Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


           În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001,privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej, în data  de 25  mai 2018, ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

                  

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej, modificarea Listei de investiții a Municipiului Dej, respectiv modificarea Listei de investiții a Spitalului Municipal Dej.

 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-   economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a Municipiului Dej”

 

       3.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a Municipiului Dej” cod SMIS 118102.

 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:   „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersectie Str. Ion Pop Reteganu), Str. Ion Pop Rateganu - Pod Somes - Str. Libertatii - Str. Bistritei pâna la limita administrativ teritoriala a municipiului Dej, inclusiv acces catre Autobaza TRANSURB Dej si modernizare Autobaza TRANSURB SA”  SMIS 118104

 

       5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersecție Strada Ion Pop Reteganu), Strada Ion Pop Rateganu - Pod Someș - Strada Libertății - Strada Bistriței pâna la limita administrativ teritorială a Municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej și modernizare Autobaza TRANSURB S.A.” cod SMIS 118104.

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej - Strazile Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului” SMIS 118103.

 

      7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej - Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului” cod SMIS 118103.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 25 mai 2018.

 

Primar,

ing. Morar Costan