Dezbatere publică în data de 29 ianuarie 2024

Dezbatere publică în data de 29 ianuarie 2024


MUNICIPIUL DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

NR. 1048 din 10.01.2024

 

MUNICIPIUL  DEJ,

SERVICIUL   DE   URBANISM   ȘI   AMENAJAREA   TERITORIULUI,

 În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , anunță

DEZBATERE  PUBLICĂ – CONSULTAREA  POPULAȚIEI

            Cu privire la documentațiile :

  1. P.U.D. – LOCUINȚĂ  Ds+P pe str. Podgorenilor, nr. 23, beneficiar TĂTAR OVIDIU
  2. P.U.Z – PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII unui ANSAMBLU DE 22 DE LOCUINȚE INDIVIDUALE Ds+P, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE, str.Podgorenilor, nr. 12,  beneficiară  S.C. VIA NOVA COM  S.R.L.  
  3. MODIFICARE  P.U.D. aprobat cu H.C.L. 132/2021 pentru EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT CU BAR, ETAJARE CASĂ, REFAȚADIZARE, AMENAJARE INCINTĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE pe str. .D. Gherea, nr.8, beneficiar MOCAN  ELENA
  4. P.U.D. – construire LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, str. Daciei, nr. 6, beneficiar  S.C. WOHNUNG CONSTRUCT S.R.L. 
  5. P.U.D. – construire 2 corpuri : C1- BLOC LOCUINȚE S+D+P+3E+Etr, C2- CORP SERVICII, str. Ec. Teodoroiu, nr. 61A, beneficiar S.C. ODISEEA TRUK S.R.L.
  6. P.U.D. – construire  LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE pe  str. Fericirii, nr.7, beneficiar POP  RAREȘ  IONUȚ  
  7. P.U.Z. – construire HALĂ DE PRODUCȚIE ( EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE), str. 1 Mai, nr.103, beneficiar  S.C. KARPLASTIK S.R.L. P.U.Z.- PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE, str. Mihai Viteazul , beneficiară S.C. HOMES VISION S.R.L.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, luni 29.01.2024, ora 12. 

Documentațiile tehnice și referatele Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej ,  pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 29.01.2024, ora 10 .

 

PRIMAR

MORAR  COSTAN