Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


 

Având în vedere prevederile art. 133, alin. (2) și art. 134,  alin. (4)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 196,  lit. b)  Ordonanței de Urgență privind Codul administrativ;

 Se convoacă Ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej în data  de  22 august 2023, ora 11,00

(2)  Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT Pentru proiectul: “Restaurarea, consolidarea si modernizarea  cladirii monument istoric „Sinagoga” municipiul Dej”
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza DALI , inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul “Restaurarea, consolidarea si modernizarea  cladirii monument istoric „Sinagoga” municipiul Dej”
  3. Proiect de hotărâre Privind suplimentarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare necesare încheierii actului adiţional pentru actualizarea valorii contractului de finantare cu nr. 3642/27.12.2018 cu titlul „Imbunatatirea transportului public si nemotorizat in municipiul Dej” Cod SMIS 126369, in vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.
  4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare necesare încheierii actului adițional pentru actualizarea valorii contractului de finanțare cu nr. 2545/03.7.2018 cu titlul „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. 1 Mai(tronson 1 Mai 182 - intersecție Str. Ion Pop Reteganu), Str. Ion Pop Rateganu – Pod Somes - Str. Libertaþii - Str. Bistriței până la limita administrativ teritoriala a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej si modernizare Autobaza TRANSURB SA” Cod SMIS 118104,  in vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.