Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convocă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc           

în data de 28 septembrie 2023, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru  executarea lucrărilor de construire LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, în Municipiul Dej, Strada Vâlcele, Nr. 42D.    

2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  executarea lucrărilor de construire LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE, în Municipiul Dej, Zona Mulatău.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  PARCELARE IMOBILE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE INDIVIDUALE, în Municipiul Dej, Strada Frunzișului.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  executarea lucrărilor de CONSTRUIRE 2 CORPURI LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJĂRI  EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE, în  Municipiul Dej, Strada Crângului, Nr. 33A.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Plan Urbanistic de Detaliu  pe Strada Burebista, Nr. 46

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea    Plan Urbanistic de Detaliu pe Strada Lucian Blaga, Nr. 2.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Plan Urbanistic Zonal pe Strada Veveriței, Nr. 31 A.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pe Strada Podgorenilor, Nr. 2 D.

9.Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru executarea lucrărilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, în Municipiul Dej, Strada Iuliu Maniu, Nr. 4A.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în Dej, Strada Piața Lupeni, Nr.4,  înscris în C.F. Nr. 59744 Dej.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în Dej, Strada 1 Mai, Nr.3,  înscris în C.F. Nr. 52832 Dej.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej,  județul Cluj,  înscris în C.F. Nr. 65190 Dej.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Mărășești, Nr. 22, bl. D, parter (la ap.2), pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Dej, Strada Crângului, Nr. 5, bl. T 10, parter (la ap. 39), pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

15.Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Dej însușit prin H.C.L. 64/2001, atestat prin H.G. 969/2002, înscrierea în C.F. a imobilului "Sală de sport școlară, Școala Gimnazială Avram Iancu Corp B, Strada Aurora Nr.5, Municipiul Dej, județul Cluj " și darea în administrare a acestui imobil.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri, de tip A.N.L. , închirierea, administrarea și exploatarea acestora, în Municipiul Dej.

17. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului: ”CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI DEJ, JUDEȚUL CLUJ”.

19. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari  2023-2029.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

21.Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de  22 septembrie  2023 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.