Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că se convoacă şedinţa de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 9 ianuarie 2024, ora 1400

Lucrările ședinței se vor desfășura online, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej – Activitate Economică.

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare a Municipiului Dej.

     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej.

     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Spitalului Municipal Dej.

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pentru anul școlar 2024-2025.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de 8 ianuarie 2024 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.