Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

 

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc                 

în data  de 11 august 2023, ora  1300

Lucrările ședinței se vor desfășura online, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare suplimentării rezervei de ajustare a proiectului și întocmirii actului adițional de actualizare a valorii contractului de finanțare cu Nr. 3643/28.12.2018 aferent investiției: "Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada Unirii, Strada Dobrogeanu Gherea, Strada Ecaterina Teodoroiu, Strada Avram Iancu, Strada George Coșbuc, Strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, Strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și Gheorghe Șincai), Strada Gheorghe Șincai, Strada 1 Mai (între Strada George Coșbuc și Strada Ion Pop Reteganul ), Strada Crângului" ,COD SMIS 121416.

2.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului ”Creșa”, Strada Regina Maria, Nr. 19, cu terenul aferent, înscris în C.F. Nr. 60038 Dej.

3.Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Dej.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcări rezidențiale și parcări publice cu plată.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II al anului 2023.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței imobilului situat în Dej, Strada Unirii, Nr. 40, înscris în C.F. Nr. 55179 Dej, cu Nr. topografic 1274/1/1, 1283/2/1/1/2, 1284/1/1, 1331/3/1.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Dej, Strada Eroilor, Nr. 13, pe care este edificată o ”Extindere locuință”.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în municipiul Dej, Strada Traian, Nr. 7, identificate prin C.F. Dej Nr. 63625 și C.F. Dej Nr. 65504.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a Bazinului de înot didactic din municipiul Dej și a unor măsuri pentru administrarea acestuia.

11.Proiect de hotărâre privind propunerea de acceptare a ofertei de donație a unei rețele de alimentare cu apă potabilă în lungime de 2200 ml, realizată pe Strada Valea Chiejdului, proprietatea publică a municipiului Dej, investiție executată pe cheltuiala S.C. ASY EXIM S.R.L. și introducerea acesteia în domeniul public al municipiului Dej.

12.Soluționarea unor probleme ale adminstrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de 4 august 2023 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 

 

Primar,

Morar Costan