Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


 În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut că va avea loc ședința ordinară a  Consiliului Local al Municipiului Dej, care va avea loc în data de 20 decembrie  2023, ora 1300   

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru executarea lucrărilor de CONSTRUIRE HALĂ, ITP, BIROURI ȘI ATELIER AUTO, ÎMPREJMUIRE, în Municipiul Dej, Strada Bistriței, Nr. 31A.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 11/29.205 din 27 noiembrie 2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor de angajament și a creditelor bugetare necesare ajustării prețului contractului de achiziție publică de lucrări  în vederea încheierii actelor adiționale necesare modificării contractului de finanțare  Nr. 3643 din 28 decembrie 2018 și finalizării proiectului: "Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada  Unirii, Strada Dobrogeanu Gherea, Strada Ecaterina Teodoroiu, Strada Avram Iancu, Strada George Coșbuc, Strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, Strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și Gheorghe Șincai), Strada Gheorghe Șincai, Strada 1 Mai (între Strada George Coșbuc și Strada Ion Pop Reteganul), Strada Crângului" ,COD SMIS 121416.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul activității în regim de taxi în Municipiul Dej.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat care expiră pe parcursul anului 2024.

 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării plafoanelor și acordării de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale  S.C. Transurb S.A. Dej pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul pe raza municipiului Dej, respectiv pensionari și persoane care au vârsta legală de pensionare și nu realizează  venituri.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dej.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Dej.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Dej și din serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Dej.

12. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 14 decembrie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism, protecția mediului și turism,Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Primar,

Morar Costan