Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă  şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 28 noiembrie 2023, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  PARCELARE IMOBILE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE INDIVIDUALE, în Municipiul Dej, Strada Frunzișului.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej, județul Cluj, înscris în Cartea Funciară Nr. 65235 Dej.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej, Strada Unirii, Nr. 40, județul Cluj, înscris în Cartea Funciară Nr. 55179 Dej, cu Nr. cadastral 55179.

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului in suprafață de 273 m.p., situat în Dej,  Strada George Mânzat, Nr.4, către Tătar Bianca Vasilica și Tătar Petru Ioan.

5.  Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 500 m.p. situat în Dej, Strada Țibleșului, Nr. 90, către Toma – Galovits Greti și Neag Claudiu – Augustin.

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Alexandru Vaida Voievod” Cluj, a spațiului în suprafață de 153,03 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan Cicio Pop Nr. 10A, proprietate publică a Municipiului Dej.

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Instituția Prefectului – Județul Cluj, pentru desfășurarea activităților specifice Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, a spațiului în suprafață de 54,17 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Ștefan Cicio Pop Nr. 10A, proprietate publică a Municipiului Dej.

 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat care expiră pe parcursul anului 2024.

9.  Proiect de hotărâre privind închirierea chioșcurilor comerciale de tip căsuță din lemn.

10. Proiect de hotărâre privind indexarea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul III al anului 2023.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dej și al Spitalului Municipal Dej.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului”Creșterea calității vieții populației municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din cartierulDealul Florilor” cod SMIS 123139, în cadrul noului Program, aferent perioadei de programare 2021-2027.

14. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru Școală Gimnazială Nr. 1 Dej” cod SMIS 122358, în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord- Vest 2021-2027.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 a proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ în Municipiul Dej – punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej” cod SMIS 123525.

16. Proiect de hotărâre privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează la 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 cu titlul ”Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182 – intersecție Strada Ion Pop Reteganu), Strada Ion Pop Reteganu – Pod Someș – Strada Libertății - Strada Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB S.A.” Cod SMIS 118104, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.

17. Proiect de hotărâre privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează la 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 cu titlul ”Îmbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej” cod SMIS 126369, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.

18. Proiect de hotărâre privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează la 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord -Vest 2021-2027 cu titlul ”Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej” Cod SMIS 118102, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului.

19. Proiect de hotărâre privind suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare încheierii actului adițional pentru actualizarea valorii contractului de finanțare cu numărul 3642/27.12.2018 cu titlul ”Îmbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej” Cod SMIS 126369, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului. 

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de  22 noiembrie 2023  și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.