Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej


8 septembrie 2023

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej”

 

Municipiul Dej, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej”, Cod: F-PNRR-Dotari-2023-2826.

Proiectul are o valoare de 10.917.111,95 lei din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 9.174.043,63 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 1.743.068,32 lei și este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență( PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație.

Obiectivul general al proiectului

Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele proiectului:

 • Asigurarea echipamentelor şi a resurselor tehnologice digitale pentru unităţile de învăţământ
 • Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare
 • Echiparea laboratoarelor informatice din şcolile de educaţie şi formare profesională
 • Echiparea atelierelor de practică din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic

Indicatorii proiectului

În cadrul investiției, 11 unități de învățământ din municipiu( 4 grădinițe, 3 școli gimnaziale și 4 licee) vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

 • 9 laboratoare de informatică din unități de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal vor fi dotate cu echipamente digitale
 • 135 săli de clasă/grupă vor fi dotate cu echipamente digitale
 • 158 săli de clasă/grupă vor fi dotate cu mobilier și materiale didactice
 • 7  laboratoare de științe vor fi dotate cu mobilier
 • 7  laboratoare de științe vor fi dotate cu echipamente digitale
 • 19 cabinete școlare vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale
 • 1 atelier de practică va fi dotat cu materiale și echipamente didactice și echipamente digitale

Data începerii și finalizării proiectului: 24.08.2023-31.12.2024

Date de contact beneficiar: UAT MUNICIPIUL DEJ ,str.1 MAI nr.2, tel:0264211790/fax:0264212388

Comunicatul în format PDF poate fi descărcat de pe linkul următor  Comunicat demarare proiect .