Anunțuri

Restricții de circulație în centrul municipiului
Restricții de circulație în centrul municipiului

Primăria Municipiului Dej anunță restricții de circulație în Piața Bobâlna cu ocazia desfășurării evenimentelor dedicate copiilor, care vor avea loc în data de 31 mai, începând cu ora 17:00.

Pentru buna desfășurare a activităților, începând cu data de 30 mai, ora 22:00 și până joi, 31 mai, ora 22:00 , circulația în Piața Bobâlna, va fi închisă.

Șoferii care au traseu prin piața centrală, sunt sfătuiți să aleagă străzile adiacente acesteia și să nu își lase autoturismele parcate în zona cu restricții.

 

Primar

Morar Costan

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej, în data  de  31 mai  2018,  ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D în vederea întocmirii DTAC și DTOE pentru ansamblu comercial de servicii, amenajări exterioare și operațiuni cadastrale.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Dej, concesionate Companiei de Apă Someș S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de funcționare și modelul de contract privind delegarea gestiunii  serviciului de iluminat public din Municipiul Dej.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inregistrării în domeniul public al Municipiului Dej și înscrierea in C.F. a terenului in suprafață de 1.602 m.p. cu Nr. topo. 693/1, situat in localitatea Cetan.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii lotului pentru construire locuință atribuit in baza Legii Nr. 15/2003 republicată, situat in Municipiul Dej, Strada Andrei Mureșanu, Nr. 23.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii Actului adițional la Procesul verbal de predare - primire Nr. 12618/14.06.2017 - beneficiar Miclea Vasile Ciprian.

8. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. pe Strada Plopului.

9. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. construire Sală de Educație fizică școlară în cadrul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși”.

10. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Dej.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în  C.F. Dej Nr. 50856

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor puncte de servicii de administrație publică, denumite generic ”Primării de cartier”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării totale a sterilizării câinilor cu stăpân ce  aparțin rasei comune sau a metișilor aflați pe raza Municipiului Dej.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Nr. 158/2017 referitor la aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere  pentru spațiile cu destinația de locuință.

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea redenumirii serviciului “Unitatea de asistență medico - socială” conform Hotărârii Guvernului Nr. 867/2015 - Nomenclatorului serviciilor sociale și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente.

16. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dej şi servicii subordonate.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local Nr. 53/30 martie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.

18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mathe Eva Andrea, domiciliată în Dej, Strada Nicolae Iorga Nr. 49, județul Cluj, în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate de incendiul din data de 19 mai 2018.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 23 din data de 27 martie 2014, conform Hotărârii Guvernului Nr. 18/2015, precum și nominalizarea a doi consilieri locali reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Dej în cadrul G.A.L. (Grupul de lucru local Dej) conform Hotărârii Guvernului Nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României din incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2010.

20. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.       

 

 Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  25  mai  2018.

 

 

Primar,

ing. Morar Costan

Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

           În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001,privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej, în data  de 25  mai 2018, ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

                  

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej, modificarea Listei de investiții a Municipiului Dej, respectiv modificarea Listei de investiții a Spitalului Municipal Dej.

 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-   economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a Municipiului Dej”

 

       3.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a Municipiului Dej” cod SMIS 118102.

 

       4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul:   „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersectie Str. Ion Pop Reteganu), Str. Ion Pop Rateganu - Pod Somes - Str. Libertatii - Str. Bistritei pâna la limita administrativ teritoriala a municipiului Dej, inclusiv acces catre Autobaza TRANSURB Dej si modernizare Autobaza TRANSURB SA”  SMIS 118104

 

       5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersecție Strada Ion Pop Reteganu), Strada Ion Pop Rateganu - Pod Someș - Strada Libertății - Strada Bistriței pâna la limita administrativ teritorială a Municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej și modernizare Autobaza TRANSURB S.A.” cod SMIS 118104.

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej - Strazile Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului” SMIS 118103.

 

      7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej - Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului” cod SMIS 118103.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 25 mai 2018.

 

Primar,

ing. Morar Costan

                                                                                                                                 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 25.05 - 31.05.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 25.05 - 31.05.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzelui Municipal Dej, în perioada 25.05 - 31.05.2018.

 

                             VINERI - 25.05.2018

 

ORA 17:00    SUPRAVIEȚUITORII (EXTINCTION, DRAMĂ, S.F., N-15 ANI, DURATĂ 108 MIN.)

SÂMBĂTĂ - 26.05.2018

 

ORA 11:00  HOTEL TRANSILVANIA 2 ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN ROMÂNĂ, A.G., DURATĂ 85 MIN.)

 

                             MARȚI - 29.05.2018

 

ORA 17:00          VIAȚĂ, PRIMELE SEMNE ( LIFE , THRILLER, S.F., N-15 ANI, DURATĂ 99 MIN.)

 

                             MIERCURI - 30.05.2018

 

ORA 17:00          ANNIE (MUSICAL, DRAMĂ, COMEDIE, A.G., DURATĂ 113 MIN.)

 

                            JOI - 31.05.2018

 

ORA 17:00                 FANTOMA MEA IUBITĂ ( GHOST, ROMANTIC, DRAMĂ; A.G., DURATĂ 132 MIN.)

 

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Primar

  Morar Costan

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 18.05 - 24.05.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 18.05 - 24.05.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzelui Municipal Dej, în perioada 18.05 - 24.05.2018.

 

 

 

VINERI - 18.05.2018

 

ORA 18:00                 INFERNO (THRILLER/DRAMĂ, AP-12 ANI, DURATĂ 121 MIN.)

 

SÂMBĂTĂ - 19.05.2018

 

ORA 11:00                 DEASUPRA TUTUROR („UP”, ANIMAȚIE; DUBLAT ÎN  LIMBA  ROMÂNĂ, A.G., DURATA 93 MIN.)

 

ORA 14:00                 DEASUPRA TUTUROR („UP”, ANIMAȚIE; DUBLAT ÎN        LIMBA          ROMÂNĂ, A.G., DURATA 93 MIN.)

 

ORA 20:00        O NOAPTE LA MUZEU I („NIGHT AT THE MUSEUM”, COMEDIE, A.G., DURATA 108 MIN.)

 

ORA 22:00        O NOAPTE LA MUZEU II („NIGHT AT THE MUSEUM II”, COMEDIE, A.G., DURATA 120 MIN.)

 

MARȚI - 22.05.2018

 

ORA 18:00          COD ROȘU LA LONDRA („LONDON HAS FALLEN”, DRAMĂ/POLIȚIST; N-15 ANI, DURATĂ 95 MIN.)

 

MIERCURI - 23.05.2018

 

ORA 18:00          AGENTUL DE LA U.N.C.L.E. („THE MAN FROM U.N.C.L.E., ACȚIUNE/AVENTURĂ, A.P.-12 ANI, DURATĂ 112 MIN.)

 

JOI - 24.05.2018

 

ORA 18:00          LA LIMITA EXTREMĂ („POINT BREAK”, POLIȚIST/THRILLER; N.-15 ANI, DURATĂ 109 DE MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Primar

  Morar Costan

 

 

Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej,  în data  de  18 mai 2018,  ora 9:00 

Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002, Anexa Nr.  3.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local Nr. 24/27 februarie 2018 referitor la Nr. topo al imobilului în suprafață de 893 m.p., situat in Municipiul  Dej, Strada Dealul Viilor.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei Nr. 1 Hotărârea Consiliului Local Nr. 50 din 15 martie 2018.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea politicii de parcare în aria de impact a Proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ în Municipiul Dej – punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej”.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici, pentru Proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ în Municipiul Dej – punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej”.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 17 mai 2018.

Primar

Morar Costan

Programul manifestarilor dedicate Zilei Eroilor
Programul manifestarilor dedicate Zilei Eroilor

Primăria Municipiului Dej și Garnizoana Dej organizează joi, 17 mai, cu prilejul Zilei Eroilor, ceremonii militar religioase de comemorare a eroilor României.

Evenimentele dedicate acestei zile se desfășoară după următorul program:

Ora 12:00   - Depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Ocna Dej;

Ora 12:30   - Primirea oficialităţilor la Monumentul Eroilor din cimitirul Dealul Florilor;

          - Intonarea Imnului Național al României;

          - Oficierea serviciului religios pentru pomenirea eroilor neamului;

          - Depuneri de coroane și jerbe de flori;

          - Defilarea gărzii de onoare;

Ora 13:30   - Depuneri de coroane și jerbe de flori la mormântul eroului mr. Vasile UNGURAȘ, căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan (cimitirul Mulatău);

ora 14:00   - Sfințirea Troiței ridicată pentru cinstirea Eroilor Neamului – la sediul Batalionului   41 Transport BOBÂLNA din Garnizoana Dej.

 

 

Spectacol de teatru la Centrul Cultural ”Arta”
Spectacol de teatru la Centrul Cultural ”Arta”

Primăria Municipiului Dej organizează în data de 21 mai la Centrul Cultural ”Arta” spectacolul de teatru ”Petrecerea”. Comedia jucată de  Adriana Băilescu şi Sorin Misirianţu, regizată de Bori Varga, va începe la ora 19:00.

Biletele pot fi cumpărate de la Centrul Cultural” Arta”, de luni până vineri între orele 08 :00- 16 :00, începând de astăzi, 14 mai, până în ziua spectacolului. Prețul unui bilet este de 12 lei.

Primar

Morar Costan

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Conferință pe tema "Martirii bisericilor românești în perioada comunistă"
Conferință pe tema "Martirii bisericilor românești în perioada comunistă"

Primăria Municipiului Dej, Muzeul Municipal Dej marchează Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste, prin conferința ” Martirii bisericilor românești în perioada comunistă”.

Evenimentul are loc luni, 14 mai, ora 12:00, în Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej, în cadrul acestuia prezintă comunicări profesor, Constantin Albinetz, Șef Serviciu Cultură, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Dej, preoții Laurențiu Biriș și Grigorie Benea. La eveniment vor participa elevi și cadre didactice de la liceele dejene.

 

Primar

Morar Costan

  

  

 

Lucrări la spațiile verzi din oraș
Lucrări la spațiile verzi din oraș

         Primăria Municipiului Dej continuă  în această perioadă intervențiile  la spațiile verzi.

         În acest sens s-a intervenit la instituțiile de învățământ, locurile de joacă în cartierul 1 Mai și zona centrală prin cosirea ierbii, toaletarea gardului viu, repararea băncilor din jurul blocurilor și ecologizarea zonelor.

         Intervențiile care se desfășoară în prezent în cartierul Dealul Florilor, străzile strada Ecaterina Teodoroiu, Crângului, vor continua cu zona Baltă și se vor extinde în tot cartierul.

Primar

Morar Costan

    

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 11.05 - 17.05.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 11.05 - 17.05.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzelui Municipal Dej, în perioada 11.05 - 17.05.2018

VINERI - 11.05.2018 

ORA 17:00      THE D TRAIN („O REUNIUNE DE NEUITAT”, COMEDIE, DRAMÂ, A.P.-12 ANI , 101 MIN.)


SÂMBĂTĂ - 12.05.2018

ORA 11:00    MAYA THE BEE („ALBINUTA MAYA” ANIMAȚIE 3D, AVENTURĂ, FAMILIE, A.G., 89 MIN.)


MARȚI - 15.05.2018

ORA 17:00    AUTOMATA (ACȚIUNE, THRILLER, N-15 ANI , 105 MIN.)


MIERCURI - 16.05.2018

ORA 17:00    AIR („ULTIMA SPERANȚĂ”, DRAMĂ/S.F., N-15 ANI., 91 MIN.)

JOI - 17.05.2018

ORA 17:00      ANGELIQUE („MARCHIZA ÎNGERILOR”, DRAGOSTE/FICȚIUNE ISTORICĂ N.-15, 108 MIN.)

DRAGI SPECTATORI, 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!
ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS! 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!


Primar
  Morar Costan
 

Sens unic în zona Toroc
Sens unic în zona Toroc

Primăria Municipiului Dej anunță instituirea de SENS UNIC în zona Parcului Balnear Toroc, cu scopul fluidizării circulației. Măsura luată de Comisia de Sistematizare a Circulației, instituie SENS UNIC pe traseul: intrarea de pe strada Mihai Viteazu- str. Albăstrelelor- str. Țibleșului, până la intersecția cu strada Mesteacănului.
 Măsura este valabilă din data de 5 mai, pe perioada sezonului estival 2018.

Primar
Morar Costan
 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 13.04 - 19.04.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 13.04 - 19.04.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Muzelui Municipal Dej, în perioada 13.04 - 19.04.2018.

VINERI - 13.04.2018 

ORA 17:00      WAR DOGS („TIPII CU ARME”, FILM POLIȚIST/DRAMĂ, N -15 ANI, 109 MIN.)


SÂMBĂTĂ - 14.04.2018 

ORA 11:00      THE CROODS  („FAMILIA CROOD”, ANIMAȚIE 3D; DUBLAT  ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A.G., 98 MIN.)

ORA 17:00      G.I. JOE.RETALIATION („G.I, JOE. REPRESALII”, FILM 3D, ACȚIUNE, S.F., THRILLER, A.P.-12 ANI, 110 MIN.)


MARȚI - 17.04.2018

ORA 17:00      WHISKEY TANGO FOXTROT („REPORTERIȚA AMERICANĂ”, DRAMĂ/FILM AUTOBIOGRAFIC, A.P. -12 ANI, 107 MIN.)

MIERCURI - 18.04.2018

ORA 17:00      ZOOLANDER 2 (COMEDIE, A.P.-12 ANI, 98 MIN.)

JOI - 19.04.2018

ORA 17:00      THE ZOOKEEPERS’S WIFE („GRĂDINA SPERANȚEI”, DRAMĂ/FICȚIUNE ISTORICĂ, A.P.-12 ANI, 121 MIN.)

DRAGI SPECTATORI, 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!


ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS! 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!


Primar
  Morar Costan


 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 10.04.2018-12.04.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 10.04.2018-12.04.2018

 


Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Muzelui Municipal Dej, în perioada 10.04.2018-12.04.2018

MARȚI - 10.04.2018

ORA 17:00      LEARNING TO DRIVE („LECȚII DE CONDUCERE”, COMEDIE, DRAMĂ, ROMANCE, N-15 ANI, DURATĂ 90 MIN.)

MIERCURI - 11.04.2018

ORA 17:00      THE LEGEND OF HERCULES („LEGENDA LUI HERCULE” ACȚIUNE, AVENTURĂ, A.P.-12 ANI, DURATĂ 95 MIN.)

JOI - 12.04.2018

ORA 17:00      FREE STATE OF JONES („LIBERTATE CU ORICE PREȚ”, DRAMĂ, N-15 ANI., DURATĂ 134 MIN.)


DRAGI SPECTATORI, 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!
ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS! 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!


Primar
  Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 30.03 - 05.04.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 30.03 - 05.04.2018

 

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Muzelui Municipal Dej, în perioada 30.03 - 05.04.2018

VINERI - 30.03.2018 

ORA 17:00      AVE CEZAR (HAIL CAESAR, DRAMĂ, MISTER, A.G., DURATĂ 102 MIN.)


MARȚI - 03.04.2018

ORA 17:00      NU MAI DEȚII CONTROLUL (BLACKHAT HACKER, DRAMĂ, MISTER, N-15 ANI, DURATĂ 133 MIN.)

MIERCURI - 04.04.2018

ORA 17:00      LA ÎNTÂMPLARE (CERTAIN WOMEN, DRAMĂ, A.P.-12 ANI, DURATĂ 102 MIN.)

JOI - 05.04.2018

ORA 17:00          JOY (DRAMĂ; A.G., DURATĂ 119 MIN.)


DRAGI SPECTATORI, 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!
ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS! 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Primar
  Morar Costan