștri nr.354, unitatea școlară primește clase de liceu treapta a II-a (clasele XI-XII), prima promoție de elevi cu 12 clase învățământ liceal absolvite fiind în iunie 1978.
Din anul 2011 liceul primește numele marelui sculptor Constantin Brâncuși, precum și titulatura pe care o are  în prezent : Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”. În anul școlar 2017-2018 populația școlară este de aproximativ 700  de elevi.
          Liceul este structurat ca un adevărat campus școlar compus din 5 clădiri: clădirea-școală cu laboratoare și săli de clasă,  atelierele școală și cabinetele de specialitate, două cămine internat (cca 300 locuri fiecare ), cantină (cca 150 locuri) și beneficiază de o bază materială corespunzătoare pentru a oferi elevilor un act educațional de calitate, existentă în laboratoare de informatică, cabinete de fizică, chimie, istorie, geografie, cabinete pentru discipline economice și tehnice, sală media, cabinet asistență psihopedagogică, cabinet medical școlar.
         Oferta educațională  a liceului este  axată pe filiera Tehnologică, liceu profil Servicii și profil Tehnic, cu diferite specializări (liceu curs de zi: Tehnician în activităţi economice, Tehnician în activități de comerț, Tehnician în administraţie, Tehnician proiectant CAD,Tehnician desenator pentru construcţiişiinstalaţii, Tehnician în construcții și lucrări publice și liceu curs seral: Tehnician în instalații electrice),  paralel cu clasele de liceu funcționând clase de învățământ postliceal (Asistent de gestiune) și clase de învățământ profesional cu diferite meserii din domeniile Mecanică,  Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Comerț(Operator la mașini cu comandă numerică, Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, fierar-betonistmontator prefabricate, comerciant-vânzător).
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” oferă elevilor nu doar pregătiri teoretice și practice de specialitate  menite să le faciliteze accesul în învățământul superior sau integrarea pe piața muncii ci și o paletă largă de activități educative derulate în parteneriat local, național și internațional care să le asigure o dezvoltare personală armonioasă. Elevii liceului obțin anual premii și mențiuni la Olimpiadele  școlare ale disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii”, la Olimpiada sportului școlar precum și la concursurile naționale de matematică aplicată. 

 


 

Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, Dej...

 

... O școală de tradiție liceală încă din 1900, cu o dotare impresionantă (3 biblioteci cu cărți în limbile română, engleză și franceză; Centru de documentare și informare; Sală pentru educație nonformală, cu tablă interactivă și fotolii modulare; Sală de sport, teren sintetic, sală de fitness; Sală de desen și muzică, având miniorgă; Cabinete și laboratoare ultramoderne; Internat și cantină; Cabinet psihologic; Cabinet medical și stomatologic; Amfiteatrul ”A.Mureșanu”; Sală festivă).

... O școală care impune și se impune prin atmosfera creată de arhitectură, prin prestanța dascălilor, prin eforturile elevilor de a-și construi o educație.

... O școală atractivă prin grija față de toți membrii echipei (dascăli, elevi, personal didactic și nedidactic), pe care îi pune în valoare prin calitățile lor.

... O școală-gazdă a Centrului de excelență pentru cele mai multe dintre domenii; o instituție acreditată pentru formare profesională.

... O școală ce urmărește dorințele și opțiunile tinerilor absolvenți de gimnaziu, încercând să le ofere profiluri și specialități diversificate (matematică-informatică, științele naturii, engleză bilingv, socio-umane).

... O școală cu deschidere spre noutate și inovație (robotică, radio-școală, dezbateri, proiecte internaționale), spre sensibilitate (pictură, teatru, dansuri germane), spre pragmatism (revista școlii; voluntariat; echipe sportive de baschet, volei, fotbal).

 ... O școală ce stârnește dorința de formare și dezvoltare a unor abilități teoretice și tehnice, susținută de parteneriate cu Universitatea Tehnică și Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; companii IT performante; BOSCH.

... O școală unică în zonă prin inițierea unor concursuri interjudețene de prestigiu (concursul de chimie ”Gh.Spacu”, concursul de matematică ”Țiganetea”, concursul de robotică ”Samus Tech Chalenge”).

... O școală care se mândrește datorită rezultatelor deosebite care o fac binecunoscută la nivel național și internațional (Rimovecz Daniel - olimpiada internațională de matematică și Balcaniada de matematică - prof. Magdaș Camelia; Boldor Gabriela și Costin Bianca - Concursuri internaționale de latină ”Ovidianum”, respectiv ”Ciceronianum”, din Italia - prof. Moldovan Silvia; concursuri internaționale sportive, de volei, karate, dansuri sportive la care au participat elevi ai școlii: Cârdan Ana, Pănescu Dorin, Pănescu Alexandru, Nagy Lorand, Radu Pop, Borzași Mihai, Iosipescu Ionuț).

... O școală pentru toți cei care își propun să muncească.

http://andreimuresanudej.ro/

Spitalul Municipal Dej - centru medical cu tradiții seculare


          Primul spital a fost înființat în anul 1557 în cadrul sesiunii parlamentare a Ardealului de la Turda, cu aprobarea reginei Izabela a Ungariei, care eliberează un decret de înființare a “Hospitalului” din Dej.

           Spitalul din locaţia în care funcţionează şi azi fost deschis pentru public în 19 mai 1862, cu numele de Spitalul Rudolf.

            În anii următori spitalul s-a dezvoltat continuu construindu-se noi pavilioane, de-a lungul a 150 de ani suferind numeroase transformări.
 

SPITALUL MUNICIPAL DEJ  ASTĂZI

           Spitalul Municipal Dej funcţionează în prezent cu 348 paturi de spitalizare continuă, 22 paturi spitalizare de zi, şi 20 paturi însoțitori

Are în structura sa 22 de secţii şi compartimente clinice, 3 laboratoare paraclinice (de radiologie, analize medicale şi anatomie patologică), precum şi cabinete în ambulatoriu pentru 13 specialităţi.