Anunțuri

Informații despre serviciile de salubritate
Informații despre serviciile de salubritate

 

Creșterea prețului la serviciile de salubritate, începând cu luna decembrie 2022 precum și calitatea serviciilor, au fost subiectul a numeroase discuții și interpelări atât către ADI Eco-Metropolitan Cluj cât și către SC. Supercom SA, firma care a câștigat în zona noastră licitația organizată de către Consiliul Județean Cluj, prin intermediul ADI Eco-Metropolitan Cluj.

Faptul că la nivelul Dejului, a fost înregistrată o creștere de aproximativ 30% a costului serviciilor de salubritate, astfel încât prețul plătit de către o persoană fizică este de aproximativ 20-22 lei, este o situație, care trebuie reanalizată și luate măsuri.

Măsurile, pe care le-am transmis și către Supercom constau în respectarea contractului, astfel încât la fiecare gospodărie / puncte gospodărești/ agenți economici/ instituții, prețul plătit să fie în funcție de cantitatea de deșeuri colectată.

Primăria Municipiului Dej informează cetățenii că Societatea Supercom Dej își desfășoară activitatea într-un nou sediu administrativ, situat în zona centrală a municipiului.

Persoanele, societățile comerciale și instituțiile se pot adresa societății la noua adresă din Piața Bobâlna, nr.14( fosta Școală Gimnazială, nr.1).

Programul de funcționare al casieriei este de luni până vineri între orele 08:00-16:00.

Informații privind activitatea de salubritate se pot obține de la numărul de telefon dispecerat: 0772 070 668.

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134,  alin. (4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 7 februarie  2023, ora 1400

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: ”Renovare energetică moderată a clădirii publice ”Grădinița cu program prelungit ”Paradisul Piticilor” din Municipiul Dej, Strada Unirii Nr. 1.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de urbanism – Plan urbanistic zonal și a Regulamentului de urbanism pentru proiectul: ”Reabilitare,modernizare, dotare și extindere Complex Sportiv și Sala de sport Dej”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”modernizare Străzi în Municipiul Dej – 37 Străzi, județul Cluj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 6 februarie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Informații despre Declarația unică 2023
Informații despre Declarația unică 2023

ANAF a publicat informații despre Declarația unică 2023 ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, un material informativ despre Declarația unică - Formular 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

                Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

 Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Se recomandă ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);

 - pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).

Contribuabilii, care nu dețin un calculator personal sau care nu dispun de o conexiune la internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale (lista completă a sediilor se regăsește pe site), cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

 - înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;

- completarea Declarației Unice; - depunerea Declarației Unice.

Mai mult, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Intervenții pentru deszăpezire în municipiu
Intervenții pentru deszăpezire în municipiu

Urmare ninsorii căzute din cursul dimineții  la nivelul municipiului,  Primăria Municipiului Dej, prin Serviciul Administrării Domeniului Public (SADP) a acționat și acționează continuu pentru asigurarea deszăpezirii.

12 utilaje de deszăpezire cu lamă și pentru distribuit material antiderapant lichid și solid, au intervenit cu prioritate pe străzile principale, pentru a se asigura accesul mijloacelor de transport în comun și intervențiile în caz de urgență.

Acțiunile se desfășoară și la această oră inclusiv pe străzile secundare și la nivelul trotuarelor și trecerilor de pietoni.

Primăria Municipiului Dej reamintește cetățenilor persoane fizice și juridice să intervină la curățarea de zăpadă a trotuarele din fața proprietăților sau spațiilor comerciale.

De asemenea orice problemă referitoare la intervențiile pentru deszăpezire, în municipiu, poate fi semnalată la numerele de telefon: 0264211790 sau 0731 311 797, urmând să se intervină cât mai rapid posibil în zona respectivă.

Municipiul Dej anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creșterea calității vieții în municipiul Dej prin decontaminarea și ecologizarea sitului poluat istoric Dej – Nord”
Municipiul Dej anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Creșterea calității vieții în municipiul Dej prin decontaminarea și ecologizarea sitului poluat istoric Dej – Nord”

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie
Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

 

Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro

 

 

Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare. Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau  comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse trebuie să se înregistreze online pe site-ul www.returosgr.ro al administratorului SGR, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021.

Procedura de înregistrare este una simplă

 • Se va crea un cont de utilizator, introducând datele de identificare ale companiei și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu administratorul SGR.
 • După activarea contului, persoana desemnată în relația cu administratorul SGR va completa toate informațiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale.
 • După introducerea acestor date, se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR - completat automat cu datele deja introduse. Formularul trebuie semnat de către reprezentantul legal, folosind o semnătură electronică simplă sau calificată, tot prin intermediul portalului RetuRO.

Ulterior înregistrării,  se va trece la următoarea etapă, semnarea contractului cu administratorul SGR, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., de asemenea pe site-ul returosgr.ro.

Neînregistrarea în baza de date operată de către administratorul SGR  atrage după sine o amendă între 20.000 și 40.000 RON.

Sistemul Garanție-Returnare este conceput pentru a încuraja returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării și va deveni funcțional începând cu 30 noiembrie 2023. Începând cu această dată, consumatorii vor putea să returneze în magazine ambalajele de unică folosință din plastic, sticlă sau metal pentru băuturi. SGR reprezintă un sistem în care românii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi condiționat de prezentarea bonului fiscal.

Producătorii de băuturi, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligați să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR, primul pas pentru atingerea acestor ținte fiind înregistrarea în sistem și încheierea contractului cu RetuRO Sistem Garanție-Returnare S.A. Aceștia nu vor mai putea să-și vândă produsele consumatorilor din România dacă nu s-au înregistrat în prealabil în baza de date a SGR. Înregistrarea se face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/producer

 • Este considerat producător sau importator în scopul SGR orice persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România produse SGR, ori importă sau achiziționează intracomunitar aceste produse și le introduce pe piața românească.  Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-producatori

 

Comercianții de băuturi, precum și companiile care activează în domeniul ospitalității (HoReCa), vor fi responsabili să se asigure că băuturile pe care le vând pe piața românească provin de la un producător înregistrat în SGR, și vor percepe o garanție de 0,50 RON la vânzarea fiecărei băuturi. De asemenea, comercianții  trebuie să organizeze puncte de returnare a ambalajelor de băuturi, în cadrul cărora  să ofere serviciul de preluare a ambalajelor și returnare a garanției către consumatori. Primul pas pentru indeplinirea responsabilităților legale este înregistrarea în baza de date a SGR și o pot face accesând link-ul https://portal.returosgr.ro/register/retailer

 • Este considerat comerciant în scopul SGR orice persoană juridică ce desfășoară activităţi de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii finali, inclusiv activități din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, unităţi care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi. 

Ghidul de înregistrare poate fi consultat aici: www.returosgr.ro/info-comercianti

Este important ca toate companiile vizate să introducă în sistem toate datele solicitate cu o acuratețe cât mai mare. Aceste date sunt esențiale pentru configurarea optimă a sistemului în raport cu nevoile reale de colectare a ambalajelor la nivel teritorial și, în final, implementarea cu succes a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

 

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de  27 ianuarie  2023, ora 1300

  Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.1 din 5 ianuarie 2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej- Activitate economică.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Spitalului Municipal Dej.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar al Liceului Tehnologic Someș Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației acordată de Municipiul Dej echipei de fotbal F.C. ”Unirea” Dej, în calitate de membru asociat.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Contractului de finanțare cu valoarea rezervei de implementare constituită în cadrul proiectului: ”Creșterea calității vieții populației Municipiului Dej prin construirea și dotarea Centrului cultural recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din Cartierul Dealul Florilor, cod SMIS 123139.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Contractului de finanțare cu valoarea rezervei de implementare constituită în cadrul proiectului:Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul DejCod SMIS 112513.
 9. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul urmare prevederilor art.19 din OUG 64/2020 completată și modificată prin OUG 99/2022 și respectiv OUG 117/2022” Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii publice în Zona urbană Marginalizată din municipiul Dej” SMIS 155498.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor proiectului urmare prevederilor art.19 din OUG 64/2020 cu completările și modificările ulterioare, pentru proiectul: “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau  excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii publice în  Zona urbană Marginalizată din municipiul Dej” cod SMIS  155498.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul ”Agro Transilvania” Cluj S.A. în vederea exercitării dreptului de acționar.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiștilor în suprafață de 588,57 ha, aflate în proprietatea privată a Municipiului Dej, județul Cluj.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației de urbanism – PLAN URBANISTIC ZONAL- pentru executarea lucrărilor de construire Corp C1- Bloc de locuințe S+P+3E+ETAJ RETRAS, Corp C 2 - BLOC DE LOCUINȚE S+D+P+3E+ETAJ RETRAS, CORP C 3 - SPAȚII SERVICII ȘI PARCARE AUTO – demisol și terasa carosabilă, amenajări exterioare și branșamente utilități, amenajări exterioare (parcări) în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 61/A.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Dej.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale S.C. Transurb S.A. Dej pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul pe raza Municipiului Dej, respectiv pensionari și persoane care au vârsta legală de pensionare și nu realizează venituri.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Dej și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile precum și aprobarea procedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite las nivelul Municipiului Dej pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestică
 18. Soluționarea unor probleme ale Administrației Publice locale.

 

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 20 ianuarie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări susținute ale vântului, cantități importante de apă în zona montană
 

      La munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și în nord-vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55...75 km/h.
     În zona montană se vor acumula cantități de precipitații în general de 25...40 l/mp. Acestea vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m mixte.
    Notă: Temporar va ploua și în restul teritoriului, în special în jumătatea de vest, unde se vor acumula cantități de apă ce vor depăși local 20...25 l/mp.
    Din seara zilei de miercuri (18 ianuarie), la început în regiunile vestice, apoi treptat și în zonele de munte, vântul va slăbi în intensitate.

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 19 ianuarie  2023, ora 1300

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, inclusiv anexă privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul Renovare energetică moderată a clădirii publice corp C1 din cadrul Spitalului Municipal Dej.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii proiectului, inclusiv anexă privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul Renovare energetică moderată a clădirilor publice corp C1, corp C2, corp C6 și corp C8 din cadrul Liceului Tehnologic “ Constantin Brâncuși” Dej.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pe anul școlar 2023-2024.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 18 ianuarie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport

Evenimente dedicate Micii Uniri, la Dej
Evenimente dedicate Micii Uniri, la Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej (MMD) organizează vineri, 20 ianuarie 2023, începând cu ora 10:00, evenimentele dedicate Unirii Principatelor Române din ianuarie 1859.

Evenimentele se vor desfășura în cadrul Muzeului Municipal Dej, de la ora 10:00, prin deschidere a unei mici expoziții de fotografii și documente dedicată Unirii Principatelor Române, ce va putea fi văzută în holul Librăriei MMD.

Tot de la ora 10:00 în Sala Multimedia a MMD va rula minidocumentarul, producție a TVR, „Unirea Principatelor Române din 1859”. Minidocumentarul este al doilea episod din proiectul „Unirile Românilor”, proiect dedicat Centenarului Marii Uniri, în care Radu Găină şi echipa lui își propun un documentar dedicat Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859.

Totodată de la ora 12:00, tot în Sala Multimedia a MMD se va derula un simpozion cu tematica „Micii Uniri”, simpozion prezentat de către prof. Albinetz Constantin.

Un nou proiect finanțat prin PNRR la Dej
Un nou proiect finanțat prin PNRR la Dej

Proiectul ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS la nivelul Municipiului Dej”,  depus de Primăria Municipiului Dej, a fost finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)-Componenta C10 –Fondul local.

În valoare de peste 2,9 milioane lei( 595.000 euro), investiția va consta în implementarea unui sistem de digitalizare a parcărilor publice((smart-parking), respectiv : identificarea locurilor de parcare, achitarea acestora, rezervarea unui astfel de loc in cadrul unei deplasări, inclusiv soluții de taxare a calatorilor din transportul public (e-Ticketing).

ÎN ATENȚIA CETĂTENILOR CARE DEȚIN PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ, ALE CĂROR CONTRACTE AU EXPIRAT LA DATA DE 31.12.2022
ÎN ATENȚIA CETĂTENILOR CARE DEȚIN PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ, ALE CĂROR CONTRACTE AU EXPIRAT LA DATA DE 31.12.2022

Ambulatoriul spitalului municipal va fi dotat cu aparatură de peste 15 milioane lei
Ambulatoriul spitalului municipal va fi dotat cu aparatură de peste 15 milioane lei

 

Proiectul ,, Dotarea unității de asistență medicală ambulatorie a Spitalului Municipal Dej”, a fost finanțat prin PNRR. Proiectul depus de Primăria Municipiului Dej, are o valoare de 15,5 milioane lei( 3,1 milioane euro) și vizează dotarea  celor 13 cabinete de specialitate care funcționează în cadrul  ambulatoriului spitalului dejean.

 LABORATOR RADIOLOGIE

- Aparat Rezonanță magnetică 1.5 Tesla 16 canale ,tub 60 cm (RMN)

- Computer tomograf cu 16 slice și injectomat cu cap dublu

 OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

- Ecograf Power Doppler 4 D

- Aspirator chirurgical

- Electrocauter

- Cardiotocograf

 DERMATOVENEROLOGIE

- Radiocauter

- Cabina fototerapeutica 28 lampi UVB 311

-Aparat cu tehnologie avansată a plasmei in scopuri medicale

- Aspirator de fum cu LED

- Laser CO2 chirurgical și fracțional

- Aparat de tratament fotodinamic

-Aparat fototerapie țintită tip Excimer

- Ecograf cutanat

- Videodermatoscop

- Dermatoscop

PNEUMOLOGIE

- Spirometru

 ORL

-Stație de lucru unit ORLcare cuprinde: unitate de aspirație, irigare auricualară, timpanometrie, reflexe, lampă frontală cu suport, camera ORL, monitor, integrare management endoscopie, endoscoape, fibroscop nazo-laringian, modul lumina led, scaun pacient, scaun doctor

 OFTALMOLOGIE

- Ecobiometru

- Autokeratorefractometru

- Aparat fotocoagulare laser pol posterior

- Aparat tratament laser pol anterior (YAG, SLT)

- Aplanotonometru

- Câmp vizual computerizat

- Lentilă examinare pol posterior tip VOLK

- Electrocardiograf

- Ecograf doppler cu sonde pediatrica

 GASTROENTEROLOGIE

- Sistem complet endoscopic pt gastroscopii și colonoscopii cu sistem de insuflare CO2

- Mașina de spălat endoscop

 ENDOCRINOLOGIE

- Ecograf doppler cu sonda liniară, cu elastografie și kit biopsie

 EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

- Electrocardiograf

- Spirometru

 AMBULATOR - REUMATOLOGIE

- Osteodensitometru cu ultrasunete

- Ecograf doppler cu sonda liniara, cu elastografie si kit biopsie

 AMBULATOR UROLOGIE

- Uretroscop flexibil cu litrotritie laser

 AMBULATOR INTERNE

- Ecograf doppler color

- Electrocardiograf

Continuă distribuirea de pachete cu ajutoare alimentare către persoanele cu handicap
Continuă distribuirea de pachete cu ajutoare alimentare către persoanele cu handicap

Primăria Municipiului Dej anunţă continuarea procesului de distribuire a pachetelor cu ajutoare constând în produse alimentare, către persoanele cu handicap.

În acest sens persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu au beneficiat de pachetele alimentare pe parcursul anului 2022, se pot prezenta, cu actul de identitate  și certificatul de încadrare în handicap,  la depozitul situat la subsolul pieței Agroalimentare din zona centrală, zilnic de luni până vineri, între orele 09:00-12:00.

Pachetele cu produse alimentare sunt distribuite în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate( POAD), derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțat de Uniunea Europeană.

 

 

De astăzi se pot plăti taxele și impozitele locale
De astăzi se pot plăti taxele și impozitele locale

Primăria Municipiului Dej informează contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, că începând cu data de 9 ianuarie, se pot plăti impozitele și taxele locale, aferente anului 2023, precum și restanțele din anii precedenți.

Impozitele și taxele locale pentru anul în curs, au două scadențe de plată: 31.03.2023, respectiv 30.09.2023, cu excepţia taxelor pe clădire şi teren, care au scadenţă data de 25 a lunii următoare.

Pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale la clădiri, terenuri și mijloace de transport, până la data de 31.03.2023, se acordă o bonificație în procent de 10%, atât în cazul persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice.

Taxele și impozitele locale pot fi achitate utilizând următoarele variante:

- la casieria Primăriei Municipiului Dej de luni până vineri, între orele 08:00- 16:00, plată numerar sau cu cardul;

- electronic pe site-ul primăriei www. primariadej.ro - Servicii online - Plăți - Primaria Municipiului Dej , operațiune care poate fi realizată doar de către utilizatori autentificați și verificați;

 - electronic, prin aplicația mobilă Municipiul Dej-Servicii electronice;

- electronic prin Sistemul Național Electronic de Plată "ghiseul.ro", modalitate pentru care este nevoie de înregistrare pe site-ul www.ghiseul.ro;

Instrucțiuni exacte pentru înregistrarea unui cont și informațiile necesare privind plata prin mijloace electronice a taxelor și impozitelor locale se găsesc accesând link-ul  Impozite și taxe - Primăria Municipiului Dej .