Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut convocă ședința ordinară a  Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 31 ianuarie 2024, ora 1300   

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea uitilizării excedentului bugetar al Liceului Tehnologic ”Someș” Dej.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Grădiniței cu Program Prelungit ”Paradisul Piticilor” Dej.

4 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Cultură și Agendei activităților cultural – artistice și a evenimentelor pe anul 2024.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuarea suprafeței imobilului situat în Dej, Strada Regina Maria, Nr. 6, înscris în C.F. Nr. 63461 Dej, cu Nr. topo 1117.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. Nr. 70 din 30 mai 2023 privind obiectivele de investiții finanțate din credit.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții pentru anul 2024.

 

Puncte suplimentare pe Ordinea de zi :

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  la Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției:  "Reabilitare pasaj peste CF 400 Brașov – Dej – Satu Mare pe DN 1C km 61+451, în Municipiul Dej, Județul Cluj".

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției:" Reabilitare pod peste Valea Uriului pe DN 1C și amenajare intersecție DN 1C –  DN 17, în Municipiul Dej, Județul Cluj ".

12.  Proiect de hotărâre  privind  constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local al domnului  Feier Iuliu Ioan, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.161/2022 – aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, Județul Cluj”

 

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 ianuarie 2024 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism, protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Primar,

Morar Costan