Anunțuri

ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL DEJ
ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL DEJ

ANUNȚ PUBLIC nr. 2

 

Primăria municipiului Dej

Data anunțului: 20.07.2023

 

 

 ELABORAREA ȘI ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI DEJ, jud. Cluj

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” al Municipiului Dej, județul Cluj”.

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

Inițiator: Primăria Municipiului Dej.

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII ȘI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 20 – 31 iulie 2023, 11 de zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, QR_CODE sau să transmită la adresele menționate mai jos.

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
  • Serviciul de urbanism și Amenajrea teritoriului prin arhitect-șef arh. Szervaczius Laszlo Victor
  • Adresa: Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, telefon (+40) 264 - 211790, e-mail: primaria@dej.ro

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a studiilor de fundamentare și a documentației de urbanism P.U.G.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
  • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
  • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
  • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.

 

PRIMAR,

Costan MORAR

Arhitect-Șef,

SZERVACZIUS Laszlo Victor

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

 COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 6 iulie, ora 14 – 7 iulie, ora 2

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată
 

          În zona de munte, sudul Banatului, nordul Crișanei, Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, centrul Moldovei, precum și în vestul Olteniei vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50...70 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 5 iulie, ora 14 – 5 iulie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată
 

     În zona de munte, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat peste 50...70 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 4 iulie, ora 12 – 4 iulie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
 

      În zonele montane, local în Transilvania și în nord-vestul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse și cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Notă: în următoarele zile fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii mai extinse.

Dezbatere publică în data de 18 iulie 2023
Dezbatere publică în data de 18 iulie 2023

NR. 19683 din 26.06.2023


MUNICIPIUL DEJ,
SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,
În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , anunță


DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI


Cu privire la documentațiile :
1. P.U.D. – ANSAMBLU de 6 LOCUINȚE INDIVIDUALE P+Ms (cuplate câte două), str.
Podgorenilor, nr.2 D, beneficiar S.C. VIA NOVA COM S.R.L.
2. P.U.Z. – 2 CORPURI DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E+Er, AMENAJĂRI
EXTERIOARE , ÎMPREJMUIRE, str. Crângului, nr. 33 A, beneficiar S.C. FARCAȘ M&R
CONSTRUCT S.R.L.
3. P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN în vederea construirii unei LOCUINȚE
Ds partial +P+Ms, FOIȘOR și ÎMPREJMUIRE, str. Veveriței, nr. 31 A, beneficiar BONȚ
OVIDIU EMIL
4. P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, str. Vâlcele, nr.
42D, beneficiar CONȚIȘ ALEXANDRU
Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a
Consiliului Local, marți 18.07.2023, ora 12.
Documentațiile tehnice și referatele Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei
municipiului Dej, camera 38.
Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej ,
pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data
de 18.07.2023, ora 10


PRIMAR
MORAR COSTAN

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 29  iunie 2023, ora 14:00.

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe strada Podgorenilor nr. 2/E.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej, jud. Cluj, înscris în C.F. nr. 65184 Dej.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței imobilului situat în Dej, str. Țibleșului, nr. 98, înscris în C.F. nr. 56308 Dej.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție a terenului pentru proiectul de ,,Înstalare centrală electrică fotovoltaică la obiectivul Stație de epurare Dej (Urișor) a terenului înscris în C.F. nr. 60884 Dej, în suprafață de 5000 mp.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu pentru executarea lucrărilor de construire locuință parter, amenajări exterioare și împrejmuire, în municipiul Dej, str. Șomcutului, nr. 177A.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan Urbanistic Zonal pentru executarea lucrărilor de construire imobil cu funcțiuni mixte P+2E cu spații comerciale la parter și locuințe la etaje, str. Iuliu Maniu, nr. 3.

7.Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de delegare a Serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

8.Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în Municipiul Dej, Strada Regina Maria Nr. 6, cu terenul aferent, înscris în C.F. Nr. 63461 Dej.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei II la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Dej nr. 35/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Dej.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Renovare energetică moderată a clădirilor publice Corp C1, Corp C2, Corp C6 și Corp C8 din cadrul Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Dej C5-B2.1a-1753.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Drum județean nou-variantă de legătură între străzile 1Mai (DN1C) și strada Bistriței din municipiul Dej”.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru Asociația Viitorul Copiilor Ramsau Dej.

15.Soluționarea unor probleme ale adminstrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 iunie  2023 și pe suport de hârtie  către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 

Atenționare meteorologică
Atenționare meteorologică

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 23 iunie, ora 19 – 24 iunie, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată

 

         În intervalul menționat, în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 55...75 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

              Notă: Sâmbătă și duminică vor fi perioade cu instabilitate atmosferică îndeosebi în centru, sud și est.

 

COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 23 iunie, ora 20 – 24 iunie, ora 04
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vijelii

 

           În Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu intensificări ale vântului (rafale de

Anunț privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul ”Întocmirea D.A.L.I. și D.T.A.C. pentru îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Dealul Florilor, Sfântu Petru, 1 Mai, și Triaj din Municipiul Dej”
Anunț privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul ”Întocmirea D.A.L.I. și D.T.A.C. pentru îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Dealul Florilor, Sfântu Petru, 1 Mai, și Triaj din Municipiul Dej”

Nr.19512/22.06.2023

 

                                                     ANUNȚ

 

”MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în municipiul Dej, strada 1 Mai, nr. 2, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Întocmirea D.A.L.I. și D.T.A.C. pentru îmbunătățirea accesului la coridoarele de mobilitate urbană a cartierelor Dealul Florilor, Sfântu Petru, 1 Mai, și Triaj din Municipiul Dej” propus a fi realizat în Dej, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la sediul Municipiului Dej, str. 1 Mai nr 2, loc. Dej, județul Cluj în zilele de luni – joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 09.00 - 13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 9.00 -14.00, vineri între orele 09.00 -13.00.

 

 

PRIMAR

ING. MORAR COSTAN

 

 

DRUM JUDEȚEAN NOU - VARIANTĂ DE LEGATURĂ ÎNTRE STRĂZILE 1 MAI (DN1C) ȘI STRADA BISTRIȚEI DIN MUNICIPIUL DEJ
DRUM JUDEȚEAN NOU - VARIANTĂ DE LEGATURĂ ÎNTRE STRĂZILE 1 MAI (DN1C) ȘI STRADA BISTRIȚEI DIN MUNICIPIUL DEJ

Anunț

 

MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în municipiul Dej, strada 1 MAI, nr. 2, județul CLUJ, titular al proiectului DRUM JUDEȚEAN NOU - VARIANTĂ DE LEGATURĂ ÎNTRE STRĂZILE 1 MAI (DN1C) ȘI STRADA BISTRIȚEI DIN MUNICIPIUL DEJ” JUDEȚUL CLUJ, propus a fi realizat în municipiul Dej,  județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei  etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuare procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul DRUM JUDEȚEAN NOU - VARIANTĂ DE LEGATURĂ ÎNTRE STRĂZILE 1 MAI (DN1C) ȘI STRADA BISTRIȚEI DIN MUNICIPIUL DEJ” JUDEȚUL CLUJ propus a fi realizat în municipiul Dej,  județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni – vineri între orele 9:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

 

Primar

ing. Morar COSTAN

Informații pentru operatorii care dețin structuri de primire turistice
Informații pentru operatorii care dețin structuri de primire turistice

 

Informații suplimentare se obțin accesând link-ul:

Informații pentru operatorii care dețin structuri de primire turistice

 

PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea de parcări
PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea de parcări

PRIMĂRIA DEJ

ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ

Privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor (str.  Dl. Rozelor, Tomis, Orizont, Petuniei, Amurg, Unirii, Ec. Teodoroiu, Crangului ) și cartier 1 Mai

(LOCURI RAMASE LIBERE DUPĂ LICITAȚIILE ANTERIOARE  )

          Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei Dej, -Serviciul Tehnic, camera 35 începând cu data de 19.06.2023 INTRE ORELE 08,00-12,00.

     Data limită de depunere a ofertelor este  27 IUNIE  2023, ora 10,00.

     Evaluarea ofertelor se va face în data de 28 IUNIE 2023, ora 11,00.                                                                         

Primar

Ing. Morar Costan

Avertizare meteorologică
Avertizare meteorologică

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10 – 13 iunie, ora 12
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată
 

      În intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Banat, Crișana, Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10 – 13 iunie, ora 10
Fenomene vizate: averse torențiale, grindină
Zone afectate: județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Caraș-Severin, Hunedoara, Sibiu și Alba și în zona de munte a județelor Timiș, Cluj, Arad, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Brașov și Prahova

      În județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Caraș-Severin, Hunedoara, Sibiu și Alba și în zona de munte a județelor Timiș, Cluj, Arad, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Brașov  și Prahova vor fi averse torențiale și izolat căderi de grindină. Local cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat de peste 60 l/mp (în intervale scurte de timp, de până la 1 – 3 ore).

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN, PORTOCALIU
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN, PORTOCALIU

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 09 iunie, ora 10 – 10 iunie, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată

 

       În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 09 iunie, ora 14 – 09 iunie, ora 23
Fenomene vizate:
 averse torențiale
Zone afectate: 
județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj și zonele de munte ale județelor Alba, Bistrița Năsăud, Mureș și Suceava

           În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj și zonele de munte ale județelor Alba, Bistrița Năsăud, Mureș și Suceava, vor fi averse torențiale. Local cantitățile de apă vor fi de 30...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp (în intervale scurte de timp, de până la 1 – 3 ore).

 

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în  data  de  9 iunie 2023, ora 1400

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din fondul forestier national, proprietatea Muncipiului Dej a suprafetei de 0,3625 ha teren situat în UP VIII Dej,  UA 19 A

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 8 iunie  2023  și pe suport de hârtie  către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Lucrări la carosabil pe strada 1 Mai
Lucrări la carosabil pe strada 1 Mai

Primăria Municipiului Dej anunță demararea lucrărilor de frezare a părții carosabile în scopul pregătirii suprafaței pentru turnarea primului strat de asfalt pe strada 1 Mai.

În cursul acestei săptămâni se intervine prin frezare și ulterior turnarea primului strat de asfalt pe strada 1 Mai, porțiunea cuprinsă între: sensul giratoriu de la intersecția cu străzile Mircea cel Bătrân și Regina Maria și sensul giratoriu de la intersecția cu străzile Mărășești și Florilor.

Ulterior intervențiile de frezare și asfaltare vor continua pe strada 1 Mai, porțiunea cuprinsă între sensul giratoriu de la intersecția cu străzile Mărășești și Florilor și sensul giratoriu de la intersecția cu strada I.P. Reteganul.

Pentru derularea în condiții optime și de siguranță a lucrărilor, circulația va fi dirijată și se va desfășura pe un sens.

Conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze în zona intervențiilor, iar pentru evitarea aglomerațiilor în trafic se recomandă să aleagă străzile adiacente acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe parcursul lucrărilor și vom face tot ce este posibil astfel încât lucrările să fie finalizate în timp cât mai scurt și în funcție de condițiile meteorologice.

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană, reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și str. Gh. Șincai), strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada G. Coșbuc și strada I.P. Reteganul), strada Crângului".