Program de lucru caserie in data de 29 decembrie 2023

Program de lucru caserie in data de 29 decembrie 2023


ANUNȚ

PROGRAMUL  DE LUCRU AL CASERIEI ÎN DATA DE 29.12.2023

 

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 5389 din 15 decembrie 2023 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023,

încasarea  la casieria instituției a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar  se face până la ora 930 .

 

PRIMAR,

MORAR COSTAN