Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare


ANUNT

         “CONTIS ALEXANDRU RADU si CONTIS GABRIELA IOANA, titular al proiectului “Construire locuinta individuala unifamiliala si imprejmuire”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Dej, str. Valcele, nr. 42D, judetul Cluj.

         Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264410722, fax. 0264410716, email: office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

         Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.”